De proactieve ondernemingsraad

De OR heeft op grond van de wet twee belangrijke rechten: het instemmingsrecht en het adviesrecht.

Op verzoek van de ondernemer buigt de OR zich over beleidsvoornemen die instemmings- of adviesplichtig zijn. De OR kan echter ook zélf de ondernemer benaderen om voor de onderneming en haar medewerkers relevante ontwikkelingen op de agenda te zetten. De OR kan daartoe gebruik maken van het initiatief- en informatierecht.

Controlerende en stimulerende taak van de OR

De ondernemingsraad heeft een wettelijke zorgtaak, zoals dat heet, met als doel er voor zorgen dat bepaalde thema’s in de onderneming goed worden nagekomen. In artikel 28 WOR worden onder meer genoemd de zorg voor het milieu/klimaat, arbeidsomstandigheden, arbeids- en rusttijden en bevorderen van gelijke behandeling. De OR en mag zich dus met deze onderwerpen expliciet bemoeien, door hierover informatie aan de ondernemer te vragen. Ook kan de OR zich hier actief voor inzetten door via het wettelijke initiatiefrecht deze thema’s op de agenda te zetten. In 2024 zijn bijvoorbeeld thema’s als duurzaamheid (milieu), duurzame inzetbaarheid en gelijke beloning voor mannen en vrouwen actuele maatschappelijke thema’s, die óók door de OR op de agenda van de onderneming kunnen worden gezet. De OR kan over deze onderwerpen waarop zij een zorgtaak heeft, ook de achterban raadplegen door een enquête bijvoorbeeld (artikel 17 WOR).

Initiatiefrecht en informatierecht van de OR

Het initiatiefrecht (artikel 23 lid 3 WOR) en het informatierecht (artikel 31 WOR) zijn belangrijke instrumenten voor de OR om onder meer de onderwerpen waarop zij een expliciete zorgtaak heeft, op de agenda van de onderneming te zetten. Dat is niet vrijblijvend voor de ondernemer; die moet gemotiveerd reageren via het initiatief- of informatierecht geagendeerde onderwerpen die de onderneming aangaan. Uiteindelijk kan de OR zelfs naar de rechter gaan of in ieder geval daarmee dreigen als de ondernemer zou weigeren om voor het uitvoeren van de OR-(zorg)taak belangrijke informatie, niet te geven. Via het initiatiefrecht kan de OR zelfs nog breder onderwerpen agenderen. Denk aan werkdruk, een actueel thema in relatie tot burn-outs, ziekteverzuim en de krappe arbeidsmarkt.

Proactief onderwerpen agenderen

Naast de meest vergaande rechten van advies en instemming, kan de OR op basis van haar wettelijke bevorderende zorgtaak ook pro-actief met belangrijke onderwerpen voor de onderneming aan de slag. Het wettelijke iniatiefrecht en informatiefrecht bieden daarvoor de mogelijkheid. Op die manier maakt de OR richting de achterban ook duidelijk waar je mee bezig bent en het laat aan de ondernemer zien welke onderwerpen de OR belangrijk vindt en hoe de OR daar tegenaan kijkt.

Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Meer medezeggenschap gerelateerde informatie >

Op zoek naar een medezeggenschap advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw medezeggenschapskwesties. Onze advocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Contact
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Misschien vindt u dit ook interessant

Oei-foei-doei-beleid

8 juli 2024

Oei-foei-doei-beleid

In personeelshandboeken kom ik regelmatig tegen dat een derde waarschuwing, automatisch leidt tot ontslag op staande voet. In terminologie van honkbal heet dit wel een three strikes you’re out beleid. Een werkgever uit Eindhoven noemde dit een oei-foei-doei-beleid.

Lees meer

Lees meer over
Ernstig verwijtbaar handelen door werkgever wegens schending re-integratieverplichtingen

1 juli 2024

Ernstig verwijtbaar handelen door werkgever wegens schending re-integratieverplichtingen

De werkgever kan de rechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

Lees meer over
Oprichting en erkenning ondernemingsraad afdwingen

26 juni 2024

Oprichting en erkenning ondernemingsraad afdwingen

Bijna één derde van de ondernemingen met meer dan 50 werknemers heeft geen ondernemingsraad (OR).

Lees meer

Lees meer over
Is uw onderneming klaar voor een vierdaagse werkweek

19 juni 2024

Is uw onderneming klaar voor een vierdaagse werkweek?

AFAS voert per 1 januari 2025 voor al haar werknemers een vierdaagse werkweek in met behoud van hun huidige, vijfdaagse salaris. Werknemers die al minder dan vijf dagen werkten, worden gecompenseerd.

Lees meer

Lees meer over
Respecteren van medezeggenschapsrechten

13 juni 2024

Respecteren van medezeggenschapsrechten

Ondernemingsraden procederen niet veel tegen de eigen bestuurder. In constructief gesprek proberen ondernemingsraad (OR) en de bestuurder, ondernemer, geschillen vaak op te lossen. Dat heeft vaak ook de voorkeur. Gaat dat echt niet meer, dan zijn er voor de OR meerdere rechtsingangen.

Lees meer

Lees meer over
Thuiswerken voorlopig geen recht

10 juni 2024

Thuiswerken voorlopig geen recht

De coronacrisis veranderde hoe organisa­ties over thuiswerken denken. Het leidde zelfs tot een wetsvoorstel; de Wet werken waar je wilt beoogde het voor werknemers en werkgevers makkelijker te maken om tot afspraken te komen over hybride werken.

Lees meer

Lees meer over
Vakantiedagen tijdens ziekte afboeken van saldo of niet

4 juni 2024

Vakantiedagen tijdens ziekte: afboeken van saldo of niet?

Een zieke werknemer bouwt op een normale wijze vakantie op. Maar moet een zieke werknemer ook altijd dagen opnemen als hij of zij op vakantie gaat?

Lees meer

Lees meer over
Hulp nodig bij een arbeidsconflict

23 mei 2024

Hulp nodig bij een arbeidsconflict?

Heeft u te maken met een (dreigend) arbeidsconflict? Schakel op tijd hulp in voor advies. In elke werkomgeving kan een arbeidsconflict ontstaan. Meestal kan zo’n conflict onderling opgelost worden, soms is dit helaas niet mogelijk.

Lees meer

Lees meer over
Onderzoek bij ongewenst gedrag op de werkvloer

21 mei 2024

Onderzoek bij ongewenst gedrag op de werkvloer

Fysieke aanvallen, (seksuele) intimidatie, verbaal geweld, maar ook ongepaste op­merkingen: het is ongewenst gedrag op de werkvloer.

Lees meer

Lees meer over