7 oktober 2014

Werkvergunningen Aziatische horeca

Door Gilyan Parker

Sinds 2012 zijn er aanzienlijk minder werkvergunningen verleend voor Aziatische koks. Volgens het UWV waren er binnen de EU voldoende koks beschikbaar die deze werkzaamheden voor de Aziatische horeca konden verrichten.

Dit beleid heeft in de praktijk niet goed gewerkt. Aziatische restaurants leden onder een tekort aan goed opgeleide koks. Dit heeft voor de Aziatische horeca geleid tot aanzienlijk minder omzet. Europese koks kennen niet de finesses van de Aziatische keuken, en beschikken niet over gespecialiseerde kennis en authenticiteit van de diverse Aziatische regio’s. Op 1 oktober jl. is een nieuw convenant getekend tussen de werkgeversorganisaties in de Aziatische horeca enerzijds en het UWV en IND anderzijds, het zogenoemde ‘wokakkoord’. De IND en het UWV mogen nu gedurende twee jaar maximaal 3150 gecombineerde vergunningen voor arbeid en verblijf afgeven voor nieuwe gekwalificeerde koks, of voor koks die al eerder in dienst waren met een werkvergunning. Het UWV zal niet toetsen op de aanwezigheid van “prioriteit genietend aanbod” van kandidaten uit Nederland en de EU. De Aziatische horeca heeft zich daarbij verplicht om ook een aantal koks uit Nederland en de EU op te leiden. Bovendien zal worden onderzocht of vanwege culturele achtergronden Nederlandse of andere EU koks geschikt zijn, of geschikt kunnen worden gemaakt, voor de fijne kneepjes en specifieke smaken die de Aziatische keuken kenmerkt.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

11 april 2024

Grenzen aan meningsuiting in de arbeidsrelatie

Het conflict tussen Israël en de Palestijnen, corona, de verkiezingsuitslag. Enkele voorbeelden van maatschappelijke kwesties die kunnen leiden tot heftige emoties van werknemers en stevige uitlatingen op de werkvloer en via social media.

Lees meer

9 april 2024

Ontslagbescherming voor klokkenluiders: geen onzin!

Klokkenluiders worden daadwerkelijk beschermd tegen ontslag. Wat betekent dit in de praktijk?

Lees meer

4 april 2024

Bonus: een gunst of een recht?

In de arbeidsovereenkomst of bonusrege­ling staat vaak opgenomen dat de werkge­ver bepaalt of een werknemer recht heeft op een bonus. Dit wordt ook wel de ‘discre-tionaire bevoegdheid’ genoemd. Hoe vrij is de werkgever om een bonus al dan niet uit te betalen? En kan er voor een werknemer een recht op een bonus ontstaan?

Lees meer