Onderhuur – bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte 7:221/ 7:119/ 7:306

De huurder van een bedrijfsruimte is bevoegd tot onderverhuur, tenzij de huurder mag aannemen dat de verhuurder redelijke bezwaren zal hebben tegen de onderverhuur. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de bedrijfsactiviteiten van de onderhuurder een verhoogd risico op schade aan de bedrijfsruimte geven. Verder is de huurder niet bevoegd tot onderverhuur, indien dit contractueel verboden is. Als de huurder desondanks de bedrijfsruimte onderverhuurt, pleegt de huurder wanprestatie ten opzichte van de verhuurder. Als de huurder de bedrijfsruimte onderverhuurt, is de huurder aansprakelijk is voor de gedragingen van de onderhuurder.

Einde van hoofdhuurovereenkomst

In praktijk ontstaat vaak discussie over de vraag of de onderhuurovereenkomst blijft bestaan, als de hoofdhuurovereenkomst is geëindigd. In beginsel zal de onderhuurovereenkomst niet eindigen. Echter, omdat de onderverhuurder nog geen relatie heeft met de verhuurder, zal de onderhuurder zonder recht of titel in het gebouw verblijven.

290-bedrijfsruimte

Voor “290-bedrijfsruimte” (onder meer winkels en horeca) bepaalt de wet specifiek dat de onderhuurovereenkomst eindigt op het moment dat de hoofdhuurovereenkomst is geëindigd. Dit is echter enkel het geval wanneer de rechter de beëindiging van de hoofdhuurovereenkomst heeft uitgesproken. De wet bevat geen specifieke regelingen indien het gaat om “230a-bedrijfsruimte”.

Heeft u een vraag over onderhuur bij bedrijfsruimte? Of heeft u een andere juridische vraag? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Meer huurrecht-gerelateerde onderwerpen >

Advocaten

Marie-Christine Veltkamp-van Paasen

Marie-Christine Veltkamp-van Paassen

Lees meer over deze advocaat
Raymond de Mooij

Raymond de Mooij

Lees meer over deze advocaat
Stephanie de Wit

Stephanie de Wit

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een huurrecht advocaat in Den Haag?

Ons team van ervaren huurrecht advocaten staat voor u klaar.

Heeft u een vraag of wilt u juridisch advies? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Manier van contact
Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Aanneming van werk

23 mei 2023

Aanneming van werk

Er is sprake van een aanneemovereenkomst als de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verplicht om tegen betaling van een geldsom een werk op te leveren.

Lees meer

Lees meer over
Didam-arrest

20 april 2023

Didam-arrest: overeenkomsten nietig of vernietigbaar?

Binnen het bestuursrecht oordeelde de Afdeling al eerder dat overheidsorganen op grond van het beginsel van gelijke kansen c.q. gelijkheidsbeginsel in het geval van schaarste aan gegadigden mededingingsruimte moeten bieden.

Lees meer

Lees meer over

9 maart 2023

Ontruimingsbescherming

De Nederlandse wet kent verschillende huurregimes. Zo gelden voor huurovereenkomsten die op woonruimte zien andere regels dan voor bijvoorbeeld huurovereenkomsten die op kantoorruimte zien.

Lees meer

Lees meer over

2 maart 2023

Administratiekosten bij de totstandkoming van een huurovereenkomst

Mag een verhuurder administratiekosten in rekening brengen bij het tot stand komen van de  huurovereenkomst? Onlangs kwam deze vraag weer naar voren.

Lees meer

Lees meer over

28 februari 2023

Heethoofd

Ingrid Kastanje exploiteerde samen met haar man een grote vastgoedportefeuille in Den Haag. Twee volbloed Hagenezen, met het hart op de tong.

Lees meer

Lees meer over

31 januari 2023

Juryrechtspraak

In civiele zaken duurt een rechtszaak makkelijk een jaar, maar twee of drie jaar komt ook voor. Kantoorgenoten van mij hebben procedures lopen die inclusief hoger beroep al meer dan tien jaar in beslag nemen.

Lees meer

Lees meer over

26 januari 2023

De eerste rechtspraak inzake het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Sinds 1 januari 2021 is het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening van kracht. Op basis van dit besluit moet een verhuurder van woonruimte actief optreden in geval van constatering van een huurachterstand.

Lees meer

Lees meer over

17 januari 2023

Indeplaatsstelling

Een belangrijk wettelijk uitgangspunt is het beginsel van contractsvrijheid. Partijen zijn vrij om met elkaar af te spreken wat zij willen, voor zover de afspraken niet in strijd zijn met de wet en goede zeden.

Lees meer

Lees meer over

13 januari 2023

De voorgenomen regulering van de middenhuur: een inperking op het eigendomsrecht?

Op 9 december 2022 heeft minister Hugo de Jonge zijn plannen over de voorgenomen regulering van de middenhuur aangekondigd.

Lees meer

Lees meer over