Omgevingsvergunning

Voor bepaalde verbouwingen of wijzigingen aan uw pand is een omgevingsvergunning vereist.

Hoe ingrijpender de wijziging, des te uitgebreider (en ingewikkelder) de voorwaarden voor het verlenen van een vergunning zullen zijn. Artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat een opsomming van handelingen waarvoor een omgevingsvergunning vereist is. Voorbeelden van dergelijke handelingen zijn werkzaamheden in strijd met het Bestemmingsplan, het bouwen van een bouwwerk of bepaalde sloopwerkzaamheden. Tegenwoordig kan vooraf gecontroleerd worden of voor uw bouwplannen een vergunning nodig is. Via het omgevingsloket kunt u aan de hand van uw gegevens het beleid van uw gemeente inzake vergunningen nagaan.

Vergunningsaanvraag

Wanneer u vervolgens een (omgevings-)vergunningsaanvraag doet, zal de gemeente uw aanvraag toetsen aan het Bouwbesluit, het vigerende Bestemmingsplan, de relatie tussen uw pand en dat van uw buren en overige verordeningen en welstandseisen. De gemeente dient in beginsel binnen acht weken een beslissing over uw vergunningsaanvraag te nemen. Deze periode kan eenmalig verlengd worden met zes weken. Tegen het besluit op uw aanvraag kan door belanghebbenden bezwaar gemaakt worden. Bij afwijzing kunt u als belanghebbende bezwaar aantekenen, maar ook bij een beslissing in uw voordeel hebben uw buren als belanghebbenden het recht bezwaar aan te tekenen. Het proces zal slepender en complexer worden indien u of uw buren deskundigenrapporten inbrengen, of wanneer de gemeente halverwege de aanvraag van inzicht verandert. Het is derhalve van belang het proces van meet af aan goed in kaart te brengen, risico’s in te schatten en voorbereidingen te treffen.

Neem  bij vragen gerust contact met ons op.

Meer vastgoed-gerelateerde onderwerpen >

Advocaten

Marie-Christine Veltkamp-van Paasen

Marie-Christine Veltkamp-van Paassen

Lees meer over deze advocaat
Raymond de Mooij

Raymond de Mooij

Lees meer over deze advocaat
Stephanie de Wit

Stephanie de Wit

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een vastgoed advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw vastgoedrecht kwesties.

Heeft u een vraag of wilt u juridisch advies? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Robotadvocaat

6 juni 2023

Robotadvocaat

In Amerika is een ‘robot lawyer’ op de markt gebracht. Een app met juridische informatie die het inschakelen van een advocaat overbodig zou maken. ‘Fight corporations’, ‘find hidden money’, ‘beat bureaucracy’. Dat is wat de robot kan en wil. ‘Sue everybody,’ is het dringende advies.

Lees meer

Lees meer over
Aanneming van werk

23 mei 2023

Aanneming van werk

Er is sprake van een aanneemovereenkomst als de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verplicht om tegen betaling van een geldsom een werk op te leveren.

Lees meer

Lees meer over
Miskleun

8 mei 2023

Miskleun

Op 1 oktober 2019 werd er door justitie een inval gedaan in de woning en het kantoor van wethouder en locoburgemeester Richard de Mos.

Lees meer

Lees meer over
Didam-arrest

20 april 2023

Didam-arrest: overeenkomsten nietig of vernietigbaar?

Binnen het bestuursrecht oordeelde de Afdeling al eerder dat overheidsorganen op grond van het beginsel van gelijke kansen c.q. gelijkheidsbeginsel in het geval van schaarste aan gegadigden mededingingsruimte moeten bieden.

Lees meer

Lees meer over

9 februari 2023

Een afwijzend VvE besluit voor een aan-, uit- of opbouw: wat kan de appartementseigenaar doen?

Wanneer een appartementseigenaar zijn appartement wil uitbreiden met een aan-, uit- of opbouw, dan heeft hij daarvoor bijna altijd de toestemming van de VvE nodig.

Lees meer

Lees meer over

31 januari 2023

Juryrechtspraak

In civiele zaken duurt een rechtszaak makkelijk een jaar, maar twee of drie jaar komt ook voor. Kantoorgenoten van mij hebben procedures lopen die inclusief hoger beroep al meer dan tien jaar in beslag nemen.

Lees meer

Lees meer over

29 december 2022

Hypotheekakte en verboden verhuur

Vanwege de grote vraag en het beperkte aanbod op de vastgoedmarkt worden kopers steeds vaker gedwongen om zonder (financierings)voorbehoud een bod uit te brengen.

Lees meer

Lees meer over

29 november 2022

De redding van een onzorgvuldig voorbereide omgevingsvergunning

De ontwikkeling van leefgebieden kent vele facetten, en aan al deze facetten moet in de voorbereiding grondig aandacht besteed worden.

Lees meer

Lees meer over

25 november 2022

Cirkels

Nederland heeft onvoldoende woningen. Het tekort wordt dagelijks groter, onder meer door de ongecontroleerde instroom van asielzoekers. Maar er is meer aan de hand.

Lees meer

Lees meer over