VvE

De onderlinge verhoudingen van de diverse appartementseigenaren in één gebouw zijn geregeld in het appartementsrecht.

Een gebouw wordt in de splitsingsakte gesplitst in verschillende appartementsrechten die in de splitsingsakte omschreven worden. Verder bevat de splitsingsakte een splitsingsreglement, dat bestaat uit de verwijzing naar één van de in de openbare registers ingeschreven modelreglementen, alsmede de wijzigingen en aanvullingen daarop.

Het splitsingsreglement

In het splitsingsreglement wordt een Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht, die de gemeenschappelijke gedeeltes van het gebouw beheert. Alle eigenaren zijn, anders dan bij gewone verenigingen, van rechtswege lid. Het splitsingsreglement bevat verder alle spelregels van de VvE; o.a. welke delen wel of niet tot de gemeenschap behoren, hoe een begroting moet zijn ingericht, hoe een vergadering moet worden georganiseerd, voor welk aandeel de verschillende eigenaren moeten meedelen in de lasten van de VvE en hoe de stemverhouding is bij vergaderingen van de VvE.

Vergadering en besluiten

De VvE vergadert tenminste één keer per jaar. In deze vergadering nemen zij besluiten. Vervolgens voert het bestuur van de VvE deze uit. In het geval dat een eigenaar het niet eens is met een besluit, kan hij zich binnen een maand tot de kantonrechter wenden om het besluit te laten vernietigen. Besluiten die in strijd zijn met de splitsingsakte of het splitsingsreglement zijn nietig en hoeven niet vernietigd te worden. Men kan daarvoor naar de gewone rechter om de nietigheid te laten vaststellen. Hiervoor geldt geen specifieke termijn (behoudens de verjaringstermijn). Een besluit waarin bijvoorbeeld een schuld, in strijd met de lastenverdeling, slechts over enkele eigenaren wordt verdeeld, is nietig.

Nieuwe regelgeving

De wettelijke regelgeving voor VvE’s is per 1 januari 2018 aangescherpt. De nieuwe regels schrijven voor hoe groot de reservering van de VvE voor het onderhoud van het gemeenschappelijk gebouw moet zijn, en scheppen mogelijkheden voor de VvE om voor dit onderhoud een geldlening aan te gaan. Op deze wijzen moeten VvE’s beter gaan functioneren.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Meer vastgoedrecht gerelateerde informatie >

Advocaten

Marie-Christine Veltkamp-van Paasen

Marie-Christine Veltkamp-van Paassen

Lees meer over deze advocaat
Raymond de Mooij

Raymond de Mooij

Lees meer over deze advocaat
Stephanie de Wit

Stephanie de Wit

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een vastgoed advocaat in Den Haag?

Ons team van ervaren vastgoed advocaten staat voor u klaar.

Heeft u een vraag of wilt u juridisch advies? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Robotadvocaat

6 juni 2023

Robotadvocaat

In Amerika is een ‘robot lawyer’ op de markt gebracht. Een app met juridische informatie die het inschakelen van een advocaat overbodig zou maken. ‘Fight corporations’, ‘find hidden money’, ‘beat bureaucracy’. Dat is wat de robot kan en wil. ‘Sue everybody,’ is het dringende advies.

Lees meer

Lees meer over
Aanneming van werk

23 mei 2023

Aanneming van werk

Er is sprake van een aanneemovereenkomst als de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verplicht om tegen betaling van een geldsom een werk op te leveren.

Lees meer

Lees meer over
Miskleun

8 mei 2023

Miskleun

Op 1 oktober 2019 werd er door justitie een inval gedaan in de woning en het kantoor van wethouder en locoburgemeester Richard de Mos.

Lees meer

Lees meer over
Didam-arrest

20 april 2023

Didam-arrest: overeenkomsten nietig of vernietigbaar?

Binnen het bestuursrecht oordeelde de Afdeling al eerder dat overheidsorganen op grond van het beginsel van gelijke kansen c.q. gelijkheidsbeginsel in het geval van schaarste aan gegadigden mededingingsruimte moeten bieden.

Lees meer

Lees meer over

9 februari 2023

Een afwijzend VvE besluit voor een aan-, uit- of opbouw: wat kan de appartementseigenaar doen?

Wanneer een appartementseigenaar zijn appartement wil uitbreiden met een aan-, uit- of opbouw, dan heeft hij daarvoor bijna altijd de toestemming van de VvE nodig.

Lees meer

Lees meer over

31 januari 2023

Juryrechtspraak

In civiele zaken duurt een rechtszaak makkelijk een jaar, maar twee of drie jaar komt ook voor. Kantoorgenoten van mij hebben procedures lopen die inclusief hoger beroep al meer dan tien jaar in beslag nemen.

Lees meer

Lees meer over

29 december 2022

Hypotheekakte en verboden verhuur

Vanwege de grote vraag en het beperkte aanbod op de vastgoedmarkt worden kopers steeds vaker gedwongen om zonder (financierings)voorbehoud een bod uit te brengen.

Lees meer

Lees meer over

29 november 2022

De redding van een onzorgvuldig voorbereide omgevingsvergunning

De ontwikkeling van leefgebieden kent vele facetten, en aan al deze facetten moet in de voorbereiding grondig aandacht besteed worden.

Lees meer

Lees meer over

25 november 2022

Cirkels

Nederland heeft onvoldoende woningen. Het tekort wordt dagelijks groter, onder meer door de ongecontroleerde instroom van asielzoekers. Maar er is meer aan de hand.

Lees meer

Lees meer over