Pre pack faillissement

Een (grote) onderneming die inziet dat haar faillissement onafwendbaar is, kan de rechtbank verzoeken een stille bewindvoerder aan te wijzen. Die stille bewindvoerder onderzoekt of een doorstart na faillissement mogelijk is. Zo kan in alle stilte een doorstart worden voorbereid, zonder de negatieve impact die een openbaar faillissement heeft.

Hoe werkt een pre pack faillissement?

In een regulier faillissement vindt op het moment van faillietverklaring vaak onmiddellijke kapitaalsvernietiging plaats door bijvoorbeeld door negatieve publiciteit en onmiddellijk daarop volgend verdamping van goodwill. Als er een mogelijkheid tot doorstarten is, moet dat vaak ook snel. Afnemers en klanten van een onderneming zullen bij langer voortdurende onzekerheid immers snel hun heil elders zoeken. Dat actief vervliegt dus met de dag. Als de beoogd curator voor faillissement al als stille bewindvoerder de tijd heeft om de verschillende mogelijkheden tot een doorstart af te tasten, kan de verkoop / doorstart uiteindelijk veel meer opbrengen. Onder meer een hogere verkoopprijs, maar ook behoud van meer werkgelegenheid. Door een Pre Pack wordt zo onnodige kapitaalvernietiging voorkomen. De beoogde curator heeft tijdens de Pre Pack-fase duidelijk niet de functie van adviseur van de schuldenaar. Hij moet, evenals bij een faillissement, de belangen van de gezamenlijke crediteuren als leidraad nemen. De beoogde curator kan de schuldenaar wel duidelijkheid geven of de plannen die er zijn voor verkoop of doorstart van de onderneming na faillietverklaring haalbaar zijn. Dit geeft de hoognodige zekerheid. De Pre Pack kent nog geen wettelijke basis, en daarom werkt een aantal Nederlandse rechtbanken niet meer aan Pre Pack faillissementen. De Minister van Justitie heeft een wetsvoorstel gemaakt dat de Pre Pack moet regelen.

Artikelen

Schuldeiser bij een turboliquidatie
Informatie over het faillissement van CamptooNL
Faillissements Camptoo-Groep Schade aan camper of caravan
Faillissement Camptoo-Groep
Surseance van betaling
Digitale administratie in een faillissement
Faillissement Sales Power B.V.
Schadevergoeding bij waardevermindering van aandelen
ivoren toren
Faillissement Ampyx Power B.V.
Faillissement Discount Energie B.V.
Liquidatieakkoorden
WHOA updates
Betaalrekening verplicht bank
het Rainbow-arrest
Beslag leggen op auto’s makkelijker
Hoe werkt de WHOA
De observator in een WHOA-traject
De herstructureringsdeskundige