Algemene Voorwaarden

Als ondernemer sluit u regelmatig (soms dagelijks) contracten af. Om te voorkomen dat u met uw contractspartij iedere keer alle aspecten van de samenwerking moet bespreken / vastleggen, kunt u algemene voorwaarden hanteren. In de algemene voorwaarden legt u de regels vast die van toepassing zijn bij de uitvoering van de overeenkomsten. Denk hierbij onder meer aan de leveringstermijn, de betalingsvoorwaarden en de wijze van opzegging.

Algemene voorwaarden opstellen

De Nederlandse wet sluit de toepasselijkheid van de gehele algemene voorwaarden of van bepaalde bedingen onder bepaalde omstandigheden uit. Dit is bijvoorbeeld het geval als een beding bijzonder onredelijk is ten opzichte van de wederpartij. Het is dus van belang dat u vakkundig advies krijgt bij het opstellen van de algemene voorwaarden, zodat uw belangen maximaal gewaarborgd zijn en de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden zijn veiliggesteld. Gezien het belang van algemene voorwaarden in uw dagelijkse bedrijfsvoering is het bovendien noodzaak dat de gehanteerde voorwaarden goed op de huidige situatie van uw bedrijf aansluiten. GMW advocaten adviseert u graag bij het opstellen van nieuwe algemene voorwaarden en bij het actualiseren van de bestaande.

Artikelen

Verhuur-in-de-zorg
Netherlands Commercial Court to open soon
De AVG: in 6 stappen een boete voorkomen
Bitcoins en andere cryptocurrency
De Algemene Verordening Gegevensbescherming: bent u er klaar voor?
De bewerkersovereenkomst; vergeet dit niet!
Privacybescherming in de praktijk
Wat-te-doen-bij-een-datalek
Turbo-liquidatie blijft iedereen bezig houden
Mag-museum-naturalis-niet-verbouwen
Ik ben verhuurder van een bedrijfsruimte, en mijn huurder gaat failliet!
ADO Den Haag vs. Hui Wang en United Vansen deel 2
ADO Den Haag vs. Hui Wang en United Vansen
Beslag op bankrekeningen in het buitenland binnenkort gemakkelijker
Ontslag door bericht op Facebook
Nieuwe EU richtlijn voor insolventie en herstructurering