21 februari 2018

Grenzen aan de meningsuiting van ambtenaren op social media

Door Koen Vermeulen

Beledigende uitlatingen op de Facebookpagina van een personenchauffeur in dienst van het Ministerie van BZK over politieagenten.

En een tweet van een ambtenaar in dienst van het Ministerie van V en J, inhoudende dat Isis (Islamitische Staat) niets met de Islam te maken heeft en een zionistisch complot is.

Zijn dit voorbeelden van ambtenaren die “gewoon” ongestraft hun mening uiten, of overschrijden zij een grens en is er sprake van plichtsverzuim? Volgens respectievelijk de Centrale Raad van Beroep en de Rechtbank Den Haag in bovenvermelde uitspraken is het laatste het geval: beide ambtenaren maken zich schuldig aan plichtsverzuim.

Koen Vermeulen schreef hier een artikel over voor het Tijdschrift voor Ambtenarenrecht (TAR). In dit artikel worden beide uitspraken besproken en in het kader geplaatst van de grenzen van de uitingsvrijheid van ambtenaren.

Lees hier het gehele artikel: Grenzen aan de meningsuiting van ambtenaren op social media.

Koen Vermeulen

Koen Vermeulen

Advocaat/associate partner

Koen Vermeulen is uw sparringpartner voor alle vragen over arbeidsrecht, medezeggenschap en pensioen.

Gerelateerde blogs

13 juni 2024

Respecteren van medezeggenschapsrechten

Ondernemingsraden procederen niet veel tegen de eigen bestuurder. In constructief gesprek proberen ondernemingsraad (OR) en de bestuurder, ondernemer, geschillen vaak op te lossen. Dat heeft vaak ook de voorkeur. Gaat dat echt niet meer, dan zijn er voor de OR meerdere rechtsingangen.

Lees meer

10 juni 2024

Thuiswerken voorlopig geen recht

De coronacrisis veranderde hoe organisa­ties over thuiswerken denken. Het leidde zelfs tot een wetsvoorstel; de Wet werken waar je wilt beoogde het voor werknemers en werkgevers makkelijker te maken om tot afspraken te komen over hybride werken.

Lees meer

4 juni 2024

Vakantiedagen tijdens ziekte: afboeken van saldo of niet?

Een zieke werknemer bouwt op een normale wijze vakantie op. Maar moet een zieke werknemer ook altijd dagen opnemen als hij of zij op vakantie gaat?

Lees meer