Bankgaranties

Bankgarantie is een vorm van zekerheid voor betaling van een vordering.

Bankgaranties worden vaak gegeven bij het kopen van een woning. Ook in het zakelijk verkeer worden bankgaranties veel gebruikt, zoals bij de verkoop van een onderneming of om een beslag op te heffen.

Wettelijke regelgeving over bankgaranties

Er is geen wettelijke regeling over bankgaranties. Er zijn dan ook geen wettelijke vereisten voor bankgaranties, al hebben banken – die de garantie afgeven – hun voorwaarden en standaarden, en gelden er regels uit de rechtspraak.

De partijen bij bankgaranties zijn de opdrachtgever, de bank en de begunstigde. Met de bankgarantie verklaart de bank de schuld van de opdrachtgever te betalen aan de begunstigde, als aan de in de bankgarantie genoemde voorwaarden is voldaan. Bijvoorbeeld het verstrijken van een fatale termijn of de toewijzing van een vordering door de rechter. De bank geeft de garantie niet voor niets: de opdrachtgever moet kosten betalen, en een depot of contra-garantie afgeven aan de bank.

Verplichtingen van de bank

De opdrachtgever betaalt het bedrag van de garantie dus zelf, maar voor de begunstigde heeft een bankgarantie grote voorwaarden. De belangrijkste is de (nagenoeg) absolute zekerheid dat hij betaald wordt, omdat niet zijn tegenpartij maar een bankinstelling de betaling garandeert. Het is daarmee een schuld van de bank, niet van de tegenpartij. Ook als de wederpartij (opdrachtgever) failliet gaat, of andere schuldeisers beslag bij hem leggen, heeft de begunstigde daarvan geen enkel nadeel.

Een bankgarantie is vaak ‘abstract’ of ‘onafhankelijk’. Dit betekent dat de bank op het eerste verzoek van de begunstigde het gegarandeerde bedrag moet uitbetalen. Dit ongeacht de omstandigheden van het onderliggende geschil dat speelt tussen begunstigde en opdrachtgever. De bank mag zich niet verdiepen in die kwestie.

Of aan de voorwaarden voor uitkering van de bankgarantie is voldaan, dient de bank (en de begunstigde en opdrachtgever) dan ook alleen af te gaan op de tekst van de garantie zelf, en de grammaticale uitleg daarvan. Dit in tegenstelling tot de uitleg van contracten, waarbij de bedoeling van de partijen doorslaggevend is.

Het spreekt voor zich dat de begunstigde van het abstracte karakter van de bankgarantie geen misbruik mag maken. Als de onderliggende rechtsverhouding met de opdrachtgever geen uitbetaling van de bankgarantie toelaat, dan kan de opdrachtgever hem – via de rechter – verbieden om de bankgarantie in te roepen of een schadevergoeding eisen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Het is van belang om de tekst van bankgaranties zeer precies op te stellen om problemen en misverstanden in de toekomst te voorkomen: aan wie moet de bank uitkeren? Op welk moment moet de bank uitkeren? Aan welke voorwaarden moet zijn voldaan? Onze advocaten hebben veel kennis over het opstellen van bankgaranties en procederen vaak over dit onderwerp. Wij helpen u graag bij uw bankgaranties. Neem gerust contact met ons op.

Meer informatie over insolventie en herstructurering >

Advocaten

Christiaan Mensink

Christiaan Mensink

Lees meer over deze advocaat
Janine van den Bemt

Janine van den Bemt

Lees meer over deze advocaat
Lucie Burggraaff

Lucie Burggraaff

Lees meer over deze advocaat
Mechteld van Veen-Oudenaarden

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Lees meer over deze advocaat
Stephanie de Wit

Stephanie de Wit

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een insolventierecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw insolventie en herstructurering kwesties.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

23 februari 2023

Schuldeiser bij een turboliquidatie, wat nu?

Via een zogeheten turboliquidatie is een onderneming snel geliquideerd wanneer het niet (meer) over activa beschikt.

Lees meer

Lees meer over

16 januari 2023

Informatie over het faillissement van CamptooNL – januari 2023

In het faillissement van CamptooNL B.V. (CamptooNL) heeft de curator de afgelopen periode veel vragen gekregen van gebruikers (huurders en verhuurders van campers) van het online platform.

Lees meer

Lees meer over

9 november 2022

Faillissement Camptoo-Groep: Schade aan camper of caravan

De curator ontvangt veel vragen over schades aan caravans en campers. Bent u verhuurder en heeft uw huurder schade aan uw camper of caravan veroorzaakt? Of bent u huurder en heeft u schade aan de gehuurde camper of caravan veroorzaakt? Leest u dit bericht dan goed door.

Lees meer

Lees meer over
Faillissement Camptoo-Groep

26 oktober 2022

Faillissement Camptoo-Groep

De Rechtbank Den Haag heeft op 26 oktober 2022 de surseance van betaling van Deelit Ventures B.V., Deelit Ventures IP B.V. en Camptoo NL B.V. omgezet in een faillissement. Deze vennootschappen maken onderdeel uit van de Camptoo-groep.

Lees meer

Lees meer over

25 oktober 2022

Surseance van betaling voor vennootschappen van de Camptoo-groep

De Rechtbank Den Haag heeft surseance van betaling verleend aan Deelit Ventures B.V., Deelit Ventures IP B.V. en Camptoo NL B.V.  Deze vennootschappen maken onderdeel uit van de Camptoo-groep.

Lees meer

Lees meer over

11 oktober 2022

Digitale administratie in een faillissement

Sinds 1 juli 2017 is de Wet versterking positie curator in werking getreden.

Lees meer

Lees meer over

9 juni 2022

Faillissement Sales Power B.V.

De Rechtbank Den Haag heeft op dinsdag 31 mei 2022 het faillissement uitgesproken van Sales Power B.V.. Mechteld van Veen-Oudenaarden is in dit faillissement als curator aangesteld. In dit artikel leggen wij u graag uit wat dit voor u betekent.

Lees meer

Lees meer over

2 juni 2022

Schadevergoeding bij waardevermindering van aandelen

Waardevermindering van mijn aandelen: heb ik recht op schadevergoeding?

Lees meer

Lees meer over

18 mei 2022

Ivoren toren

Kantonrechter mr. Ines Kukel behandelde drie jaar geleden een zaak waarin ik optrad voor vastgoedondernemer Thijs Verhoeven.

Lees meer

Lees meer over