Europese Ondernemingsraad

Concerns met vestigingen in meerdere Europese landen kunnen te maken krijgen met de Europese ondernemingsraad (EOR).

Op grond van de Europese richtlijn en de Nederlandse Wet op de Europese Ondernemingsraden hebben werknemers van een multinational op Europees niveau recht op informatie en raadpleging. Medezeggenschapsrechten over grensoverschrijdende besluiten van de onderneming, zoals de financieel economische situatie van het concern, verplaatsing van productie, herstructurering en reorganisaties. Zo kunnen de Europese werknemers invloed uitoefenen op de besluitvorming. En anderzijds krijgt de onderneming van meerdere kanten bruikbare input en advies over de voorgenomen koers en besluitvorming van de onderneming.

Startpunt voor de EOR

Als een concern tenminste 1.000 werknemers in de lidstaten van de EU heeft en in minstens twee EU-landen 150 werknemers, is er sprake van een communautaire onderneming en hebben de werknemers het recht tot oprichting van een EOR. De EOR valt vervolgens onder de wetgeving van het land van het moederbedrijf. Dus als het moederbedrijf in Nederland zit, dan geldt het Nederlands recht en is de Nederlandse rechter bevoegd bij discussie tussen EOR en onderneming over bijvoorbeeld de reikwijdte van het informatie- en consultatierecht van de EOR. Het startpunt van de EOR is meestal een verzoek vanuit de lokale OR of een vakbond aan de multinational om stappen te zetten tot oprichting van een EOR.

Overleg over EOR-overeenkomst

De onderneming moet vervolgens met een afvaardiging van de werknemers van de vestigingen uit de diverse EU-landen om de tafel gaan zitten voor onderhandelingen over het maken van een overeenkomst tussen EOR en onderneming. Dit gebeurt in een zogeheten bijzondere onderhandelingsgroep (BOG). Het doel vanuit de medewerkers en onderneming is namelijk om in zo’n EOR-overeenkomst vast te leggen wat de reikwijdte is van het informatie- en consultatierecht, hoe vaak er overlegvergaderingen plaatsvinden, welke kosten de onderneming aan de EOR(-leden) vergoedt, en andere praktische afspraken over het goede functioneren van de EOR. De EU-richtlijn en de WEOR geven alleen een raamwerk voor het oprichten en de werkwijze van de EOR. In de EOR-overeenkomst moeten de voor dát concern specifieke grensoverschrijdende medezeggenschapsrechten worden vastgesteld. Dat is dus maatwerk.

Inschakelen deskundigen en kosten

Zowel de BOG als de EOR zelf kunnen deskundigen en (juridisch) adviseurs inschakelen, waarvan de kosten voor rekening komen van de onderneming. Vergelijkbaar met de inzet en kostenvergoeding voor de Nederlandse OR. Uiteraard is het ook raadzaam dat de onderneming zelf ook (juridisch) advies inwint bij bijvoorbeeld het opstellen van de EOR-overeenkomst, en in geval er conflict of procedure ontstaat met de EOR.

Eventuele procedures

In de praktijk kan er tussen onderneming en EOR bijvoorbeeld discussie ontstaan over het (te late) moment waarop de onderneming de EOR de informatie geeft of raadpleegt, over de vraag of de  gegeven informatie wel voldoende is en of de kwestie wel grensoverschrijdend is. De EOR kan anders dan de gewone OR echter niet naar de Ondernemingskamer stappen als de onderneming een advies over een voorgenomen grensoverschrijdend besluit niet opvolgt. Wel kan de EOR over de naleving van de wet en de EOR-overeenkomst procederen bij de Nederlandse rechter.

Wij adviseren zowel multinationals als Europese Ondernemingsraden bij het proces tot oprichting van een EOR, bij het opstellen van de EOR-overeenkomst en bij eventuele geschillen. Neem gerust contact met ons op.

Meer arbeidsrecht-gerelateerde informatie >

Advocaten

Godelijn Boonman

Godelijn Boonman

Lees meer over deze advocaat
Prof. Hans van Meerten

Prof. Hans van Meerten

Lees meer over deze advocaat
Roos van Zaltbommel

Roos van Zaltbommel

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een arbeidsrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw arbeidsrecht kwesties. Onze advocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Dienstverbanden beëindigen wegens reorganisatie

14 november 2023

Dienstverbanden beëindigen wegens reorganisatie

U heeft een eigen bedrijf en tot 50 medewerkers in dienst. Vanwege bedrijfseconomische redenen moet u helaas reorganiseren en afscheid nemen van een aantal medewerkers.

Lees meer

Lees meer over
Controverse over concurrentiebeding

19 oktober 2023

Controverse over concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is geen rustig bezit. Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt, zien wij in de praktijk veel conflicten en procedures over het concurrentiebeding.

Lees meer

Lees meer over
Loon opschorten of stopzetten

12 oktober 2023

Loon opschorten of stopzetten?

In geval van arbeidsongeschiktheid heeft een werknemer 104 weken recht op loondoorbetaling. In die periode hebben de werkgever en werknemer re-integratieverplichtingen.

Lees meer

Lees meer over
Finale kwijting en pensioenschade

3 oktober 2023

Finale kwijting en pensioenschade

Het komt regelmatig voor dat een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst door werkgever en werknemer.

Lees meer

Lees meer over
Pensioenontslag

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

Lees meer over
Ontslag met een fiks prijskaartje

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

Lees meer over
Ontslag op staande voet de ontslagbrief

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer

Lees meer over
Schending wederindiensttredingsvoorwaarde

13 juni 2023

Schending wederindiensttredingsvoorwaarde: wat kost dat?

Menig werkgever in Nederland is zich ervan bewust dat het uitrollen van een reorganisatie, waarbij gedwongen ontslagen vallen, gebonden is aan de nodige regels.

Lees meer

Lees meer over
Belemmeringsverbod en zzp’ers

18 mei 2023

Belemmeringsverbod en zzp’ers

Regelmatig doet zich de vraag voor of een uitlener ter beschikking gestelde werknemers – uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers – kan verbieden om bij een inlener in dienst te treden.

Lees meer

Lees meer over