Bouw

In de Nederlandse wet is weinig terug te vinden over bouw. Om die reden zijn er in de bouwpraktijk verschillende sets algemene voorwaarden ontwikkeld. Te denken valt aan de UAV 2012, de UAV-gc 2005, de DNR 2011 en RVOI 2001. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op veel voorkomende rechtsverhoudingen en contractsvormen in de bouw. GMW advocaten kan voor u de contracten opstellen of nakijken op valkuilen. Hetzelfde geldt voor de algemene voorwaarden.

Een contract en algemene voorwaarden ten spijt kan er met een zakelijke partij een onenigheid of een geschil ontstaan. Ook in dat geval kunt u zich wenden tot GMW advocaten. Wij kunnen u wijzen op de wederzijdse rechten en verplichtingen van partijen  en zijn alert op aansprakelijkheidsbeperkingen en de mogelijke rechtsgevolgen van het handelen van de andere contractspartij. Verder brengen wij rechten en risico’s in kaart, en ondersteunen u bij het innemen van een stevige juridische positie.

Expertise

Krijgt u te maken met bouw- of opleveringsgebreken, komt uw (onder)aannemer zijn afspraken niet na of probeert u juist vroegtijdig een bouwgeschil te voorkomen, neem dan contact op met GMW advocaten.

Partijen in de bouw

Bij het aankopen van een nieuwbouwwoning of het verbouwen van uw bestaande woning kunnen veel partijen betrokken zijn die veelal over specialistische kennis beschikken. Koopt u een nieuwbouwwoning, dan heeft u bijvoorbeeld te maken met een makelaar, een projectontwikkelaar of een aannemer. Bij de verbouwing van uw eigen pand spelen afhankelijk van de omvang van de bouw, (onder)aannemers, constructeurs, ingenieurs en mogelijk een bouwdirectie een rol.

Arbitrage of overheidsrechter

Gebreken, bouwfouten, contractbreuk en garanties kunnen in ieder stadium van het bouwproces tot problemen leiden. GMW advocaten adviseert u en bemiddelt om tot oplossingen te komen met andere partijen. Loopt overleg op niets uit dan kunnen wij terugvallen op een gedegen proceservaring. Arbitrage is de meest gebruikelijke rechtsgang, veelal bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken of de Raad van Arbitrage voor de Bouw, maar de advocaten van GMW advocaten procederen ook veel bij rechtbanken en gerechtshoven.

Veelgestelde vragen

Advocaten

Lis van Engelen
Maurice van Kleef
Raymond de Mooij
Marie-Christine Veltkamp-van Paassen
Daniëlle van den Heuvel
Glenn Kerver

Artikelen

Een nieuw modelreglement bij splitsing van appartementsrechten

Een nieuw modelreglement bij splitsing van appartementsrechten

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft eind 2017 het meest…

Tegenstrijdige belangen

Tegenstrijdige belangen

Karel Karbonaat kwam uit een ondernemersgezin. Zijn grootouders hadden met…

De vriend

De vriend

“Hoelang kennen we elkaar nou al? Dertig, veertig jaar?” Berrie…

Eigenaar door verjaring? Wellicht niet na deze openbaring!

Eigenaar door verjaring? Wellicht niet na deze openbaring!

Verkrijging door verjaring wordt door velen als onrechtvaardig beschouwd. Hoe…

Alle artikelen