Auteursrecht

Creatieve uitingen worden beschermd door het auteursrecht.

Naast de traditionele kunstvormen zoals muziek en schilderijen, zijn ook moderne uitingsvormen beschermd. Te denken valt aan software of grafische content van een website.

Auteursrecht van rechtswege

Auteursrecht ontstaat van rechtswege. U behoeft niets te deponeren of te registreren. Een voorwaarde voor bescherming is wel dat sprake is van – kortgezegd – een door u verrichte creatieve uiting. Alleen een idee is niet auteursrechtelijk beschermd indien het idee niet fysiek is vormgegeven. Er moet dus sprake zijn van een “werk” in de zin van de auteurswet. De werken die voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen zijn natuurlijk de traditionele uitingsvormen zoals schilderijen, tekeningen en muziek. Maar ook software komt voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking, zij het dat de beschermingsomvang relatief gering is.

De exploitatie van uw werk

Bij de exploitatie van uw werk verdient het aanbeveling waterdichte afspraken te maken met uw contractspartij. De omvang van het toegestane gebruik en de financiële vergoeding die u daar wellicht voor zult ontvangen zullen in een overeenkomst moeten worden neergelegd. Ook indien u in opdracht van een ander een auteursrechtelijk beschermd werk tot stand brengt, is het van belang vóóraf goede afspraken te maken bij wie de auteursrechten komen te berusten.

Inbreuken op uw auteursrechten

Indien u constateert dat een derde zonder uw toestemming gebruik maakt van uw creatie, kunt u daar tegen optreden. GMW advocaten kan voor u (onder meer) een sommatiebrief opstellen, de onderhandelingen voeren en zo nodig een procedure starten.

Wij helpen u graag

Heeft u vragen over auteursrecht of wilt u direct een zaak voorleggen? Neem gerust contact met ons op.

Meer informatie gerelateerd aan intellectueel eigendom >

Advocaten

Christiaan Mensink

Christiaan Mensink

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een ondernemingsrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw ondernemingsrecht kwesties en zakelijke geschillen.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Contact
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Misschien vindt u dit ook interessant

Betwisten van een factuur wegens toerekenbare tekortkoming

10 juli 2024

Betwisten van een factuur wegens toerekenbare tekortkoming

Eerder schreef ik een artikel over het innen van facturen. In dit artikel ga ik verder in op het betwisten van de facturen.

Lees meer

Lees meer over
Het incasseren van vorderingen

14 december 2023

Het incasseren van vorderingen

Hoewel de economie lijkt aan te trekken, blijkt uit de praktijk toch dat veel facturen onbetaald blijven. Mocht dat het geval zijn, dan wilt u natuurlijk snel stappen ondernemen om de vordering geïnd te krijgen.

Lees meer

Lees meer over
Wat is een STAK

21 september 2023

Wat is een STAK?

Het fenomeen certificering van aandelen zal bij de gemiddelde ondernemer veel vraagtekens opleveren. In deze blog leest u in vogelvlucht de basisprincipes en enkele voor- en nadelen van de Stichting Administratiekantoor (de ‘STAK’).

Lees meer

Lees meer over
Uitkoop van minderheidsaandeelhouders

22 augustus 2023

Uitkoop van minderheids-aandeelhouders

De voordelen, eisen en knelpunten van de geforceerde uitkoop van de laatste 5%.

Lees meer

Lees meer over

12 januari 2023

Particuliere of zakelijke borgtocht?

Een geldverstrekker zal bij het verstrekken van leningen nagenoeg altijd zekerheden verlangen. Daarbij kunt u niet alleen denken aan zakelijke zekerheden zoals pandrechten en hypotheekrechten, maar ook aan persoonlijke zekerheden.

Lees meer

Lees meer over

6 december 2022

Wordt de baby-BV volwassen?

Een baby-BV is een belastingcontructie waarbij ouders een besloten vennootschap oprichten. Hier krijgen hun (minderjarige) kinderen – bij oprichting – aandelen van uitgereikt.

Lees meer

Lees meer over

2 juni 2022

Schadevergoeding bij waardevermindering van aandelen

Waardevermindering van mijn aandelen: heb ik recht op schadevergoeding?

Lees meer

Lees meer over

2 mei 2022

Beslag leggen op digitale eigendommen

Lees meer

Lees meer over

1 april 2022

Liquidatieakkoorden

Wat zijn Liquidatieakkoorden? De Wet Homologatie Onderhands Akkoord – de WHOA – biedt bedrijven in financiële problemen een effectieve mogelijkheid om van een (te) hoge schuldenlast af te komen.

Lees meer

Lees meer over