Algemene Voorwaarden

Als ondernemer sluit u regelmatig (soms dagelijks) contracten af. Om te voorkomen dat u met uw contractspartij iedere keer alle aspecten van de samenwerking moet bespreken / vastleggen, kunt u algemene voorwaarden hanteren. In de algemene voorwaarden legt u de regels vast die van toepassing zijn bij de uitvoering van de overeenkomsten. Denk hierbij onder meer aan de leveringstermijn, de betalingsvoorwaarden en de wijze van opzegging.

Algemene voorwaarden opstellen

De Nederlandse wet sluit de toepasselijkheid van de gehele algemene voorwaarden of van bepaalde bedingen onder bepaalde omstandigheden uit. Dit is bijvoorbeeld het geval als een beding bijzonder onredelijk is ten opzichte van de wederpartij. Het is dus van belang dat u vakkundig advies krijgt bij het opstellen van de algemene voorwaarden, zodat uw belangen maximaal gewaarborgd zijn en de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden zijn veiliggesteld. Gezien het belang van algemene voorwaarden in uw dagelijkse bedrijfsvoering is het bovendien noodzaak dat de gehanteerde voorwaarden goed op de huidige situatie van uw bedrijf aansluiten. GMW advocaten adviseert u graag bij het opstellen van nieuwe algemene voorwaarden en bij het actualiseren van de bestaande.

Artikelen

De rechter in een WHOA-traject
De observator in een WHOA-traject
De herstructureringsdeskundige
De gevolgen van Covid-19 voor contractuele afspraken
WHOA
crediteurenakkoord
WHOA
UBO register
Klaar voor de nieuwe start
Adapt or die - finding agility
Bestuurdersaansprakelijkheid
Werknemer met loonvordering hoeft lease-auto niet terug te geven
Bedrijven-in-moeilijkheden-corona
Coronavirus of Covid-19: de contractuele gevolgen
curator
Het onderbreken van onderhandelingen
Doorverkoop-van-tweedehands-e-books-niet-toegestaan