Servicekosten – bedrijfsruimte

Anders dan voor woonruimte, is voor bedrijfsruimte geen definitie van servicekosten opgenomen in de wet.

Van belang is daarom wat in de huurovereenkomst is afgesproken over de servicekosten. Meestal gaat het om de levering van gas, water en licht, maar het kan onder andere ook zien op kosten van beveiliging, schoonmaak, liftonderhoud of tuinwerk. Het is gebruikelijk om af te spreken dat de huurder een voorschot betaalt op de servicekosten en de verhuurder aan het eind van een bepaalde periode een eindafrekening overlegt.

Vastleggen servicekosten bedrijfsruimte

Het is raadzaam in de huurovereenkomst expliciet vast te leggen op welke diensten de servicekosten zien, zodat discussie daarover voorkomen kan worden. In het ROZ-model voor de algemene voorwaarden bedrijfsruimte is opgenomen dat de verhuurder het recht heeft om gedurende de huurovereenkomst het servicepakket te wijzigen, maar ook dan blijft het raadzaam om die wijziging goed vast te leggen. Dit is van belang vanwege de daarmee samenhangende betalingsverplichting van de huurder. Mochten partijen een geschil hebben over welke kosten als servicekosten aan de huurder kunnen worden doorberekend, kunnen zij zich wenden tot de rechter.

Vaststellen voorschot servicekosten

Het is raadzaam om het door de huurder te betalen voorschot voor de servicekosten zo veel mogelijk gelijk te laten zijn aan de te verwachten daadwerkelijke servicekosten. Zo beperkt de verhuurder zijn financieel risico, en komt de huurder niet voor verrassingen te staan. In het ROZ-model voor de algemene voorwaarden bedrijfsruimte is de mogelijkheid opgenomen om het voorschot servicekosten jaarlijks aan te passen.

Vaststellen definitieve servicekosten

Jaarlijks dienen de servicekosten afgerekend te worden op basis van de daadwerkelijke kosten en onder verrekening van de door de huurder betaalde voorschotten. Hierbij kunnen de nodige vragen ontstaan. Mag de verhuurder administratiekosten berekenen voor het verwerken van de servicekosten? Hoe moet het aandeel in de servicekosten bepaald worden in een bedrijfsverzamelgebouw? Binnen welke termijn moet de verhuurder het overzicht van de servicekosten en het aandeel van de huurder verstrekken? Wat is het gevolg van leegstand voor de doorberekening van de servicekosten? GMW advocaten zoekt het graag voor u uit.

Heeft u een vraag over de servicekosten van een bedrijfsruimte? Of heeft u een andere juridische vraag? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Meer huurrecht-gerelateerde onderwerpen >

Advocaten

Marie-Christine Veltkamp-van Paasen

Marie-Christine Veltkamp-van Paassen

Lees meer over deze advocaat
Raymond de Mooij

Raymond de Mooij

Lees meer over deze advocaat
Stephanie de Wit

Stephanie de Wit

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een huurrecht advocaat in Den Haag?

Ons team van ervaren huurrecht advocaten staat voor u klaar.

Heeft u een vraag of wilt u juridisch advies? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Contact
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Misschien vindt u dit ook interessant

De huurrechtelijke verdeling van onderhouds- en herstelkosten

21 maart 2024

De huurrechtelijke verdeling van onderhouds- en herstelkosten

Voor wiens rekening komen de kosten van onderhoud en herstel van het pand: de huurder of de verhuurder? Het is een vraag die veelvuldig tot discussie leidt en waarover veel geprocedeerd wordt. In deze blog wordt ingezoomd op de wettelijke regeling en de afwijkende regeling van de ROZ-modellen.

Lees meer

Lees meer over
Contractuele medehuur en de scheidingsregel

14 maart 2024

Contractuele medehuur en de scheidingsregel: een vervolg

In een eerder artikel schreef ik reeds over de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021, waarin werd geoordeeld dat contractuele medehuurders een beroep kunnen doen op de scheidingsregel van artikel 7:267 lid 7 BW.

Lees meer

Lees meer over
Wat kan een verhuurder doen tegen bestuursdwang

13 februari 2024

Wat kan een verhuurder doen tegen bestuursdwang?

Onlangs zijn er zes belangrijke uitspraken gepubliceerd door de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State, waarin duidelijk wordt gemaakt wanneer bestuursdwang tegen een verhuurder mogelijk is.

Lees meer

Lees meer over
Opschorting huurgenot door verhuurder naar aanleiding van betalingsachterstand

4 januari 2024

Opschorting huurgenot door verhuurder naar aanleiding van betalingsachterstand?

Kort voor de feestdagen is een tweetal interessante conclusies van advocaat-generaal Valk gepubliceerd.

Lees meer

Lees meer over
Huurprijsherziening bedrijfsruimte

28 november 2023

Huurprijsherziening bedrijfsruimte

Een van de belangrijkste onderdelen van een huurovereenkomst is de huurprijs. Na verloop van tijd kan het zo zijn dat de huurprijs niet meer marktconform is.

Lees meer

Lees meer over
In hoeverre is het hoofdverblijf bij contractuele medehuur verplicht

21 november 2023

In hoeverre is het hoofdverblijf bij contractuele medehuur verplicht?

In de meeste huurovereenkomsten voor woonruimte is opgenomen dat het houden van hoofdverblijf in het gehuurde verplicht is.

Lees meer

Lees meer over
Voortzetting huurovereenkomst na overlijden huurder

16 november 2023

Voortzetting huurovereenkomst na overlijden huurder

In het geval een huurder van een woonruimte komt te overlijden, dan eindigt de huurovereenkomst in beginsel na verloop van twee maanden.

Lees meer

Lees meer over
Hoge inflatie met forse huurprijsstijging

7 november 2023

Hoge inflatie met forse huurprijsstijging tot gevolg is geen onvoorziene omstandigheid

Aan het voortkabbelend bestaan van huurprijsindexeringsbedingen lijkt dit jaar een einde te zijn gekomen.

Lees meer

Lees meer over
De Rechtbank Amsterdam wees op 3 augustus 2023 een opmerkelijk vonnis met betrekking tot de huurprijsverhoging van woonruimtes.

19 september 2023

Verhuurders opgelet: huurprijsindexering onder omstandigheden buiten toepassing!

(Update 5 oktober 2023) De Rechtbank Amsterdam wees op 3 augustus 2023 een opmerkelijk vonnis met betrekking tot de huurprijsverhoging van woonruimtes.

Lees meer

Lees meer over