7 oktober 2014

Werkvergunningen Aziatische horeca

Door Gilyan Parker

Sinds 2012 zijn er aanzienlijk minder werkvergunningen verleend voor Aziatische koks. Volgens het UWV waren er binnen de EU voldoende koks beschikbaar die deze werkzaamheden voor de Aziatische horeca konden verrichten.

Dit beleid heeft in de praktijk niet goed gewerkt. Aziatische restaurants leden onder een tekort aan goed opgeleide koks. Dit heeft voor de Aziatische horeca geleid tot aanzienlijk minder omzet. Europese koks kennen niet de finesses van de Aziatische keuken, en beschikken niet over gespecialiseerde kennis en authenticiteit van de diverse Aziatische regio’s. Op 1 oktober jl. is een nieuw convenant getekend tussen de werkgeversorganisaties in de Aziatische horeca enerzijds en het UWV en IND anderzijds, het zogenoemde ‘wokakkoord’. De IND en het UWV mogen nu gedurende twee jaar maximaal 3150 gecombineerde vergunningen voor arbeid en verblijf afgeven voor nieuwe gekwalificeerde koks, of voor koks die al eerder in dienst waren met een werkvergunning. Het UWV zal niet toetsen op de aanwezigheid van “prioriteit genietend aanbod” van kandidaten uit Nederland en de EU. De Aziatische horeca heeft zich daarbij verplicht om ook een aantal koks uit Nederland en de EU op te leiden. Bovendien zal worden onderzocht of vanwege culturele achtergronden Nederlandse of andere EU koks geschikt zijn, of geschikt kunnen worden gemaakt, voor de fijne kneepjes en specifieke smaken die de Aziatische keuken kenmerkt.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

8 juli 2024

Oei-foei-doei-beleid

In personeelshandboeken kom ik regelmatig tegen dat een derde waarschuwing, automatisch leidt tot ontslag op staande voet. In terminologie van honkbal heet dit wel een three strikes you’re out beleid. Een werkgever uit Eindhoven noemde dit een oei-foei-doei-beleid.

Lees meer

1 juli 2024

Ernstig verwijtbaar handelen door werkgever wegens schending re-integratieverplichtingen

De werkgever kan de rechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

26 juni 2024

Oprichting en erkenning ondernemingsraad afdwingen

Bijna één derde van de ondernemingen met meer dan 50 werknemers heeft geen ondernemingsraad (OR).

Lees meer