Huurachterstand – woonruimte

Als een huurder zijn huur niet betaalt, wordt vaak een betalingsregeling getroffen. Indien dit niet mogelijk is, of de betalingsregeling wordt niet nagekomen, heeft de verhuurder de mogelijkheid een procedure te starten tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde. Die wordt alleen toegewezen als de betalingsachterstand zo hoog is, dat deze een ontbinding rechtvaardigt. De huurder is nog steeds gehouden om de achterstallige huurpenningen te voldoen (mogelijk vermeerderd met rente en proceskosten) wanneer de rechter bepaalt dat de huurovereenkomst wordt ontbonden.

Voordat een verhuurder een procedure opstart, is het raadzaam om de huurder een laatste termijn te gunnen van 14 dagen om de totale betalingsachterstand te voldoen. Dan kunnen buitengerechtelijke kosten ook worden verhaald op de huurder indien het tot een procedure komt.

Artikelen

Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening
Indeplaatsstelling
De ontruiming van een woning
Hypotheekakte en verboden verhuur
Verkouden

Verkouden

cirkels

Cirkels

Het is hier geen short stay hotel!
Deftige mevrouw
De indeplaatsstelling
De opstal van zonnepanelen
Het kwartje

Het kwartje

Een huurrechtelijke blik op flexibele kantoorconcepten
Waarop letten bij de Leegstandwet
De ontruiming bij onderhuur
Huurprijsherziening horeca en winkelpanden
high standard
Vastgoedbeheer uit handen geven
Contractuele medehuur en de scheidingsregeling
ivoren toren