Rol van de OR bij de Wet toekomst pensioenen

De OR heeft instemmingsrecht bij wijziging van de pensioenregeling. De invoering van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in de komende jaren, met als gevolg dat álle pensioenregelingen moeten worden gewijzigd, betekent dus een belangrijke taak voor de OR.

Onze verwachting is dat ondernemingsraden hier de komende jaren veel tijd aan moeten gaan besteden, samen met hun (pensioen-)adviseurs.

Wijziging pensioenregeling: instemmingsrecht

Wijzigingen van pensioenregelingen bij bedrijfstakpensioenfondsen lopen in beginsel buiten de OR om. Maar tienduizenden ondernemingen met een eigen, verzekerde, pensioenregeling kunnen bij de invoering van de Wet toekomst pensioen in hun onderneming niet om de OR heen. De pensioenregeling en ook de uitvoeringsovereenkomst met de pensioenuitvoerder moet simpelweg door de nieuwe wet gewijzigd en aangepast worden. Het instemmingsrecht van de OR ziet op de pensioenregeling en ook op delen van de uitvoeringsovereenkomst, voor zover daarin onderwerpen staan die de arbeidsvoorwaarde pensioen raken. En dat is al snel het geval, zodat het instemmingsrecht van de OR bij pensioen ver reikt.

Inschakelen pensioenrechtdeskundigen door OR

De OR heeft recht op alle relevante informatie over de wijziging van de arbeidsvoorwaarde pensioen. Vanwege de complexe materie zal de OR een pensioenadvocaat of pensioendeskundige nodig hebben; de OR heeft het wettelijke recht die – op kosten van de onderneming – in te schakelen. De OR heeft een belangrijke rol bij het hele transitietraject naar invoering van de nieuwe pensioenregeling op basis van de Wtp. Bij de achtergrond en beweegredenen voor de wijziging, de compensatie die de ondernemer aan (bepaalde groepen) werknemers aanbiedt, bij de communicatie aan de werknemers.

Door Wtp veel werk voor de OR

De OR heeft dus instemmingsrecht bij wijziging van pensioen; daarna moeten de individuele werknemers nog akkoord geven op de nieuwe pensioenovereenkomst. Voor de OR is het van belang om ook vóórdat er een instemmingsverzoek ligt al met de Wtp aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door de huidige regeling te inventariseren, bij de achterban te rade te gaan over wensen ten aanzien van de aan de Wtp aangepaste regeling, na te denken over vormen van compensatie voor groepen deelnemers die nadeel ondervinden van de systeemwijziging. Het is voor de ondernemingsraad zich in een vroegtijdig stadium te laten adviseren door deskundigen op het gebied van pensioen, zoals de advocaten pensioenrecht van GMW advocaten.

Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Meer medezeggenschap gerelateerde informatie >

Op zoek naar een medezeggenschap advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw medezeggenschapskwesties. Onze advocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Contact
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Misschien vindt u dit ook interessant

Oei-foei-doei-beleid

8 juli 2024

Oei-foei-doei-beleid

In personeelshandboeken kom ik regelmatig tegen dat een derde waarschuwing, automatisch leidt tot ontslag op staande voet. In terminologie van honkbal heet dit wel een three strikes you’re out beleid. Een werkgever uit Eindhoven noemde dit een oei-foei-doei-beleid.

Lees meer

Lees meer over
Ernstig verwijtbaar handelen door werkgever wegens schending re-integratieverplichtingen

1 juli 2024

Ernstig verwijtbaar handelen door werkgever wegens schending re-integratieverplichtingen

De werkgever kan de rechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

Lees meer over
Oprichting en erkenning ondernemingsraad afdwingen

26 juni 2024

Oprichting en erkenning ondernemingsraad afdwingen

Bijna één derde van de ondernemingen met meer dan 50 werknemers heeft geen ondernemingsraad (OR).

Lees meer

Lees meer over
Is uw onderneming klaar voor een vierdaagse werkweek

19 juni 2024

Is uw onderneming klaar voor een vierdaagse werkweek?

AFAS voert per 1 januari 2025 voor al haar werknemers een vierdaagse werkweek in met behoud van hun huidige, vijfdaagse salaris. Werknemers die al minder dan vijf dagen werkten, worden gecompenseerd.

Lees meer

Lees meer over
Respecteren van medezeggenschapsrechten

13 juni 2024

Respecteren van medezeggenschapsrechten

Ondernemingsraden procederen niet veel tegen de eigen bestuurder. In constructief gesprek proberen ondernemingsraad (OR) en de bestuurder, ondernemer, geschillen vaak op te lossen. Dat heeft vaak ook de voorkeur. Gaat dat echt niet meer, dan zijn er voor de OR meerdere rechtsingangen.

Lees meer

Lees meer over
Thuiswerken voorlopig geen recht

10 juni 2024

Thuiswerken voorlopig geen recht

De coronacrisis veranderde hoe organisa­ties over thuiswerken denken. Het leidde zelfs tot een wetsvoorstel; de Wet werken waar je wilt beoogde het voor werknemers en werkgevers makkelijker te maken om tot afspraken te komen over hybride werken.

Lees meer

Lees meer over
Vakantiedagen tijdens ziekte afboeken van saldo of niet

4 juni 2024

Vakantiedagen tijdens ziekte: afboeken van saldo of niet?

Een zieke werknemer bouwt op een normale wijze vakantie op. Maar moet een zieke werknemer ook altijd dagen opnemen als hij of zij op vakantie gaat?

Lees meer

Lees meer over
Hulp nodig bij een arbeidsconflict

23 mei 2024

Hulp nodig bij een arbeidsconflict?

Heeft u te maken met een (dreigend) arbeidsconflict? Schakel op tijd hulp in voor advies. In elke werkomgeving kan een arbeidsconflict ontstaan. Meestal kan zo’n conflict onderling opgelost worden, soms is dit helaas niet mogelijk.

Lees meer

Lees meer over
Onderzoek bij ongewenst gedrag op de werkvloer

21 mei 2024

Onderzoek bij ongewenst gedrag op de werkvloer

Fysieke aanvallen, (seksuele) intimidatie, verbaal geweld, maar ook ongepaste op­merkingen: het is ongewenst gedrag op de werkvloer.

Lees meer

Lees meer over