Discriminatie

Recht op gelijke behandeling

Het recht op gelijke behandeling is vastgelegd in een flink aantal wetten zoals de Algemene wet gelijke behandeling, Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd en Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Volgens de wet is het verboden om gelijke groepen ongelijk te behandelen op basis van bepaalde persoonskenmerken zoals godsdienst of geslacht.

Ongelijk behandeld?

Wij staan particulieren bij die slachtoffer zijn van discriminatie en om die reden rechtsmaatregelen willen treffen. Te denken valt aan mensen die vanwege hun geslacht, ras of leeftijd anders worden behandeld door bijvoorbeeld een werkgever of dienstverlener. Samen met de cliënt bepalen wij de meest geschikte remedie.

Beticht van discriminatie?

Onze advocaten adviseren, bemiddelen en procederen bovendien voor partijen die beschuldigd worden van discriminatie, zoals werkgevers of dienstverleners. Er wordt vastgesteld of er wel sprake is van ongelijke behandeling en onrechtmatig gedrag. Mogelijk is er een wettelijke uitzondering van toepassing zodat de claim om die reden geen kans van slagen maakt.

Compliance

Discriminatieclaims kunnen voorkomen worden. Wij staan ondernemingen bij in compliance vraagstukken en adviseren over het toepasselijke beleid zodat een en ander in lijn is met de Nederlandse regelgevend.

Veelgestelde vragen


Advocaten

Daniëlle van den Heuvel

Artikelen

Fikse schadevergoeding wegens zwangerschapsdiscriminatie

Fikse schadevergoeding wegens zwangerschapsdiscriminatie

Volgens het College voor de Rechten van de Mens heeft…

Verbod op hoofddoek is mogelijk

Onder voorwaarden mag u het dragen van een hoofddoek op…

Discriminatie bij Connexxion

Discriminatie bij Connexxion

Connexxion Taxi Services is onlangs op haar vingers getikt door…

Alle artikelen