Vastgoed en organisatie in de zorg

Bestuur, toezicht en governance

Om goed in de zorg te kunnen ondernemen, speelt de governance binnen de zorginstelling een belangrijke rol. Goed bestuur en verantwoord toezicht zijn belangrijke uitgangspunten voor de organisatie.

Overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken zijn bestuurders en toezichthouders verantwoordelijk voor de structuur van de zorginstelling en de naleving van de Governancecode Zorg door de organisatie en de daarmee verbonden groeps- en dochtermaatschappijen.

Ook de koersbepaling en de waarden en normen (cultuur en gedrag) binnen de organisatie zijn van belang. Denk bijvoorbeeld aan het waarborgen van medezeggenschap (cliëntenraad, OR en advisering door professionals), het waken voor belangenverstrengeling en het signaleren van misstanden.

Om goede zorg te verlenen en aansprakelijkheden te vermijden, komen er veel juridische aangelegenheden om de hoek kijken. Het Zorgteam van GMW advocaten heeft de benodigde kennis hierover in huis en staat de verschillende organen binnen de zorgorganisatie (Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, cliëntenraad, ondernemingsraad) graag bij. Samen met het Zorgteam kunnen projecten ter hand worden genomen en eventuele aansprakelijkheden worden ingedekt.

Een aantal onderwerpen / vraagstukken dat aan de orde kan zijn:

 • Naleving governance, statuten en externe regelgeving;
 • Bestuurder- en/of toezichthouders aansprakelijkheid;
 • Onderling geschil en belangenverstrengeling;
 • Financiële risico’s: investeringen, zekerheden, garanties, financieel zwaar weer;
 • Debiteurenincasso en geschillen met (hoofd)aannemers / zorgverzekeraars / zorgkantoren.

Meer vastgoed-gerelateerde onderwerpen >

Zorgvastgoed

Zorgvastgoed is in ontwikkeling. Onder andere de vergrijzing speelt een belangrijke rol bij vergroting van de vraag naar zorgvastgoed.

Niet alleen woningcorporaties, maar ook steeds meer private partijen investeren in dit vastgoed. Transformaties van bestaande gebouwen naar zorgvastgoed of nieuwbouw ten behoeve van bijvoorbeeld kleinschalige zorg/wooncomplexen zijn aan de orde van de dag.

Zorgvastgoed kent een aantal bijzondere aspecten ten opzichte van andere objecten in de vastgoedpraktijk. Om die reden besteedt GMW advocaten hieraan speciale aandacht. Het Zorgteam beschikt o.a. over de volgende specifieke vastgoedkennis:

 1. Samenloop van de huurovereenkomst en de zorgovereenkomst;
 2. Verkleuring van de hoofdovereenkomst door de onderhuurovereenkomst;
 3. Verhuur van zorgvastgoed door woningcorporaties;
 4. Breakopties bij langdurige hoofdhuurovereenkomsten;
 5. Financiering van zorgvastgoed;
 6. Zorgvastgoed in het omgevingsrecht;

Wij staan investeerders, woningcorporaties,  zorginstellingen en vastgoedeigenaren graag bij in de trajecten die leiden tot een goede exploitatie van het zorgvastgoed.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Advocaten

Marie-Christine Veltkamp-van Paasen

Marie-Christine Veltkamp-van Paassen

Lees meer over deze advocaat
Stephanie de Wit

Stephanie de Wit

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een vastgoed advocaat in Den Haag?

Ons team van ervaren vastgoed advocaten staat voor u klaar.

Heeft u een vraag of wilt u juridisch advies? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Contact
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Misschien vindt u dit ook interessant

Verkrijgende verjaring, erfgrens en bezit te goeder trouw

2 mei 2024

Verkrijgende verjaring, erfgrens en bezit te goeder trouw

Met regelmaat behandelen wij geschillen omtrent verkrijging van grond door verjaring.

Lees meer

Lees meer over
Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur

28 maart 2024

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur is niet zelden een punt van discussie tussen buren: is de schutting tussen twee tuinen gemeenschappelijk eigendom? Zo ja, mag de ene buurman dan (mede) op kosten van de andere buurman onderhoud uitvoeren of de schutting zelfs geheel vervangen?

Lees meer

Lees meer over
Wat is de waarde van gemeenschappelijke grond in de VvE

22 februari 2024

Wat is de waarde van gemeenschappelijke grond in de VvE?

Het is geen onbekend verschijnsel: een lid van de VvE blijkt zijn tuin of dakterras te hebben uitgebreid buiten de grenzen van zijn privé gedeelte, en vraagt achteraf aan de VvE om deze toestand te legaliseren.

Lees meer

Lees meer over
De klachtplicht

8 februari 2024

De klachtplicht

Het komt regelmatig voor dat een zaak niet beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen. Na de levering van een pand kan bijvoorbeeld sprake zijn van verborgen gebreken.

Lees meer

Lees meer over
Robotadvocaat

6 juni 2023

Robotadvocaat

In Amerika is een ‘robot lawyer’ op de markt gebracht. Een app met juridische informatie die het inschakelen van een advocaat overbodig zou maken. ‘Fight corporations’, ‘find hidden money’, ‘beat bureaucracy’. Dat is wat de robot kan en wil. ‘Sue everybody,’ is het dringende advies.

Lees meer

Lees meer over
Aanneming van werk

23 mei 2023

Aanneming van werk

Er is sprake van een aanneemovereenkomst als de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verplicht om tegen betaling van een geldsom een werk op te leveren.

Lees meer

Lees meer over
Miskleun

8 mei 2023

Miskleun

Op 1 oktober 2019 werd er door justitie een inval gedaan in de woning en het kantoor van wethouder en locoburgemeester Richard de Mos.

Lees meer

Lees meer over
Didam-arrest

20 april 2023

Didam-arrest: overeenkomsten nietig of vernietigbaar?

Binnen het bestuursrecht oordeelde de Afdeling al eerder dat overheidsorganen op grond van het beginsel van gelijke kansen c.q. gelijkheidsbeginsel in het geval van schaarste aan gegadigden mededingingsruimte moeten bieden.

Lees meer

Lees meer over

9 februari 2023

Een afwijzend VvE besluit voor een aan-, uit- of opbouw: wat kan de appartementseigenaar doen?

Wanneer een appartementseigenaar zijn appartement wil uitbreiden met een aan-, uit- of opbouw, dan heeft hij daarvoor bijna altijd de toestemming van de VvE nodig.

Lees meer

Lees meer over