7 oktober 2014

Werkvergunningen Aziatische horeca

Door Gilyan Parker

Sinds 2012 zijn er aanzienlijk minder werkvergunningen verleend voor Aziatische koks. Volgens het UWV waren er binnen de EU voldoende koks beschikbaar die deze werkzaamheden voor de Aziatische horeca konden verrichten.

Dit beleid heeft in de praktijk niet goed gewerkt. Aziatische restaurants leden onder een tekort aan goed opgeleide koks. Dit heeft voor de Aziatische horeca geleid tot aanzienlijk minder omzet. Europese koks kennen niet de finesses van de Aziatische keuken, en beschikken niet over gespecialiseerde kennis en authenticiteit van de diverse Aziatische regio’s. Op 1 oktober jl. is een nieuw convenant getekend tussen de werkgeversorganisaties in de Aziatische horeca enerzijds en het UWV en IND anderzijds, het zogenoemde ‘wokakkoord’. De IND en het UWV mogen nu gedurende twee jaar maximaal 3150 gecombineerde vergunningen voor arbeid en verblijf afgeven voor nieuwe gekwalificeerde koks, of voor koks die al eerder in dienst waren met een werkvergunning. Het UWV zal niet toetsen op de aanwezigheid van “prioriteit genietend aanbod” van kandidaten uit Nederland en de EU. De Aziatische horeca heeft zich daarbij verplicht om ook een aantal koks uit Nederland en de EU op te leiden. Bovendien zal worden onderzocht of vanwege culturele achtergronden Nederlandse of andere EU koks geschikt zijn, of geschikt kunnen worden gemaakt, voor de fijne kneepjes en specifieke smaken die de Aziatische keuken kenmerkt.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer