Servicekosten – bedrijfsruimte

Anders dan voor woonruimte, is voor bedrijfsruimte geen definitie van servicekosten opgenomen in de wet. Van belang is daarom wat in de huurovereenkomst is afgesproken over de servicekosten. Meestal gaat het om de levering van gas, water en licht, maar het kan onder andere ook zien op kosten van beveiliging of schoonmaak. Het is gebruikelijk om af te spreken dat de huurder een voorschot betaalt op de servicekosten en de verhuurder aan het eind van een bepaalde periode een eindafrekening overlegt.

Het is raadzaam in de huurovereenkomst expliciet vast te leggen op welke diensten de servicekosten zien, zodat discussie daarover voorkomen kan worden. Mochten partijen een geschil hebben over de servicekosten, kunnen zij zich wenden tot de rechter.

Artikelen

Tegenstrijdige-belangen
De vriend

De vriend

De krakende anti-kraker
Vuurwerk op de markt
Is koppelverhuur toegestaan
De-executeur-testamentair
Waar-moet-u-als-verhuurder-opletten-bij-einde-van-de-verhuur
Column Raymond
Nieuwe wetgeving op komst voor een gezonde VvE
Aansprakelijkheid verhuurder voor gebreken
De rechten van huurders en verhuurders bij renovatie