21 februari 2018

Grenzen aan de meningsuiting van ambtenaren op social media

Door Koen Vermeulen

Beledigende uitlatingen op de Facebookpagina van een personenchauffeur in dienst van het Ministerie van BZK over politieagenten.

En een tweet van een ambtenaar in dienst van het Ministerie van V en J, inhoudende dat Isis (Islamitische Staat) niets met de Islam te maken heeft en een zionistisch complot is.

Zijn dit voorbeelden van ambtenaren die “gewoon” ongestraft hun mening uiten, of overschrijden zij een grens en is er sprake van plichtsverzuim? Volgens respectievelijk de Centrale Raad van Beroep en de Rechtbank Den Haag in bovenvermelde uitspraken is het laatste het geval: beide ambtenaren maken zich schuldig aan plichtsverzuim.

Koen Vermeulen schreef hier een artikel over voor het Tijdschrift voor Ambtenarenrecht (TAR). In dit artikel worden beide uitspraken besproken en in het kader geplaatst van de grenzen van de uitingsvrijheid van ambtenaren.

Lees hier het gehele artikel: Grenzen aan de meningsuiting van ambtenaren op social media.

Koen Vermeulen

Koen Vermeulen

Advocaat/associate partner

Koen Vermeulen is uw sparringpartner voor alle vragen over arbeidsrecht, medezeggenschap en pensioen.

Gerelateerde blogs

8 juli 2024

Oei-foei-doei-beleid

In personeelshandboeken kom ik regelmatig tegen dat een derde waarschuwing, automatisch leidt tot ontslag op staande voet. In terminologie van honkbal heet dit wel een three strikes you’re out beleid. Een werkgever uit Eindhoven noemde dit een oei-foei-doei-beleid.

Lees meer

1 juli 2024

Ernstig verwijtbaar handelen door werkgever wegens schending re-integratieverplichtingen

De werkgever kan de rechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

26 juni 2024

Oprichting en erkenning ondernemingsraad afdwingen

Bijna één derde van de ondernemingen met meer dan 50 werknemers heeft geen ondernemingsraad (OR).

Lees meer