1 oktober 2014

Webinar ‘Ontslag op staande voet’

Door Gilyan Parker

Snel even bijgepraat worden over ontslag op staande voet? Koen Vermeulen geeft op 9 oktober 2014 een webinar bij Law at Web.

Tijdens deze cursus komen de do’s and don’ts van ontslag op staande voet aan de orde. Koen Vermeulen bespreekt o.a. de wettelijke vereisten voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet, staat stil bij de eis aan de werkgever om onverwijld te handelen en zal een overzicht geven van de dringende redenen en vuistregels daarbij. Ook de rol van persoonlijke omstandigheden van de werknemer bij een ontslag op staande voet komt aan de orde, evenals de procedurele kant (hoor en wederhoor) en procedurele complicaties. Tot slot gaat Koen in op de rol van ontslag op staande voet in het aankomende ontslagrecht. Het webinar start om 15:00 uur en eindigt om 17:00 uur. Ga naar de website van Law at Web.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer