Dringende werkzaamheden en renovatie – woonruimte

Artikel 7:220 BW

Een huurder is verplicht om zijn medewerking te verlenen aan dringende werkzaamheden aan het gehuurde. Indien het echter gaat om renovatiewerkzaamheden bestaat die verplichting pas nadat de verhuurder aan de huurder schriftelijk een redelijk voorstel heeft gedaan. Dat voorstel houdt bijvoorbeeld een opsomming van de renovatiewerkzaamheden in, hoeveel tijd er met de renovatie gemoeid is, en of en welke huurprijsverhoging geldt na afloop van de werkzaamheden.

Renovatie complex

In het geval dat de renovatie een complex betreft, wordt een voorstel vermoed redelijk te zijn als 70% of meer van de huurders ermee heeft ingestemd. Indien een huurder het dan toch oneens blijft met het voorstel, dient hij zich tot de rechter te wenden om de redelijkheid van het voorstel te laten toetsen. De termijn hiervoor is acht weken nadat de verhuurder de huurder heeft laten weten dat 70% van de huurders heeft ingestemd.

Tijdelijke verhuizing

In het geval dat de renovatie noodzaakt tot een tijdelijke verhuizing van de huurder, is de verhuurder van zelfstandige woonruimte verplicht een bijdrage in de verhuiskosten aan te bieden. De minimale hoogte van die bijdrage is vanaf  29 februari 2020 vastgesteld op € 6.253,-. De verhuurder kan ook de vergoeding in natura aanbieden, door bijvoorbeeld de verhuizing te regelen, en het schilderen van de nieuwe woning. Aanvaarding van het aanbod in natura is niet verplicht.

Dringende werkzaamheden

Zowel bij dringende werkzaamheden als bij renovatie geldt dat een huurder eventueel aanspraak kan maken op vermindering van de huurprijs, ontbinding van de huurovereenkomst en/of schadevergoeding. In hoeverre deze aanspraken toewijsbaar zijn, moet beoordeeld worden naar de omstandigheden van het geval. Problemen met betrekking tot dringende werkzaamheden en renovatie ontstaan bijvoorbeeld als niet duidelijk is om welke soort werkzaamheden het gaat, of als er geen redelijk voorstel wordt gedaan. De jurisprudentie in deze is zeer casuïstisch van aard.

Wilt u als verhuurder dringende werkzaamheden of een renovatie doorvoeren? Of u krijgt er als huurder mee te maken? Dan zijn onze vastgoedspecialisten u graag van dienst.

Meer huurrecht-gerelateerde onderwerpen >

Advocaten

Marie-Christine Veltkamp-van Paasen

Marie-Christine Veltkamp-van Paassen

Lees meer over deze advocaat
Raymond de Mooij

Raymond de Mooij

Lees meer over deze advocaat
Stephanie de Wit

Stephanie de Wit

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een huurrecht advocaat in Den Haag?

Ons team van ervaren huurrecht advocaten staat voor u klaar.

Heeft u een vraag of wilt u juridisch advies? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Manier van contact
Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Robotadvocaat

6 juni 2023

Robotadvocaat

In Amerika is een ‘robot lawyer’ op de markt gebracht. Een app met juridische informatie die het inschakelen van een advocaat overbodig zou maken. ‘Fight corporations’, ‘find hidden money’, ‘beat bureaucracy’. Dat is wat de robot kan en wil. ‘Sue everybody,’ is het dringende advies.

Lees meer

Lees meer over
Aanneming van werk

23 mei 2023

Aanneming van werk

Er is sprake van een aanneemovereenkomst als de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verplicht om tegen betaling van een geldsom een werk op te leveren.

Lees meer

Lees meer over
Didam-arrest

20 april 2023

Didam-arrest: overeenkomsten nietig of vernietigbaar?

Binnen het bestuursrecht oordeelde de Afdeling al eerder dat overheidsorganen op grond van het beginsel van gelijke kansen c.q. gelijkheidsbeginsel in het geval van schaarste aan gegadigden mededingingsruimte moeten bieden.

Lees meer

Lees meer over

9 maart 2023

Ontruimingsbescherming

De Nederlandse wet kent verschillende huurregimes. Zo gelden voor huurovereenkomsten die op woonruimte zien andere regels dan voor bijvoorbeeld huurovereenkomsten die op kantoorruimte zien.

Lees meer

Lees meer over

2 maart 2023

Administratiekosten bij de totstandkoming van een huurovereenkomst

Mag een verhuurder administratiekosten in rekening brengen bij het tot stand komen van de  huurovereenkomst? Onlangs kwam deze vraag weer naar voren.

Lees meer

Lees meer over

28 februari 2023

Heethoofd

Ingrid Kastanje exploiteerde samen met haar man een grote vastgoedportefeuille in Den Haag. Twee volbloed Hagenezen, met het hart op de tong.

Lees meer

Lees meer over

31 januari 2023

Juryrechtspraak

In civiele zaken duurt een rechtszaak makkelijk een jaar, maar twee of drie jaar komt ook voor. Kantoorgenoten van mij hebben procedures lopen die inclusief hoger beroep al meer dan tien jaar in beslag nemen.

Lees meer

Lees meer over

26 januari 2023

De eerste rechtspraak inzake het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Sinds 1 januari 2021 is het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening van kracht. Op basis van dit besluit moet een verhuurder van woonruimte actief optreden in geval van constatering van een huurachterstand.

Lees meer

Lees meer over

17 januari 2023

Indeplaatsstelling

Een belangrijk wettelijk uitgangspunt is het beginsel van contractsvrijheid. Partijen zijn vrij om met elkaar af te spreken wat zij willen, voor zover de afspraken niet in strijd zijn met de wet en goede zeden.

Lees meer

Lees meer over