Koopovereenkomst

Er vinden dagelijks vastgoedtransacties plaats, die meestal worden vastgelegd in een koopovereenkomst.

De inhoud van die koopovereenkomst is vaak een bron van misverstanden. Discussies kunnen plaatsvinden over gebreken aan het perceel en over de vraag wie die gebreken dient te verhelpen. Verder wordt er regelmatig geruzied over erfdienstbaarheden, garanties, over- en ondermaat, et cetera. Problemen rondom vastgoedtransacties komen veel voor en zijn regelmatig vrij complex.

Aanbod en aanvaarding

Een koopovereenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding daarvan. Er is alleen sprake van een aanbod, indien het bod alle belangrijke elementen van de koop bevat. Een advertentie waarin een onroerende zaak te koop wordt aangeboden tegen een bepaalde koopprijs, is geen aanbod maar slechts een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Hetzelfde geldt voor vermelding van een pand op een website zoals bijvoorbeeld Funda. Met de aanvaarding van een aanbod komt dus een koopovereenkomst tot stand. Echter, een aanvaarding die van het aanbod afwijkt, doet dat niet. Zij geldt als verwerping van het aanbod. Het aanbod en de aanvaarding hebben pas werking indien die verklaring de ontvanger respectievelijk de aanbieder heeft bereikt.

Uitzonderingen

Op het bovenstaande zijn echter uitzonderingen. Soms geldt er een vormvereiste. De koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak dient bijvoorbeeld schriftelijk te worden aangegaan. Tenminste, indien er sprake is van een transactie tussen consumenten. Al zijn partijen het in dit geval derhalve eens over de hoofdbestanddelen van een koopovereenkomst, zolang er geen contract is ondertekend, is er ook geen rechtsgeldige koopovereenkomst tot stand gekomen.

Na de koopovereenkomst

Nadat de koopovereenkomst is gesloten, kunnen er zoals hierboven is aangegeven, nog tal van problemen rijzen. Vaak wordt er gediscussieerd over zogenaamde non – conformiteit. Het verkochte beantwoordt dan niet aan hetgeen de koper ervan mocht verwachten. Er kunnen door de koper vervolgens diverse juridische acties worden ondernomen. Het is van groot belang om daarbij de juiste insteek te kiezen, omdat anders rechten verspeeld kunnen worden.

De verkoper kan zich uiteraard tegen de aantijgingen verweren, bijvoorbeeld met een beroep op een ouderdomsclausule of andere contractuele of wettelijke bepalingen.

Meer vastgoedrecht gerelateerde informatie >

Advocaten

Marie-Christine Veltkamp-van Paasen

Marie-Christine Veltkamp-van Paassen

Lees meer over deze advocaat
Raymond de Mooij

Raymond de Mooij

Lees meer over deze advocaat
Stephanie de Wit

Stephanie de Wit

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een vastgoed advocaat in Den Haag?

Ons team van ervaren vastgoed advocaten staat voor u klaar.

Heeft u een vraag of wilt u juridisch advies? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Manier van contact
Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Robotadvocaat

6 juni 2023

Robotadvocaat

In Amerika is een ‘robot lawyer’ op de markt gebracht. Een app met juridische informatie die het inschakelen van een advocaat overbodig zou maken. ‘Fight corporations’, ‘find hidden money’, ‘beat bureaucracy’. Dat is wat de robot kan en wil. ‘Sue everybody,’ is het dringende advies.

Lees meer

Lees meer over
Aanneming van werk

23 mei 2023

Aanneming van werk

Er is sprake van een aanneemovereenkomst als de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verplicht om tegen betaling van een geldsom een werk op te leveren.

Lees meer

Lees meer over
Miskleun

8 mei 2023

Miskleun

Op 1 oktober 2019 werd er door justitie een inval gedaan in de woning en het kantoor van wethouder en locoburgemeester Richard de Mos.

Lees meer

Lees meer over
Didam-arrest

20 april 2023

Didam-arrest: overeenkomsten nietig of vernietigbaar?

Binnen het bestuursrecht oordeelde de Afdeling al eerder dat overheidsorganen op grond van het beginsel van gelijke kansen c.q. gelijkheidsbeginsel in het geval van schaarste aan gegadigden mededingingsruimte moeten bieden.

Lees meer

Lees meer over

9 februari 2023

Een afwijzend VvE besluit voor een aan-, uit- of opbouw: wat kan de appartementseigenaar doen?

Wanneer een appartementseigenaar zijn appartement wil uitbreiden met een aan-, uit- of opbouw, dan heeft hij daarvoor bijna altijd de toestemming van de VvE nodig.

Lees meer

Lees meer over

31 januari 2023

Juryrechtspraak

In civiele zaken duurt een rechtszaak makkelijk een jaar, maar twee of drie jaar komt ook voor. Kantoorgenoten van mij hebben procedures lopen die inclusief hoger beroep al meer dan tien jaar in beslag nemen.

Lees meer

Lees meer over

29 december 2022

Hypotheekakte en verboden verhuur

Vanwege de grote vraag en het beperkte aanbod op de vastgoedmarkt worden kopers steeds vaker gedwongen om zonder (financierings)voorbehoud een bod uit te brengen.

Lees meer

Lees meer over

29 november 2022

De redding van een onzorgvuldig voorbereide omgevingsvergunning

De ontwikkeling van leefgebieden kent vele facetten, en aan al deze facetten moet in de voorbereiding grondig aandacht besteed worden.

Lees meer

Lees meer over

25 november 2022

Cirkels

Nederland heeft onvoldoende woningen. Het tekort wordt dagelijks groter, onder meer door de ongecontroleerde instroom van asielzoekers. Maar er is meer aan de hand.

Lees meer

Lees meer over