Het opstellen van een arbeidsovereenkomst

Bij het goed opstellen van een arbeidsovereenkomst komt meer kijken dan een paar modellen van internet te plukken en een beetje te “knippen en plakken”. U wilt echter een arbeidsovereenkomst die op maat is gemaakt voor uw type onderneming en voor de functie van de nieuwe medewerker.

Waaraan denken bij een goede arbeidsovereenkomst?

  • De mogelijkheid van tussentijdse beëindiging van een tijdelijke arbeidsovereenkomst
  • De wenselijkheid en reikwijdte van een concurrentie- en relatiebeding en eventueel verbod voor nevenwerkzaamheden
  • Het afspreken van een proeftijd
  • De eisen die een toepasselijke cao stelt aan de inhoud en arbeidsvoorwaarden
  • Op maat gemaakte bonusregeling of werknemersparticipatie
  • Afspraken over geheimhouding en bescherming van uw vertrouwelijke bedrijfsgegevens en IE-rechten

Keten van arbeidsovereenkomsten

Veel werkgevers bieden eerst één of meer tijdelijke arbeidsovereenkomsten aan. Dat kunnen in een periode van drie jaar maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn, voordat de laatste arbeidsovereenkomst van kleur verschiet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract). Bij voortzetting en omzetting van een arbeidsovereenkomst is het verstandig na te gaan of bestaande afspraken moeten worden gewijzigd en bijvoorbeeld een concurrentiebeding opnieuw schriftelijk af te spreken.

Liever een opdrachtovereenkomst?

Wilt u liever werken met zelfstandigen, freelancers, opdrachtnemers, dan kiest u juist voor een overeenkomst waarin géén op het arbeidsrecht gebaseerde rechten zijn opgenomen. Om daarbij daadwerkelijk het arbeidsrecht, inclusief ontslagrecht, buiten de deur te houden, is het met name van groot belang om in de praktijk niet een gezagsverhouding te creëren.

Wilt u advies of heeft u een vraag? Wij adviseren u graag over een op maat gemaakte arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst. Neem gerust contact met ons op.

Artikelen

Controleren Mail en Surfgedrag
Pan Europees Pensioen Product
zieke werknemer op vakantie
Zelfstandige of verkapte werknemer
Coronatoegangsbewijs werkvloer
Man belt op het station
een onbelaste thuiswerkvergoeding
tussentijds opzegbeding
Discriminatie op de werkvloer
Vaccinatie ontslag
ontslag zieke statutair bestuurder
Vissen naar de aansprakelijkheid
concurrentiebeding
billijke vergoeding
vaccinatieverplichting