9 augustus 2016

Koen Vermeulen voor Pensioen & Praktijk

Door Gilyan Parker

In de uitgave van Pensioen & Praktijk van mei 2016 heeft pensioenrecht advocaat Koen Vermeulen een artikel geschreven.

In dit artikel legt hij uit dat de werkgever een vergaande informatie- en waarschuwingsplicht heeft ten aanzien van pensioen. Hierdoor kunnen claims wegens pensioenschade ontstaan, waarvoor de werkgever (of diens pensioenadviseur) aansprakelijk kan worden gesteld. Het hele artikel leest u hier: Pensioen en Praktijk – Koen Vermeulen

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer