Transitievergoeding voor werknemers

Als u ontslagen wordt of uw contract wordt niet verlengd op initiatief van de werkgever, dan heeft u vaak recht op een transitievergoeding.

Deze bruto vergoeding heeft als doel u financieel bij te staan in de overbrugging naar nieuw werk. U heeft vanaf dag één recht op een transitievergoeding. Ook als uw arbeidsovereenkomst in de proeftijd beëindigd wordt, kan u aanspraak maken op de transitievergoeding.

Hoogte

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het brutomaandsalaris en het aantal jaren dat u voor uw werkgever gewerkt hebt. De totale transitievergoeding is gelijk aan 1/3 van uw brutomaandsalaris vermenigvuldigd met het aantal jaren dat u bij uw werkgever gewerkt heeft. Soms tellen dienstjaren bij opvolgende werkgevers mee. Bijvoorbeeld als u door uw huidige werkgever het  bedrijf(sonderdeel) waar u bij uw vorige werkgever werkte, heeft overgenomen. Ook wanneer u ergens eerst als gedetacheerde of uitzendkracht werkt en vervolgens direct in dienst treedt en hetzelfde werk blijft doen, kunnen de jaren die u werkte als uitzendkracht of gedetacheerde meetellen in de berekening van de transitievergoeding. Was u tussen twee contracten langer dan zes maanden uit dienst? Dan tellen uw oude contracten niet mee bij het berekenen van de transitievergoeding.

Onder het brutomaandsalaris vallen alle vaste en variabele salariscomponenten. Ook bijvoorbeeld een bonus wordt gedeeltelijk meegenomen in de berekening. Een pensioenbijdrage en reiskostenvergoeding worden niet meegenomen in de berekening van de transitievergoeding.

Recht op transitievergoeding

  • U hebt in de volgende gevallen recht op een transitievergoeding:
  • U wordt ontslagen anders dan wegens ernstig verwijtbaar handelen aan uw kant;
  • Uw tijdelijke contract wordt niet verlengd op initiatief van de werkgever. Wanneer u een aanbod tot verlenging van uw contract afwijst, bestaat het recht op transitievergoeding niet.
  • U neemt zelf ontslag als gevolg van verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Dit kan het geval zijn als de werkgever de re-integratieverplichitngen bij ziekte (in ernstige mate) niet nakomt. U moet zich in dat geval wenden tot de rechter met een verzoek om transitievergoeding. De advocaten van GMW kunnen u hierin adviseren en bijstaan.

U hebt geen recht op transitievergoeding in onder meer de volgende omstandigheden:

  • U neemt zelf ontslag;
  • De arbeidsovereenkomst eindigt wegens het bereiken van de pensioensgerechtigde leeftijd;
  • U slaat een aanbod voor een contractsverlenging af;
  • U wordt ontslagen en u heeft ernstig verwijtbaar gehandeld. Let op, bij een ontslag wegens verwijtbaar handelen of een ontslag op staande voet kan mogelijk een recht op transitievergoeding bestaan;
  • Werkgever en werknemer gaan met wederzijds goedvinden, vaak door middel van een beëindigingsovereenkomst, uit elkaar. In dat geval wordt vaak wel een ontslagvergoeding afgesproken, maar verplicht is het dan niet.

Uw werkgever moet u binnen één maand na uw laatste dag van uw arbeidsovereenkomst de transitievergeding betalen. Doet hij dit niet, dan heeft u slechts drie maanden, tellend vanaf dag dat uw arbeidsovereenkomst eindigde, de tijd om u tot de rechter te wenden om betaling te eisen.  De advocaten van GMW Advocaten kunnen u helpen bij het claimen van de transitievergoeding. Bij voorkeur buiiten, maar indien nodig, in een gerechtelijke procedure.

Arbeidsconflicten

Op het werk brengt u veel tijd door. Vaak zelfs meer dan thuis. Het is dan ook niet gek als er een verschil van mening ontstaat, bijvoorbeeld over een overplaasing waar u niet achter staat of na een vervelend functioneringsgesprek. Ook kan het even niet boteren tussen u en uw collega(‘s). Dit kan uitmonden in een arbeidsconflict.

Verstoorde arbeidsrelatie

Een arbeidsconflict kan een verstoorde arbeidsrelatie tot gevolg hebben. Zowel u als uw werkgever hebben inspanningsplicht om het conflict op te lossen. Blijf dus in gesprek met uw werkgever en houdt de conversatie respectvol.

