Bankgaranties

Bankgarantie is een vorm van zekerheid voor betaling van een vordering. Bankgaranties worden vaak gegeven bij het kopen van een woning. Ook in het zakelijk verkeer worden bankgaranties veel gebruikt, zoals bij de verkoop van een onderneming of om een beslag op te heffen.

Wettelijke regelgeving over bankgaranties

Er is geen wettelijke regeling over bankgaranties. Er zijn dan ook geen wettelijke vereisten voor bankgaranties, al hebben banken – die de garantie afgeven – hun voorwaarden en standaarden, en gelden er regels uit de rechtspraak.

De partijen bij bankgaranties zijn de opdrachtgever, de bank en de begunstigde. Met de bankgarantie verklaart de bank de schuld van de opdrachtgever te betalen aan de begunstigde, als aan de in de bankgarantie genoemde voorwaarden is voldaan. Bijvoorbeeld het verstrijken van een fatale termijn of de toewijzing van een vordering door de rechter. De bank geeft de garantie niet voor niets: de opdrachtgever moet kosten betalen, en een depot of contra-garantie afgeven aan de bank.

Verplichtingen van de bank

De opdrachtgever betaalt het bedrag van de garantie dus zelf, maar voor de begunstigde heeft een bankgarantie grote voorwaarden. De belangrijkste is de (nagenoeg) absolute zekerheid dat hij betaald wordt, omdat niet zijn tegenpartij maar een bankinstelling de betaling garandeert. Het is daarmee een schuld van de bank, niet van de tegenpartij. Ook als de wederpartij (opdrachtgever) failliet gaat, of andere schuldeisers beslag bij hem leggen, heeft de begunstigde daarvan geen enkel nadeel.

Een bankgarantie is vaak ‘abstract’ of ‘onafhankelijk’. Dit betekent dat de bank op het eerste verzoek van de begunstigde het gegarandeerde bedrag moet uitbetalen. Dit ongeacht de omstandigheden van het onderliggende geschil dat speelt tussen begunstigde en opdrachtgever. De bank mag zich niet verdiepen in die kwestie.

Of aan de voorwaarden voor uitkering van de bankgarantie is voldaan, dient de bank (en de begunstigde en opdrachtgever) dan ook alleen af te gaan op de tekst van de garantie zelf, en de grammaticale uitleg daarvan. Dit in tegenstelling tot de uitleg van contracten, waarbij de bedoeling van de partijen doorslaggevend is.

Het spreekt voor zich dat de begunstigde van het abstracte karakter van de bankgarantie geen misbruik mag maken. Als de onderliggende rechtsverhouding met de opdrachtgever geen uitbetaling van de bankgarantie toelaat, dan kan de opdrachtgever hem – via de rechter – verbieden om de bankgarantie in te roepen of een schadevergoeding eisen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Het is van belang om de tekst van bankgaranties zeer precies op te stellen om problemen en misverstanden in de toekomst te voorkomen: aan wie moet de bank uitkeren? Op welk moment moet de bank uitkeren? Aan welke voorwaarden moet zijn voldaan? Onze advocaten hebben veel kennis over het opstellen van bankgaranties en procederen vaak over dit onderwerp. Wij helpen u graag bij uw bankgaranties. Neem gerust contact met ons op.

Artikelen

De rechter in een WHOA-traject
De observator in een WHOA-traject
De herstructureringsdeskundige
De gevolgen van Covid-19 voor contractuele afspraken
WHOA
crediteurenakkoord
WHOA
UBO register
Klaar voor de nieuwe start
Adapt or die - finding agility
Bestuurdersaansprakelijkheid
Werknemer met loonvordering hoeft lease-auto niet terug te geven
Bedrijven-in-moeilijkheden-corona
Coronavirus of Covid-19: de contractuele gevolgen
curator
Het onderbreken van onderhandelingen
Doorverkoop-van-tweedehands-e-books-niet-toegestaan