Internationaal

GMW advocaten werkt niet alleen op nationaal maar ook op internationaal niveau. Voor buitenlandse bedrijven die in Nederland zaken doen en voor Nederlandse bedrijven die in het buitenland actief zijn. Veel expats weten de weg naar ons kantoor te vinden. Wij werken dan ook al vele jaren voor de expatgemeenschap.

In rechtszaken met een internationaal karakter moet eerst worden beoordeeld welke rechter bevoegd is en welk recht van toepassing is. Zelfs als partijen een rechtskeuze hebben gemaakt, betekent dit niet altijd dat alleen dat recht geldt. Laat u dus goed adviseren.

Zie voor meer informatie over dit onderwerp:

GMW advocaten is ook nauw betrokken bij Legal Expat Desk: www.legalexpatdesk.nl