Erven in het kort

Wie zijn de erfgenamen als er geen testament is?

Als iemand geen testament heeft opgemaakt, dan gelden de wettelijke regels of wel het zogeheten versterferfrecht. Het wettelijk erfrecht bevat standaardregels over wie erfgenamen zijn. GMW advocaten in Den Haag heeft veel expertise op het gebied van de erfenis.

De regels in het kort

  • Bent u gehuwd en heeft u geen kinderen?

Dan is uw echtgenoot de enige erfgenaam. Bent u niet gehuwd en heeft u wel kinderen? Dan zijn uw kinderen ieder voor een gelijk deel erfgenaam.

  • Bent u gehuwd en heeft u kinderen?

In dat geval zijn uw echtgenoot en de kinderen ieder voor een gelijk deel erfgenaam. Voor de kinderen geldt dat zij hun erfdeel niet in handen krijgen. Hun deel wordt omgerekend in geld. Het bedrag is pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot. Erfrechtelijk kunnen de kinderen pas hun vordering in geld opeisen na het overlijden van de langstlevende echtgenoot.

  • Bent u niet gehuwd en heeft u geen kinderen?

In die situatie erven uw ouders en uw (half)broers en (half)zusters. Is uw broer of zuster al voor u overleden, dan komen diens kinderen daarvoor in de plaats. Let er op dat indien een minderjarig kind erft, de wet regelt dat het minderjarige kind nooit zelf verantwoordelijk is voor de schulden van de nalatenschap.

  • Bent u niet gehuwd en heeft u geen kinderen, geen ouders, geen broers of zusters?

Uw grootouders erven dan. Indien ook zij overleden zijn, komen hun kleinkinderen daarvoor in de plaats. Zijn ook zij allemaal overleden, dan komen de overgrootouders met hun afstammelingen aan bod. Mochten er ook dan nog geen erfgenamen zijn, dan vervalt de gehele nalatenschap (alle bezittingen en schulden van de erflater) aan de Nederlandse staat.

Langstlevende echtgenoot

Het erfrecht, zoals hierboven beschreven, zorgt ervoor dat de langstlevende echtgenoot financieel zo goed mogelijk verzorgd achterblijft. De echtgenoot die overblijft, krijgt de gehele nalatenschap. De kinderen hebben een geldvordering op de langstlevende echtgenoot. Op grond van de wettelijke verdeling kan de langstlevende vrij beschikken over het hele vermogen. In een testament kan de erflater de wettelijke verdeling opzij zetten of aanpassen. De behoefte om af te wijken van het versterferfrecht kan bijvoorbeeld bestaan als één of beide echtgenoten kinderen uit een eerdere relatie hebben en men alle kinderen hetzelfde wil behandelen. In een testament kunnen ook stiefkinderen tot erfgenaam worden benoemd. De erfgenamen tezamen regelen in geval van de wettelijke verdeling, de begrafenis of crematie en zij kunnen samen de goederen van de erflater verdelen en eventuele schulden betalen. Bij testament kan een executeur testamentair worden benoemd. Dit mag een familielid zijn, maar ook een buitenstaander. De executeur krijgt de opdracht de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen. De wet kent een uitgebreide regeling voor de bevoegdheden en plichten van de executeur. Deze wettelijke bevoegdheden kunnen bij testament beperkt worden of worden uitgebreid. De executeur zal onder andere moeten zorgen voor een boedelbeschrijving en de erfgenamen moeten inlichten over de afwikkeling.

Meer informatie

Omgaan met erfrecht is werk voor specialisten. GMW advocaten beschikt over die specialisten. Het is aan te bevelen om voorafgaand aan het opstellen van het testament contact met GMW advocaten op te nemen en u te laten voorlichten. Wilt u meer weten of heeft u een advocaat nodig? Neem dan contact met ons op.

Meer erfrecht-gerelateerde onderwerpen >

Advocaten

Lucienne Diaz Murillo

Lucienne Diaz Murillo

Lees meer over deze advocaat
Marieke Morshuis

Marieke Morshuis

Lees meer over deze advocaat
Sieta Autar-Matawlie

Sieta Autar-Matawlie

Lees meer over deze advocaat
Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Lees meer over deze advocaat

Bent u op zoek naar een Erfrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw erfrechtelijke kwesties. Neem gerust contact met ons op.

Stel uw vraag via het formulier. U kunt ons ook direct bellen op:
+31 (0)70 3615048

"*" geeft vereiste velden aan

Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Welke informatie legitimaris

22 juni 2023

Welke informatie krijgt een legitimaris?

Een legitimaris heeft informatie nodig om de legitieme portie te kunnen berekenen. De legitimaris heeft recht op inzage in en afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van de legitieme portie nodig heeft. Hoever gaat dit recht?

Lees meer

Lees meer over

20 september 2022

Hertrouwen van de langstlevende ouder; wat betekent dit voor de erfenis?

Als er geen testament is opgesteld, is de wettelijke verdeling op de erfenis van toepassing.

Lees meer

Lees meer over

14 juni 2022

Een verblijvingsbeding in een samenlevingscontract: wat u als samenwoner erfrechtelijk gezien in ieder geval kan regelen

Anders dan bij gehuwde mensen, kent het Nederlandse wetboek amper regels voor samenwoners.

Lees meer

Lees meer over

19 april 2022

Erfenis (beneficiair of zuiver) aanvaarden of toch verwerpen?

Een erflater kan bij testament erfgenamen benoemen. Indien er geen testament is, geldt de wettelijke verdeling. Wat te doen als erfgenaam indien erflater is overleden? De erfenis (nalatenschap) aanvaarden of verwerpen?

Lees meer

Lees meer over

29 maart 2022

Erfbelasting en Schenkbelasting: Wat zijn de tarieven en vrijstellingen voor 2022?

Wat zijn de tarieven en vrijstellingen voor 2022? Indien men een erfenis ontvangt, dan krijgt men over het algemeen te maken met het voldoen van erfbelasting.

Lees meer

Lees meer over

18 januari 2022

Microsoft verleent toegang tot de digitale accounts van overledenen

Microsoft verleent toegang tot de digitale accounts van overledenen. Wanneer kan u als erfgename hier aanspraak op maken? U leest het in deze blog.

Lees meer

Lees meer over

12 november 2021

Gerechtelijke vaststelling vaderschap na overlijden. Hoe werkt het precies?

Wat indien de biologische vader van een kind, het kind niet heeft erkend en de vader inmiddels is overleden? Heeft het kind dan aanspraak op een erfenis?

Lees meer

Lees meer over

11 juni 2021

18 juni 2021: Dag van het Erfrecht

Op vrijdag 18 juni 2021 is de Dag van het Erfrecht. Op deze dag kunt u bij gespecialiseerde advocaten informatie inwinnen over het erfrecht.

Lees meer

Lees meer over

5 maart 2021

Artikel AD: Erfgenaam? Let op: ook schulden horen bij een erfenis!

Bij een erfenis denken veel mensen aan het erven van geld of vastgoed. Maar wat nogal eens vergeten wordt, is dat ook schulden van de overledene bij de erfenis horen. Hoe werkt dat precies en kun je een erfenis met schulden ook weigeren?

Lees meer

Lees meer over