1 oktober 2014

Webinar ‘Ontslag op staande voet’

Door Gilyan Parker

Snel even bijgepraat worden over ontslag op staande voet? Koen Vermeulen geeft op 9 oktober 2014 een webinar bij Law at Web.

Tijdens deze cursus komen de do’s and don’ts van ontslag op staande voet aan de orde. Koen Vermeulen bespreekt o.a. de wettelijke vereisten voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet, staat stil bij de eis aan de werkgever om onverwijld te handelen en zal een overzicht geven van de dringende redenen en vuistregels daarbij. Ook de rol van persoonlijke omstandigheden van de werknemer bij een ontslag op staande voet komt aan de orde, evenals de procedurele kant (hoor en wederhoor) en procedurele complicaties. Tot slot gaat Koen in op de rol van ontslag op staande voet in het aankomende ontslagrecht. Het webinar start om 15:00 uur en eindigt om 17:00 uur. Ga naar de website van Law at Web.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

11 april 2024

Grenzen aan meningsuiting in de arbeidsrelatie

Het conflict tussen Israël en de Palestijnen, corona, de verkiezingsuitslag. Enkele voorbeelden van maatschappelijke kwesties die kunnen leiden tot heftige emoties van werknemers en stevige uitlatingen op de werkvloer en via social media.

Lees meer

9 april 2024

Ontslagbescherming voor klokkenluiders: geen onzin!

Klokkenluiders worden daadwerkelijk beschermd tegen ontslag. Wat betekent dit in de praktijk?

Lees meer

4 april 2024

Bonus: een gunst of een recht?

In de arbeidsovereenkomst of bonusrege­ling staat vaak opgenomen dat de werkge­ver bepaalt of een werknemer recht heeft op een bonus. Dit wordt ook wel de ‘discre-tionaire bevoegdheid’ genoemd. Hoe vrij is de werkgever om een bonus al dan niet uit te betalen? En kan er voor een werknemer een recht op een bonus ontstaan?

Lees meer