Disfunctioneren

De arbeidsrechtsspecialisten van GMW advocaten weten dat goede dossieropbouw voor een ondernemer soms lastig is, en tegelijk noodzakelijk is voor een goed ontslagdossier. Een oordeel over het functioneren van een werknemer is in beginsel iets dat tot de vrijheid van de ondernemer behoort.

Vanaf het moment dat een werkgever een dergelijk oordeel heeft gegeven, komen er legio verplichtingen op hem af.

Welke stappen moet u zetten voor een succesvol disfunctioneringstraject?

  • Zorg voor een duidelijke taak-/functiebeschrijving.
  • Spreek de werknemer mondeling en schriftelijk (ook per mail) aan op tekortkomingen in functioneren.
  • Wees duidelijk en eerlijk over verbeterpunten.
  • Zet scholing, begeleiding en of coaching in.
  • Maak een schriftelijk verbeterplan.
  • Evalueer regelmatig de verbeterpunten en leg dat schriftelijk vast.
  • Zorg over en weer voor nakoming van gemaakte (verbeter)afspraken en spreek de werknemer schriftelijk aan.
  • Doorloop het volledige verbetertraject.
  • Maak de werknemer duidelijk dat als verbetering uitblijft, ontbinding van de arbeidsovereenkomst volgt.
  • Geef een eindbeoordeling na het doorlopen hebben van het verbetertraject.

Ontbinding of vaststellingsovereenkomst?

Als de werknemer bij de eindbeoordeling nog altijd onvoldoende functioneert dan kunt u proberen samen met de werknemer tot een beëindiging via een vaststellingsovereenkomst te komen. Lukt dat niet dan dient u een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in bij de kantonrechter. Dat kan wegens disfunctioneren en ook op basis van de zogeheten cumulatiegrond, want onze ervaring is dat de arbeidsrelatie in de loop van zo’n disfunctioneringstraject regelmatig ook verstoord raakt.

Advisering en begeleiding

GMW advocaten kan u adviseren over het te bewandelen traject en begeleidt u daarbij, zodat u beslagen ten ijs komt en de kosten zo veel mogelijk kunnen worden beperkt. Wij adviseren u snel en deskundig bij de te nemen stappen in dit traject en ook bij het vragen van ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de rechter. Neem gerust contact met ons op. 

Artikelen

Aanpassen klokkenluidersregeling aan nieuwe wet
Dagdieverij

Dagdieverij

een verstoorde arbeidsverhouding
Ontslag bij reorganisatie
Wanneer is werknemer hersteld
Werknemers werven met groene arbeidsvoorwaarden
De zorgplicht van de werkgever
Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst
Nakomen van pensioentoezegging
Studiekosten en nevenwerkzaamheden
‘Voorwaardelijk’ ontslag op staande voet
De schrijnende nabestaandenpensioenregeling
Dossieropbouw bij de disfunctionerende werknemer
Eenzijdige verlaging van het loon
Wanneer vervallen wettelijke vakantiedagen
Grensoverschrijdend gedrag
What is a redundancy scheme
Schending geheimhoudingsbeding
Controleren Mail en Surfgedrag
Pan Europees Pensioen Product