Aansprakelijkheid bij overeenkomsten

Wanneer partijen hun afspraken hebben vastgelegd in een overeenkomst, staat het zogeheten “contractenrecht” centraal. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan op grond van artikel 6:74 BW tot een schadevergoedingsplicht leiden.

In principe staat het partijen vrij afspraken te maken over de aansprakelijkheid en de vraag wat een tekortkoming is. Deze vrijheid wordt echter begrensd door wettelijke bepalingen. Ook de hoedanigheid van een partij speelt een grote rol bij de uitleg van dergelijke overeenkomsten; een consument, huurder of werknemer krijgt meer bescherming dan een professionele partij.

Of een partij aansprakelijk is voor schade hangt dus af van de overeenkomst en overige omstandigheden van het geval. Zo kan een verhuurder van een winkelruimte in beginsel gevolgschade door gebreken uitsluiten, terwijl een verhuurder van woonruimte gevolgschade door gebreken niet contractueel kan uitsluiten.

GMW advocaten staat u bij in het beoordelen van aansprakelijkheid in het contractenrecht.

Artikelen

Long COVID bij zorgverleners
Schadeverzekering Inzittenden
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid bij een whiplash; de 7 meest gestelde vragen
Ben-ik-als-werkgever-aansprakelijk-voor-
Vergoeding van affectieschade
Politie aansprakelijk voor drama Tristan van der Vlis in Alphen aan den Rijn
Pensioenfonds Vleessector