Dringende werkzaamheden en renovatie – woonruimte

Artikel 7:220 BW

Een huurder is verplicht om zijn medewerking te verlenen aan dringende werkzaamheden aan het gehuurde. Indien het echter gaat om renovatiewerkzaamheden bestaat die verplichting pas nadat de verhuurder aan de huurder schriftelijk een redelijk voorstel heeft gedaan. Dat voorstel houdt bijvoorbeeld een opsomming van de renovatiewerkzaamheden in, hoeveel tijd er met de renovatie gemoeid is, en of en welke huurprijsverhoging geldt na afloop van de werkzaamheden.

Renovatie complex

In het geval dat de renovatie een complex betreft, wordt een voorstel vermoed redelijk te zijn als 70% of meer van de huurders ermee heeft ingestemd. Indien een huurder het dan toch oneens blijft met het voorstel, dient hij zich tot de rechter te wenden om de redelijkheid van het voorstel te laten toetsen. De termijn hiervoor is acht weken nadat de verhuurder de huurder heeft laten weten dat 70% van de huurders heeft ingestemd.

Tijdelijke verhuizing

In het geval dat de renovatie noodzaakt tot een tijdelijke verhuizing van de huurder, is de verhuurder van zelfstandige woonruimte verplicht een bijdrage in de verhuiskosten aan te bieden. De minimale hoogte van die bijdrage is vanaf  29 februari 2020 vastgesteld op € 6.253,-. De verhuurder kan ook de vergoeding in natura aanbieden, door bijvoorbeeld de verhuizing te regelen, en het schilderen van de nieuwe woning. Aanvaarding van het aanbod in natura is niet verplicht.

Dringende werkzaamheden

Zowel bij dringende werkzaamheden als bij renovatie geldt dat een huurder eventueel aanspraak kan maken op vermindering van de huurprijs, ontbinding van de huurovereenkomst en/of schadevergoeding. In hoeverre deze aanspraken toewijsbaar zijn, moet beoordeeld worden naar de omstandigheden van het geval. Problemen met betrekking tot dringende werkzaamheden en renovatie ontstaan bijvoorbeeld als niet duidelijk is om welke soort werkzaamheden het gaat, of als er geen redelijk voorstel wordt gedaan. De jurisprudentie in deze is zeer casuïstisch van aard.

Wilt u als verhuurder dringende werkzaamheden of een renovatie doorvoeren? Of u krijgt er als huurder mee te maken? Dan zijn onze vastgoedspecialisten u graag van dienst.

Meer huurrecht-gerelateerde onderwerpen >

Advocaten

Marie-Christine Veltkamp-van Paasen

Marie-Christine Veltkamp-van Paassen

Lees meer over deze advocaat
Raymond de Mooij

Raymond de Mooij

Lees meer over deze advocaat
Stephanie de Wit

Stephanie de Wit

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een huurrecht advocaat in Den Haag?

Ons team van ervaren huurrecht advocaten staat voor u klaar.

Heeft u een vraag of wilt u juridisch advies? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Contact
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Misschien vindt u dit ook interessant

Ontruiming bedrijfsruimte vanwege huurachterstanden

16 mei 2024

Ontruiming bedrijfsruimte vanwege huurachterstanden

Op grond van artikel 7:212 BW en de huurovereenkomst is een huurder verplicht de huurpenningen volledig en op tijd te betalen. Het niet (tijdig) voldoen van de huurpenningen kwalificeert als een tekortkoming die ontbinding van de huurovereenkomst kan rechtvaardigen.

Lees meer

Lees meer over
Wet betaalbare huur

6 mei 2024

Wet betaalbare huur

De afgelopen jaren is er veel veranderd voor de woningmarkt. Zo zijn de overdrachtsbelasting en box-3-heffing verhoogd, zijn de opkoopbescherming en de Wet goed verhuurderschap ingevoerd en worden tijdelijke huurcontracten afgeschaft.

Lees meer

Lees meer over
Opzegging huurovereenkomst woonruimte wegens dringend eigen gebruik

30 april 2024

Opzegging huurovereenkomst woonruimte wegens dringend eigen gebruik

Huurders van woonruimte kunnen een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder reden opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn die gelijk is aan de betalingstermijn van de huur (tenzij een minimumduur is overeengekomen). Dat geldt niet voor de verhuurder.

Lees meer

Lees meer over
Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening

23 april 2024

Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening

Op 1 januari 2021 is het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking getreden. Het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening legt aan alle verhuurders van woonruimten de verplichting op om betalingsachterstanden van huurders te melden bij de gemeente.

Lees meer

Lees meer over
De huurrechtelijke verdeling van onderhouds- en herstelkosten

21 maart 2024

De huurrechtelijke verdeling van onderhouds- en herstelkosten

Voor wiens rekening komen de kosten van onderhoud en herstel van het pand: de huurder of de verhuurder? Het is een vraag die veelvuldig tot discussie leidt en waarover veel geprocedeerd wordt. In deze blog wordt ingezoomd op de wettelijke regeling en de afwijkende regeling van de ROZ-modellen.

Lees meer

Lees meer over
Contractuele medehuur en de scheidingsregel

14 maart 2024

Contractuele medehuur en de scheidingsregel: een vervolg

In een eerder artikel schreef ik reeds over de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021, waarin werd geoordeeld dat contractuele medehuurders een beroep kunnen doen op de scheidingsregel van artikel 7:267 lid 7 BW.

Lees meer

Lees meer over
Wat kan een verhuurder doen tegen bestuursdwang

13 februari 2024

Wat kan een verhuurder doen tegen bestuursdwang?

Onlangs zijn er zes belangrijke uitspraken gepubliceerd door de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State, waarin duidelijk wordt gemaakt wanneer bestuursdwang tegen een verhuurder mogelijk is.

Lees meer

Lees meer over
Opschorting huurgenot door verhuurder naar aanleiding van betalingsachterstand

4 januari 2024

Opschorting huurgenot door verhuurder naar aanleiding van betalingsachterstand?

Kort voor de feestdagen is een tweetal interessante conclusies van advocaat-generaal Valk gepubliceerd.

Lees meer

Lees meer over
Huurprijsherziening bedrijfsruimte

28 november 2023

Huurprijsherziening bedrijfsruimte

Een van de belangrijkste onderdelen van een huurovereenkomst is de huurprijs. Na verloop van tijd kan het zo zijn dat de huurprijs niet meer marktconform is.

Lees meer

Lees meer over