Waarborgsom – woonruimte

De verhuurder kan een waarborgsom vragen aan de huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst. Deze waarborgsom strekt tot zekerheid voor de verhuurder dat eventuele schade aan het gehuurde (veroorzaakt door de huurder) of achterstallig huurpenningen wordt gedekt.

Beschrijving van de staat van het gehuurde

Voorafgaand aan de huurovereenkomst, kan een beschrijving van de staat van het gehuurde worden gemaakt. Op basis daarvan kan in een eindinspectie worden bepaald of, en zo ja, welke schade is ontstaan. Als er schade is ontstaan en deze komt voor rekening van de huurder, dan dient de verhuurder voor het einde van de huurovereenkomst eerst de huurder de gelegenheid te geven zelf de schade te herstellen. Indien de huurder dit nalaat, kan verhuurder de waarborgsom aanwenden en zelf de reparaties laten verrichten. Als er vooraf geen beschrijving van de staat van het gehuurde is gemaakt, dan ontstaat op basis van de wet het vermoeden (behoudens tegenbewijs)  dat de huurder het gehuurde in dezelfde staat oplevert zoals hij het ook heeft ontvangen. Het is daarom aan te raden vooraf de staat van het gehuurde te inspecteren en een beschrijving daarvan te maken, zo mogelijk met foto’s en video’s.

Ouderdom of slijtage

Veranderingen aan het gehuurde met toestemming van de verhuurder hoeven niet ongedaan te worden gemaakt, tenzij anders afgesproken. Tevens is de huurder niet gehouden schade te herstellen welke is veroorzaakt  door ouderdom of slijtage.

Artikelen

Tegenstrijdige-belangen
De vriend

De vriend

De krakende anti-kraker
Vuurwerk op de markt
Is koppelverhuur toegestaan
De-executeur-testamentair
Waar-moet-u-als-verhuurder-opletten-bij-einde-van-de-verhuur
Column Raymond
Nieuwe wetgeving op komst voor een gezonde VvE
Aansprakelijkheid verhuurder voor gebreken
De rechten van huurders en verhuurders bij renovatie