Vastgoed en organisatie in de zorg

Bestuur, toezicht en governance

Om goed in de zorg te kunnen ondernemen, speelt de governance binnen de zorginstelling een belangrijke rol. Goed bestuur en verantwoord toezicht zijn belangrijke uitgangspunten voor de organisatie.

Overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken zijn bestuurders en toezichthouders verantwoordelijk voor de structuur van de zorginstelling en de naleving van de Governancecode Zorg door de organisatie en de daarmee verbonden groeps- en dochtermaatschappijen.

Ook de koersbepaling en de waarden en normen (cultuur en gedrag) binnen de organisatie zijn van belang. Denk bijvoorbeeld aan het waarborgen van medezeggenschap (cliëntenraad, OR en advisering door professionals), het waken voor belangenverstrengeling en het signaleren van misstanden.

Om goede zorg te verlenen en aansprakelijkheden te vermijden, komen er veel juridische aangelegenheden om de hoek kijken. Het Zorgteam van GMW advocaten heeft de benodigde kennis hierover in huis en staat de verschillende organen binnen de zorgorganisatie (Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, cliëntenraad, ondernemingsraad) graag bij. Samen met het Zorgteam kunnen projecten ter hand worden genomen en eventuele aansprakelijkheden worden ingedekt.

Een aantal onderwerpen / vraagstukken dat aan de orde kan zijn:

 • Naleving governance, statuten en externe regelgeving;
 • Bestuurder- en/of toezichthouders aansprakelijkheid;
 • Onderling geschil en belangenverstrengeling;
 • Financiële risico’s: investeringen, zekerheden, garanties, financieel zwaar weer;
 • Debiteurenincasso en geschillen met (hoofd)aannemers / zorgverzekeraars / zorgkantoren.

Meer vastgoed-gerelateerde onderwerpen >

Zorgvastgoed

Zorgvastgoed is in ontwikkeling. Onder andere de vergrijzing speelt een belangrijke rol bij vergroting van de vraag naar zorgvastgoed.

Niet alleen woningcorporaties, maar ook steeds meer private partijen investeren in dit vastgoed. Transformaties van bestaande gebouwen naar zorgvastgoed of nieuwbouw ten behoeve van bijvoorbeeld kleinschalige zorg/wooncomplexen zijn aan de orde van de dag.

Zorgvastgoed kent een aantal bijzondere aspecten ten opzichte van andere objecten in de vastgoedpraktijk. Om die reden besteedt GMW advocaten hieraan speciale aandacht. Het Zorgteam beschikt o.a. over de volgende specifieke vastgoedkennis:

 1. Samenloop van de huurovereenkomst en de zorgovereenkomst;
 2. Verkleuring van de hoofdovereenkomst door de onderhuurovereenkomst;
 3. Verhuur van zorgvastgoed door woningcorporaties;
 4. Breakopties bij langdurige hoofdhuurovereenkomsten;
 5. Financiering van zorgvastgoed;
 6. Zorgvastgoed in het omgevingsrecht;

Wij staan investeerders, woningcorporaties,  zorginstellingen en vastgoedeigenaren graag bij in de trajecten die leiden tot een goede exploitatie van het zorgvastgoed.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Advocaten

Marie-Christine Veltkamp-van Paasen

Marie-Christine Veltkamp-van Paassen

Lees meer over deze advocaat
Stephanie de Wit

Stephanie de Wit

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een vastgoed advocaat in Den Haag?

Ons team van ervaren vastgoed advocaten staat voor u klaar.

Heeft u een vraag of wilt u juridisch advies? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Robotadvocaat

6 juni 2023

Robotadvocaat

In Amerika is een ‘robot lawyer’ op de markt gebracht. Een app met juridische informatie die het inschakelen van een advocaat overbodig zou maken. ‘Fight corporations’, ‘find hidden money’, ‘beat bureaucracy’. Dat is wat de robot kan en wil. ‘Sue everybody,’ is het dringende advies.

Lees meer

Lees meer over
Aanneming van werk

23 mei 2023

Aanneming van werk

Er is sprake van een aanneemovereenkomst als de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verplicht om tegen betaling van een geldsom een werk op te leveren.

Lees meer

Lees meer over
Miskleun

8 mei 2023

Miskleun

Op 1 oktober 2019 werd er door justitie een inval gedaan in de woning en het kantoor van wethouder en locoburgemeester Richard de Mos.

Lees meer

Lees meer over
Didam-arrest

20 april 2023

Didam-arrest: overeenkomsten nietig of vernietigbaar?

Binnen het bestuursrecht oordeelde de Afdeling al eerder dat overheidsorganen op grond van het beginsel van gelijke kansen c.q. gelijkheidsbeginsel in het geval van schaarste aan gegadigden mededingingsruimte moeten bieden.

Lees meer

Lees meer over

9 februari 2023

Een afwijzend VvE besluit voor een aan-, uit- of opbouw: wat kan de appartementseigenaar doen?

Wanneer een appartementseigenaar zijn appartement wil uitbreiden met een aan-, uit- of opbouw, dan heeft hij daarvoor bijna altijd de toestemming van de VvE nodig.

Lees meer

Lees meer over

31 januari 2023

Juryrechtspraak

In civiele zaken duurt een rechtszaak makkelijk een jaar, maar twee of drie jaar komt ook voor. Kantoorgenoten van mij hebben procedures lopen die inclusief hoger beroep al meer dan tien jaar in beslag nemen.

Lees meer

Lees meer over

29 december 2022

Hypotheekakte en verboden verhuur

Vanwege de grote vraag en het beperkte aanbod op de vastgoedmarkt worden kopers steeds vaker gedwongen om zonder (financierings)voorbehoud een bod uit te brengen.

Lees meer

Lees meer over

29 november 2022

De redding van een onzorgvuldig voorbereide omgevingsvergunning

De ontwikkeling van leefgebieden kent vele facetten, en aan al deze facetten moet in de voorbereiding grondig aandacht besteed worden.

Lees meer

Lees meer over

25 november 2022

Cirkels

Nederland heeft onvoldoende woningen. Het tekort wordt dagelijks groter, onder meer door de ongecontroleerde instroom van asielzoekers. Maar er is meer aan de hand.

Lees meer

Lees meer over