Ambtenarenrecht

GMW advocaten kent de overheidssectoren. Zoals de specifieke politieke, bestuurlijke, context waarin u als overheidswerkgever opereert. En zoals de bijzondere rechtspositie die u als ambtenaar heeft.

Normalisering rechtspositie ambtenaren

Op 1 januari 2020 krijgen overheidswerkgevers en ambtenaren te maken met het civiele arbeidsrecht. Veel veranderingen voor zowel werkgevers als ambtenaren, zoals:

 • Ingrijpende wijziging ontslagregels – zoals de preventieve ontslagtoets
 • Procedures bij de kantonrechter
 • Recht op een transitievergoeding én bovenwettelijke uitkeringen
 • Arbeidsvoorwaarden die zijn opgenomen in een echte cao.

Voor de overheidswerkgever:

 • Hoe bouw ik een goed dossier op van een niet goed functionerende medewerker?
 • Welke sancties zijn mogelijk bij schending van integriteitsregels?
 • Wat mag een ambtenaar wel en niet zeggen en schrijven op social media?
 • Hoe pas ik op de juiste wijze de regels rond reorganisatie, boventalligheid en van werk naar werk (VWNW) toe?
 • Welke afspraken zet ik in een beëindigings-/vaststellingsovereenkomst zoals inzake bovenwettelijke uitkeringsrechten?

Voor de ambtenaar:

 • Kloppen de aangevoerde ontslaggronden wel en zijn deze juist gemotiveerd?
 • Wat mag ik wel of niet schrijven op social media?
 • Staan de gemaakte afspraken goed in de vaststellingsovereenkomst?
 • Zijn de regels rond reorganisatie correct toegepast?
 • Welke rechten en plichten krijg ik door de normalisering per 2020?

Deze kwesties spelen niet alleen bij de “gewone” ambtenaar, maar ook bij de topfunctionaris. Bovendien moet daar voldaan worden aan de strenge regels van de Wet Normering Topinkomens (WNT). GMW advocaten adviseert, en zo nodig procedeert, over de juiste toepassing van de bezoldigingsregels en regels over ontslagvergoedingen op basis van de WNT.

‘Ambtenaren worden gewone werknemers’

Dat was de titel van een artikel dat wij in 2011 schreven. Nu is het bijna zover: het ambtenarenrecht gaat ingrijpend veranderen en dat zullen overheidswerkgevers en ambtenaren gaan merken. De advocaten van GMW kennen het ambtenarenrecht én het gewone arbeidsrecht: dat betekent dat zowel de HR- en P&O-medewerker bij de overheidswerkgever als de ambtenaar en de ondernemingsraad met vragen over de gevolgen van de normalisering bij GMW advocaten terecht kunnen.

Meer arbeidsrecht-gerelateerde onderwerpen > >

Advocaten

Op zoek naar een ambtenarenrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw ambtenarenrecht kwesties. Onze advocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Pensioenontslag

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

Lees meer over
Ontslag met een fiks prijskaartje

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

Lees meer over
Ontslag op staande voet de ontslagbrief

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer

Lees meer over
Schending wederindiensttredingsvoorwaarde

13 juni 2023

Schending wederindiensttredingsvoorwaarde: wat kost dat?

Menig werkgever in Nederland is zich ervan bewust dat het uitrollen van een reorganisatie, waarbij gedwongen ontslagen vallen, gebonden is aan de nodige regels.

Lees meer

Lees meer over
Belemmeringsverbod en zzp’ers

18 mei 2023

Belemmeringsverbod en zzp’ers

Regelmatig doet zich de vraag voor of een uitlener ter beschikking gestelde werknemers – uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers – kan verbieden om bij een inlener in dienst te treden.

Lees meer

Lees meer over
Nieuwe loot aan de stam van grondrecht op vakantie

10 mei 2023

Nieuwe loot aan de stam van grondrecht op vakantie

Het is bekend: “Europa” ziet het recht op vier weken doorbetaalde vakantie als een grondrecht. Al jarenlang benadrukt het Hof van Justitie van de EU dit zogeheten wezenlijke beginsel van sociaal recht in de rechtspraak.

Lees meer

Lees meer over
Het nieuwe studiekostenbeding

18 april 2023

Het nieuwe studiekostenbeding

Sinds 1 augustus 2022 mogen organisaties de kosten van bepaalde  opleidingen en scholing niet meer door middel van een studiekostenbeding in rekening brengen bij medewerkers.

Lees meer

Lees meer over

14 maart 2023

Kleine hartjes, grote gevolgen

Sinds de MeToo beweging in 2017 is het aantal gerechtelijke uitspraken waarin seksueel overschrijdend gedrag het onderwerp is exponentieel gestegen.

Lees meer

Lees meer over

7 maart 2023

Werken waar je wilt in 2023?!

De coronatijd ligt al weer even achter ons. Een tijd waarin thuis of elders dan op de werkplek werken, meer dan gebruikelijk was en werd.

Lees meer

Lees meer over