Mediation

Om een arbeidsconflict op te lossen, kan mediation ingezet worden. Dit kan op verzoek van de werkgever of werknemer zijn. Onder leiding van een onafhankelijke mediator, wordt binnen de mediation getracht tot een oplossing te komen, waar alle partijen achter staan. Omdat partijen een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen bij aanvang van het mediationtraject, kan in de mediation vrijelijk gepraat worden. Dit kan een terugkeer naar het werk zijn, maar ook kan gesproken worden over een beëindiging. In dat laatste geval adviseren wij u graag en staan wij u graag bij. Op de achtergrond of in het mediationgesprek zelf.

Mediation kan plaatsvinden tussen de werkgever en de werknemer, maar, als er een conflict is tussen werknemers onderling, ook met de betrokken collega(‘s).

Rechten en plichten

Komt u er zelf niet meer uit en heeft u het idee dat uw rechten geschonden worden? Of bent u bang voor ontslag en heeft uw werkgever met u over een beëindigingsovereenkomst gesproken? De advocaten van GMW staan voor u klaar om voor uw rechten op te komen en u te adviseren. Indien nodig kunnen wij u bijstaan in een gerechtelijke procedure.

Meer arbeidsrecht-gerelateerde informatie >

Advocaten

Godelijn Boonman

Godelijn Boonman

Lees meer over deze advocaat
Prof. Hans van Meerten

Prof. Hans van Meerten

Lees meer over deze advocaat
Roos van Zaltbommel

Roos van Zaltbommel

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een arbeidsrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw arbeidsrecht kwesties. Onze advocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Manier van contact
Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Belemmeringsverbod en zzp’ers

18 mei 2023

Belemmeringsverbod en zzp’ers

Regelmatig doet zich de vraag voor of een uitlener ter beschikking gestelde werknemers – uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers – kan verbieden om bij een inlener in dienst te treden.

Lees meer

Lees meer over
Nieuwe loot aan de stam van grondrecht op vakantie

10 mei 2023

Nieuwe loot aan de stam van grondrecht op vakantie

Het is bekend: “Europa” ziet het recht op vier weken doorbetaalde vakantie als een grondrecht. Al jarenlang benadrukt het Hof van Justitie van de EU dit zogeheten wezenlijke beginsel van sociaal recht in de rechtspraak.

Lees meer

Lees meer over
Het nieuwe studiekostenbeding

18 april 2023

Het nieuwe studiekostenbeding

Sinds 1 augustus 2022 mogen organisaties de kosten van bepaalde  opleidingen en scholing niet meer door middel van een studiekostenbeding in rekening brengen bij medewerkers.

Lees meer

Lees meer over

14 maart 2023

Kleine hartjes, grote gevolgen

Sinds de MeToo beweging in 2017 is het aantal gerechtelijke uitspraken waarin seksueel overschrijdend gedrag het onderwerp is exponentieel gestegen.

Lees meer

Lees meer over

7 maart 2023

Werken waar je wilt in 2023?!

De coronatijd ligt al weer even achter ons. Een tijd waarin thuis of elders dan op de werkplek werken, meer dan gebruikelijk was en werd.

Lees meer

Lees meer over

24 januari 2023

Aanpassen klokkenluidersregeling aan nieuwe wet

Aanpassen klokkenluidersregeling aan nieuwe wet; werkgevers zullen interne meldprocedures voor klokkenluiders moeten aanpassen. En klokkenluidende werknemers krijgen meer bescherming tegen arbeidsrechtelijke maatregelen.

Lees meer

Lees meer over

5 januari 2023

Dagdieverij

Sinds de coronapandemie werken we massaal thuis en, tegen de verwachting van sommige arbeidsmarkdeskundigen in, lijkt in deze trend geen verandering te zitten. Niet gek want voor zowel werkgevers als werknemers kan thuiswerken voordelen hebben.

Lees meer

Lees meer over

27 december 2022

Een verstoorde arbeidsverhouding

Het komt in de beste organisaties voor: een medewerker en een leidinggevende die niet met elkaar door één deur kunnen. De span­ningen op de werkvloer lopen dan al snel op, waarbij de werksfeer binnen de afde­ling negatief wordt beïnvloed.

Lees meer

Lees meer over

13 december 2022

Ontslag bij reorganisatie

Het nieuws staat er - na een relatief rustige periode - weer vol van: reorganisaties en herstructureringen. Bedrijven als Philips, Intel, Twitter en Facebook die aankondigen een deel van hun werknemers te laten gaan.

Lees meer

Lees meer over