Medezeggenschap

Reorganiseren, collectief ontslag, salaris of vakantie inleveren, afschaffen bonusregeling, wijziging pensioenregeling: allemaal mogelijke maatregelen van werkgevers vanwege een economische crisis of de coronacrisis.

Maatregelen die vrijwel steeds in overleg met vakbonden en/of ondernemingsraad (OR) moeten worden genomen. GMW advocaten treedt zowel op voor de ondernemer als de ondernemingsraad.

Belang van de ondernemingsraad

Het instellen van een ondernemingsraad is verplicht als uw bedrijf 50 of meer werknemers heeft. Als onderneming moet u de vorming van een OR stimuleren door uw medewerkers daarop te wijzen. Dit is óók in het belang van uw onderneming. Want als u ten onrechte geen ondernemingsraad heeft dan kan dit tot vertraging of zelfs weigering leiden van een ontslagaanvraag bij het UWV wegens reorganisatie, of het u moeilijker maken om arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Adviesrecht

De OR mag over een groot aantal financieel-economische en bedrijfsorganisatorische voornemens van de ondernemer advies uitbrengen. Als ondernemer moet u de OR daarom tijdig van bijvoorbeeld een reorganisatie met gedwongen ontslagen op de hoogte stellen. Daarbij moet u de OR meedelen wat de redenen van bijvoorbeeld zo’n reorganisatie zijn, wat de te verwachten personele gevolgen daarvan zijn en welke maatregelen (zoals een sociaal plan) worden genomen. Vervolgens maakt u met de OR afspraken over de termijn waarop zij het advies moeten geven, over de kosten en over het aan de OR opleggen van geheimhouding over de voorgenomen besluitvorming.

Instemmingsrecht

Daarnaast heeft de OR instemmingsrecht. De ondernemer moet instemming aan de OR vragen bij voorgenomen besluiten tot bijvoorbeeld wijziging van een bonusregeling of een pensioenregeling. Als de ondernemingsraad niet instemt met de door u als ondernemer gewenste invoering, wijziging of intrekking van een bepaalde regeling, dan kunt u de kantonrechter om zogeheten vervangende toestemming vragen om tóch de wijziging te kunnen doorvoeren.

Heeft u vragen over het instellen of functioneren van een ondernemingsraad of PVT, of het advies- en instemmingsrecht dan helpen de specialisten Medezeggenschap van GMW advocaten u graag.

Meer arbeidsrecht-gerelateerde informatie >

Advocaten

Godelijn Boonman

Godelijn Boonman

Lees meer over deze advocaat
Prof. Hans van Meerten

Prof. Hans van Meerten

Lees meer over deze advocaat
Roos van Zaltbommel

Roos van Zaltbommel

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een arbeidsrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw arbeidsrecht kwesties. Onze advocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Manier van contact
Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Belemmeringsverbod en zzp’ers

18 mei 2023

Belemmeringsverbod en zzp’ers

Regelmatig doet zich de vraag voor of een uitlener ter beschikking gestelde werknemers – uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers – kan verbieden om bij een inlener in dienst te treden.

Lees meer

Lees meer over
Nieuwe loot aan de stam van grondrecht op vakantie

10 mei 2023

Nieuwe loot aan de stam van grondrecht op vakantie

Het is bekend: “Europa” ziet het recht op vier weken doorbetaalde vakantie als een grondrecht. Al jarenlang benadrukt het Hof van Justitie van de EU dit zogeheten wezenlijke beginsel van sociaal recht in de rechtspraak.

Lees meer

Lees meer over
Het nieuwe studiekostenbeding

18 april 2023

Het nieuwe studiekostenbeding

Sinds 1 augustus 2022 mogen organisaties de kosten van bepaalde  opleidingen en scholing niet meer door middel van een studiekostenbeding in rekening brengen bij medewerkers.

Lees meer

Lees meer over

14 maart 2023

Kleine hartjes, grote gevolgen

Sinds de MeToo beweging in 2017 is het aantal gerechtelijke uitspraken waarin seksueel overschrijdend gedrag het onderwerp is exponentieel gestegen.

Lees meer

Lees meer over

7 maart 2023

Werken waar je wilt in 2023?!

De coronatijd ligt al weer even achter ons. Een tijd waarin thuis of elders dan op de werkplek werken, meer dan gebruikelijk was en werd.

Lees meer

Lees meer over

24 januari 2023

Aanpassen klokkenluidersregeling aan nieuwe wet

Aanpassen klokkenluidersregeling aan nieuwe wet; werkgevers zullen interne meldprocedures voor klokkenluiders moeten aanpassen. En klokkenluidende werknemers krijgen meer bescherming tegen arbeidsrechtelijke maatregelen.

Lees meer

Lees meer over

5 januari 2023

Dagdieverij

Sinds de coronapandemie werken we massaal thuis en, tegen de verwachting van sommige arbeidsmarkdeskundigen in, lijkt in deze trend geen verandering te zitten. Niet gek want voor zowel werkgevers als werknemers kan thuiswerken voordelen hebben.

Lees meer

Lees meer over

27 december 2022

Een verstoorde arbeidsverhouding

Het komt in de beste organisaties voor: een medewerker en een leidinggevende die niet met elkaar door één deur kunnen. De span­ningen op de werkvloer lopen dan al snel op, waarbij de werksfeer binnen de afde­ling negatief wordt beïnvloed.

Lees meer

Lees meer over

13 december 2022

Ontslag bij reorganisatie

Het nieuws staat er - na een relatief rustige periode - weer vol van: reorganisaties en herstructureringen. Bedrijven als Philips, Intel, Twitter en Facebook die aankondigen een deel van hun werknemers te laten gaan.

Lees meer

Lees meer over