21 februari 2018

Grenzen aan de meningsuiting van ambtenaren op social media

Door Koen Vermeulen

Beledigende uitlatingen op de Facebookpagina van een personenchauffeur in dienst van het Ministerie van BZK over politieagenten.

En een tweet van een ambtenaar in dienst van het Ministerie van V en J, inhoudende dat Isis (Islamitische Staat) niets met de Islam te maken heeft en een zionistisch complot is.

Zijn dit voorbeelden van ambtenaren die “gewoon” ongestraft hun mening uiten, of overschrijden zij een grens en is er sprake van plichtsverzuim? Volgens respectievelijk de Centrale Raad van Beroep en de Rechtbank Den Haag in bovenvermelde uitspraken is het laatste het geval: beide ambtenaren maken zich schuldig aan plichtsverzuim.

Koen Vermeulen schreef hier een artikel over voor het Tijdschrift voor Ambtenarenrecht (TAR). In dit artikel worden beide uitspraken besproken en in het kader geplaatst van de grenzen van de uitingsvrijheid van ambtenaren.

Lees hier het gehele artikel: Grenzen aan de meningsuiting van ambtenaren op social media.

Koen Vermeulen

Koen Vermeulen

Advocaat/associate partner

Koen Vermeulen is uw sparringpartner voor alle vragen over arbeidsrelaties en pensioen.

Gerelateerde blogs

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer

13 juni 2023

Schending wederindiensttredingsvoorwaarde: wat kost dat?

Menig werkgever in Nederland is zich ervan bewust dat het uitrollen van een reorganisatie, waarbij gedwongen ontslagen vallen, gebonden is aan de nodige regels.

Lees meer