Onterven en de legitieme portie

Sommige ouders besluiten een kind of hun kinderen te onterven. Onterving dient impliciet of expliciet in een testament opgenomen te worden.

De kinderen kunnen ondanks een onterving toch aanspraak maken op hun legitieme portie. De legitieme portie is het wettelijk deel van de nalatenschap dat in ieder geval aan kinderen moet worden nagelaten na overlijden van een van hun ouders, ongeacht hetgeen erflater in zijn testament had bepaald.

Onterven en de legitieme portie

Deze legitieme portie bedraagt in Nederland de helft van het wettelijk erfdeel. De langstlevende echtgenoot, de ouders en de stief- of pleegkinderen van erflater hebben geen recht op een legitieme portie. Het kind, oftewel de legitimaris, dient in beginsel binnen vijf jaar na het overlijden van erflater aanspraak te maken op zijn legitieme portie. De legitieme portie geeft slechts recht op een geldvordering. Een onterfd kind kan dus geen goederen opeisen, zoals een gedeelte van de inboedel. De geldvordering is niet opeisbaar alvorens zes maanden zijn verstreken na het overlijden van erflater. Als de wettelijke verdeling van toepassing is, kan het onterfde kind zijn legitieme portie pas opeisen bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot. Het onterfde kind kan er ook voor kiezen de onterving te aanvaarden.

De omvang en berekening van de legitieme portie

De berekening van de legitieme portie wordt niet alleen bepaald aan de hand van de totale waarde van de nalatenschap. Bepaalde giften gedaan door erflater tijdens het leven worden ook in acht genomen bij de berekening van de legitimaire massa. De legitimaire massa bestaat uit de waarde van de nalatenschap, verminderd met bepaalde schulden (bijvoorbeeld de begrafeniskosten) en vermeerderd met bepaalde giften.

Ratio legitimaire massa

De reden waarom de wetgever uitgegaan is van een legitimaire massa, is om te trachten te voorkomen dat een ouder vooruitlopend op zijn overlijden sommen geld en goederen schenkt ter verkleining van de nalatenschap.

Algehele onterving mogelijk?

Algehele onterving van het kind is in Nederland niet mogelijk. In Nederland, België en Duitsland kent men een beperking van de mogelijkheid om in een testament vrij te bepalen hoe het vermogen na het overlijden verdeeld moet worden.

Wat kunt u doen bij onterving?

U ziet dat de wetgever onterfde kinderen toch een recht op de legitieme portie heeft toegekend, ondanks onterving van het kind door een van de ouders. Hoe kun je als kind je rechten opeisen, dan wel hoe kun je als ouder toch de legitimaire massa beïnvloeden zonder nadere consequenties? Hoe bereken je de legitimaire massa? Welke giften en schulden moeten in aanmerking worden genomen voor de berekening van de legitimaire massa? Het leerstuk van de legitieme portie is niet eenvoudig. Schakel daarom een deskundige erfrechtadvocaat in.

Meer erfrecht-gerelateerde onderwerpen >

Advocaten

Lucienne Diaz Murillo

Lucienne Diaz Murillo

Lees meer over deze advocaat
Marieke Morshuis

Marieke Morshuis

Lees meer over deze advocaat
Sieta Autar-Matawlie

Sieta Autar-Matawlie

Lees meer over deze advocaat
Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Lees meer over deze advocaat

Bent u op zoek naar een Erfrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw erfrechtelijke kwesties. Neem gerust contact met ons op.

Stel uw vraag via het formulier. U kunt ons ook direct bellen op:
+31 (0)70 3615048

"*" geeft vereiste velden aan

Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Welke informatie legitimaris

22 juni 2023

Welke informatie krijgt een legitimaris?

Een legitimaris heeft informatie nodig om de legitieme portie te kunnen berekenen. De legitimaris heeft recht op inzage in en afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van de legitieme portie nodig heeft. Hoever gaat dit recht?

Lees meer

Lees meer over

20 september 2022

Hertrouwen van de langstlevende ouder; wat betekent dit voor de erfenis?

Als er geen testament is opgesteld, is de wettelijke verdeling op de erfenis van toepassing.

Lees meer

Lees meer over

14 juni 2022

Een verblijvingsbeding in een samenlevingscontract: wat u als samenwoner erfrechtelijk gezien in ieder geval kan regelen

Anders dan bij gehuwde mensen, kent het Nederlandse wetboek amper regels voor samenwoners.

Lees meer

Lees meer over

19 april 2022

Erfenis (beneficiair of zuiver) aanvaarden of toch verwerpen?

Een erflater kan bij testament erfgenamen benoemen. Indien er geen testament is, geldt de wettelijke verdeling. Wat te doen als erfgenaam indien erflater is overleden? De erfenis (nalatenschap) aanvaarden of verwerpen?

Lees meer

Lees meer over

29 maart 2022

Erfbelasting en Schenkbelasting: Wat zijn de tarieven en vrijstellingen voor 2022?

Wat zijn de tarieven en vrijstellingen voor 2022? Indien men een erfenis ontvangt, dan krijgt men over het algemeen te maken met het voldoen van erfbelasting.

Lees meer

Lees meer over

18 januari 2022

Microsoft verleent toegang tot de digitale accounts van overledenen

Microsoft verleent toegang tot de digitale accounts van overledenen. Wanneer kan u als erfgename hier aanspraak op maken? U leest het in deze blog.

Lees meer

Lees meer over

12 november 2021

Gerechtelijke vaststelling vaderschap na overlijden. Hoe werkt het precies?

Wat indien de biologische vader van een kind, het kind niet heeft erkend en de vader inmiddels is overleden? Heeft het kind dan aanspraak op een erfenis?

Lees meer

Lees meer over

11 juni 2021

18 juni 2021: Dag van het Erfrecht

Op vrijdag 18 juni 2021 is de Dag van het Erfrecht. Op deze dag kunt u bij gespecialiseerde advocaten informatie inwinnen over het erfrecht.

Lees meer

Lees meer over

5 maart 2021

Artikel AD: Erfgenaam? Let op: ook schulden horen bij een erfenis!

Bij een erfenis denken veel mensen aan het erven van geld of vastgoed. Maar wat nogal eens vergeten wordt, is dat ook schulden van de overledene bij de erfenis horen. Hoe werkt dat precies en kun je een erfenis met schulden ook weigeren?

Lees meer

Lees meer over