artikelen Overige

Schuld en rente

Het is u wellicht ontgaan maar op 1 januari 2007…

Nieuwe prioriteiten financieël strafrecht

Het ministerie van Financiën heeft een prioritering aangebracht in zijn…

Vergunningen nieuwe stijl

Eind vorig jaar is het wetsvoorstel Wet algemene bepalingen omgevingsrecht…

Beslag op en/of-rekening

Moeder en Zoon hebben samen een en/of-rekening. De Gemeente legt…

Versnippering en verkokering van aanbestedingsregels

Uit onderzoek blijkt dat ondernemers klagen over disproportionele eisen en…

Heb uw naasten lief!

De verhuurder is verplicht het genot van het gehuurde te…

Werkgever aansprakelijk voor adviezen Arbodienst?

In een geval van onvoldoende re-integratie-inspanningen van de werkgever voor…

Auteursrecht op sieraden

Onlangs oordeelde de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem geheel in…

Scheiden is (fiscaal) lijden

Indien u samen met uw partner een gezamenlijke koopwoning heeft…

Spelverdelers in Toezicht

Arthur de Groot richt zich in zijn artikel Spelverdelers in…

Recht op een fantastisch uitzicht?

Woorden als “fantastisch uitzicht”, “maximaal op het uitzicht georiënteerd”, “optimale…

Milieubescherming en ondernemingen: nieuwe regels, hoge boetes

“Europa opent de jacht op gevaarlijke chemische stoffen” kopte de…

Slechte toegang tot overheidsinformatie

Uit een evaluatie van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)…

De woningstichting met renovatieplannen

Half juni heeft de voorzieningenrechter in Arnhem een uitspraak gedaan…

Wetsvoorstel personenvennootschappen bijna wet

De hervorming van de huidige regeling met betrekking tot de…

Is UWV eigenlijk wel met z’n tweeën bij het aanvragen van faillissement?

De Faillissementswet dat de rechtbank het faillissement kan uitspreken van…

Wetsvoorstel regresrecht (overheids)werkgever en UWV

De ministerraad heeft onlangs ingestemd met het Wetsvoorstel regresrecht (overheids)werkgever…

Integriteitstoets vastgoed- en uitzendbranche

De regering heeft op 22 juni jl. besloten dat ook…

Inbreuk auteursrechten op software

De Rechtbank Breda heeft op 25 october 2006 (Computerrecht 2/2007)…

Aanbestedingsbeleid gebrekkig

€ 137.000, € 211.000, € 422.000 en € 5.278.000. Bedragen die ambtenaren en bestuurders…

Oplossing van ICT-conflicten

Het tijdschrift Informatie (Sdu Uitgevers) wijdt haar uitgave van juni…

Algemene voorwaarden vaak niet (goed) gebruikt

Vrijwel alle professionele ondernemingen in Nederland maken gebruik van algemene…

Nieuw: de Maatschappelijke Onderneming

Minister Hirsch Ballin heeft onlangs aan verschillende stakeholders een zogenaamde…

Bange bestuurders achter de corporate veil

In Het Financieele Dagblad van 26 juli 2007 schreef ik…

Onderneming en strafrecht: van boardroom naar courtroom

Bij het Duitse Siemens – met ook een grote vestiging…

Algemene voorwaarden deel 2: verwijzing naar website voldoende?

In mijn blog van 13 augustus 2007 gaf ik aan…

Vrijheid van meningsuiting: over de Kronenzeitung, twaalf stoelen en een zendmast

Het recht op vrijheid van meningsuiting is een groot goed,…

Overlast ook zaak omwonende huurders

Overlast neemt toe in vele wijken in de stad, maar…

Europese uitwisseling van persoonsgegevens en strafrecht

De Europese Commissie is er van overtuigd dat de georganiseerde…

Verbod op publicatie koninklijke foto’s

De voorzieningenrechter te Amsterdam verbiedt de vereniging van pedofielen Martijn…

Modern ondernemingsrecht

Vrijheid van ondernemers, dat is wat minister Hirsch Ballin nastreeft…

Coulance van de AFM is geen blanco cheque

Bij de uitwerking van de regels uit de Europese Financial…