9 juli 2020

Wat te doen: reorganiseren en/of NOW 2.0 aanvragen?

Door Koen Vermeulen

Veel ondernemers staat het water aan de lippen door de coronacrisis. De loonkostensubsidie van de NOW-regeling houdt ondernemers op de been.

Maar hoe lang valt het vol te houden – zonder personeel te ontslaan – en biedt de tweede ronde van loonkostensubsidie (NOW 2.0) deze zomer wel structureel soelaas? Of breekt deze zomer of najaar de tijd aan van het helaas (collectief) moeten ontslaan van personeel? Wij zetten de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

Stappen bij reorganisatie-ontslag

 In de media en politiek speelt de ontslagboete – het door de ondernemer (deels) moeten terugbetalen van NOW-loonkostensubsidie – een grote rol bij de vraag of er een “ontslaggolf” aan komt. Bij de afweging van een ondernemer tot (collectief) ontslag over te gaan, speelt echter veel meer.

  • Het begint met het opstellen van een business-case waarin de aanleiding en noodzaak tot kostenbesparing – door middel van ontslag – wordt beschreven.
  • Dat vertaalt zich in een verplichte adviesaanvraag aan de ondernemingsraad over de voorgenomen reorganisatie.
  • Bestaat het voornemen 20 of meer medewerkers te ontslaan, dan is overleg met de vakbond(en) verplicht op basis van de Wet melding collectief ontslag (Wmco)
  • Daarna volgt indiening van de ontslagaanvragen bij UWV, waarbij rekening moet worden gehouden met een proceduretijd van 4 – 6 weken
  • Na toestemming van UWV voor ontslag, volgt opzegging ná afloop van de opzegtermijn
  • En tot slot bent u als ondernemer verplicht een transitievergoeding te betalen – er is geen compensatie in de NOW- of andere regeling voor betaling van die transitievergoeding.

De ontslagboete

Vraagt u de loonkostensubsidie aan op grond van de NOW 2.0-regeling dan krijgt u loonkostensubsidie over de maanden juni, juli en augustus. Maar zou u in de zomermaanden ook een UWV-ontslagprocedure starten, dan moet u een deel van het voorschot van die loonkostensubsidie later dit jaar terugbetalen. De mate van omzetverlies is bepalend voor de hoogte van de subsidie. De korting op de subsidie, de ontslagboete, wordt altijd berekend op 90% van het salaris van de medewerkers. Bij een kleiner omzetverlies kan het dus relatief kostbaar zijn om te reorganiseren tijdens de looptijd van NOW 2.0. Nog los van de bovenstaande kosten die bestaan uit loondoorbetaling tijdens de procedure en betaling van de transitievergoeding. Wellicht loont het dan de moeite om reorganisatie-ontslag uit te stellen tot vlak na de looptijd van NOW 2.0, in oktober.

Kostenbesparing

Zit de onderneming in financieel zwaar weer, dan zijn er ook andere dan deze arbeidsrechtelijke opties. Denk aan het saneren van schulden door middel van een akkoord met crediteuren of onderhandelingen met financiers en de Belastingdienst. Ook kan worden gedacht aan het gedeeltelijk beëindigen of overdragen van bedrijfsactiviteiten. Reorganiseren vraagt om een bredere afweging dan alleen kijken naar het arbeidsrecht. Het vraagt om inzicht in uw organisatie, de groepen (uitwisselbare) functies en alle financiële scenario.

Wij helpen u graag met een unieke oplossing op maat

Om ondernemers zo efficiënt mogelijk van dienst te zijn, slaan onze secties Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht de handen in één. Een arbeidsrechtelijk expert en een expert op het gebied van ondernemingsrecht kijken als een team naar uw probleem. Hierdoor kunnen wij voor u een juiste en duurzame oplossing vinden. Door alles van twee kanten te bekijken creëren wij voor u een unieke oplossing op maat. Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op. Meer weten over de alles-in-1-oplossing voor fusies, overnames en reorganisaties?

Koen Vermeulen

Koen Vermeulen

Advocaat/associate partner

Koen Vermeulen is uw sparringpartner voor alle vragen over arbeidsrecht, medezeggenschap en pensioen.

Gerelateerde blogs

27 februari 2024

Moet ik mijn medewerkers doorbetalen tijdens een sabbatical?

Heeft één van uw werknemers een sabbatical aangevraagd en wilt u weten wat uw verplichtingen zijn als werkgever? In deze blog leg ik u uit waar u rekening mee dient te houden.

Lees meer

23 februari 2024

Als ondernemingsraad aan de slag met de Wtp

In dit artikel vertellen we u meer over de Wtp en de belangrijke rol van de ondernemingsraad (OR) bij wijziging van de pensioenregeling.

Lees meer

15 februari 2024

Gratis vakantie tijdens ziekte?

Ziekte en vakantie: een onderwerp waar menig werkgever wel eens mee te maken krijgt. Hoe werkt het als een werknemer ziek wordt vóór of tijdens zijn vakantie en hoe zit het dan met afboeken van vakantiedagen?

Lees meer