Op zoek naar een erfrecht advocaat in Den Haag?

Bent u erfgenaam in een nalatenschap, heeft u de taak op zich genomen als executeur een erfenis af te handelen of komt u er met de andere erfgenamen onderling niet uit hoe een erfenis verdeeld moet worden?

Onze erfrechtadvocaten helpen u graag. Wij kunnen u adviseren en bijstaan bij het aanvaarden of verwerpen van een erfenis, wanneer er geschillen zijn tussen erfgenamen of met executeurs, bij het vaststellen en opeisen van legaten en legitieme porties, en in andere situaties waarbij deskundig advies van een erfrechtspecialist gewenst of nodig is.

Wat kunt u van ons verwachten?

Ons doel is altijd een oplossing te vinden voor het probleem waar u tegenaan loopt. Dat kan door het geven van advies op de achtergrond, maar ook door bemiddeling, onderhandeling, en waar het moet door te procederen bij de rechtbank. Is expertise nodig buiten ons vakgebied, beschikken wij over een groot netwerk van deskundigen zoals notarissen, fiscalisten en taxateurs, maar ook bijvoorbeeld vakgenoten in het buitenland.

Erfrechtelijke ontwikkelingen

Het afwikkelen van een erfenis is niet altijd een eenvoudige klus. Het erfrecht is een specialistisch rechtsgebied met vele eigen en bijzondere regels. In 2003 is ‘het nieuwe erfrecht’ ingevoerd, waarbij de wetgever heeft gekozen voor een wettelijk systeem dat dicht lag bij wat al in veel testamenten werd opgenomen.

Meer dan voorheen zien wij dat erfrechtelijke zaken complexer worden door een toename van samengestelde gezinnen. De aanwezigheid van stief- en bonusouders en –kinderen, en ook halfbroers en –zussen zorgt, bedoeld en onbedoeld, voor minder eenduidige verhoudingen bij het afwikkelen en verdelen van erfenissen.

Download hier onze gratis whitepaper en ontvang antwoord op 7 veelvoorkomende problemen bij de verdeling van een erfenis..

Over ons

Onze sectie Familie & Erfenis is één van de grootste van Nederland. Onze advocaten hebben veel ervaring en zijn hoog gekwalificeerd. Wij zijn betrokken en hebben oog voor uw belangen.

Op zoek naar een erfrechtspecialist in Den Haag?

Wilt u deskundig advies? Vul het formulier in of bel ons op 070-3615048

"*" geeft vereiste velden aan

Contact
Marieke Morshuis

Marieke Morshuis

Lees meer over deze advocaat
Sieta Autar-Matawlie

Sieta Autar-Matawlie

Lees meer over deze advocaat
Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Lees meer over deze advocaat

Deskundig, empathisch en zakelijk

"We hebben Sieta Autar-Matawlie gevraagd om ons te ondersteunen bij het afwikkelen van een kwestie rondom een erfenis. We zijn erg tevreden over haar. Sieta is deskundig, empathisch en zakelijk. Ze kan goed luisteren en vertaald dat in concrete plannen."

Google review

Erfrecht

5

Helder, kundig en succesvol

“GMW advocaten heeft voor ons op kundige en succesvolle wijze hoger beroep aangetekend. Het voortraject was helder en feitelijk, erg prettig. GMW is een aanrader!”

Google review

5

Vlot, no-nonsense en pro-actief

"GMW Advocaten heeft mij uistekend bijgestaan inzake een familierechtelijke kwestie. Vlotte response, nononense houding, proactieve communicatie. Aan te raden!"

Google review

Familierecht

5

Uitstekende vakkennis

"Inzake een geschil in de afwikkeling van een nalatenschap is mijn familie in de procedure en tijdens het proces bijgestaan door Mr. Autar-Matawlie. Wij zijn zeer tevreden over het onderlinge contact en het in overleg bepalen van de te varen koers. Daarbij is de uitstekende vakkennis van Mr. Autar-Matawlie het solide fundament geweest waarop we uiteindelijk de zeer vervelende zaak met een rechtvaardig resultaat hebben kunnen afsluiten."

Google review

Erfrecht

5

Misschien vindt u dit ook interessant

Wat is een verklaring van erfrecht

20 februari 2024

Wat is een verklaring van erfrecht en wanneer moet ik deze laten opstellen?

Een verklaring van erfrecht kun je in de meeste gevallen vergelijken met een legitimatiebewijs. De notaris verklaart in die akte wie de erfgenamen of executeur zijn.

Lees meer

Lees meer over
Waarom een digitaal nalatenschap opstellen

1 februari 2024

Waarom een digitale nalatenschap opstellen?

In een tijd waarin steeds meer zaken zich digitaal afspelen, is het belangrijk om na te denken over uw digitale nalatenschap. Hierin zet u op een rij wat u wilt dat er na uw overlijden gebeurt met uw digitale aanwezigheid. Als u niets doet, blijft u online doorleven.

Lees meer

Lees meer over
Vergoedingsrechten bij schenking en erfenis onder uitsluitingsclausule

24 oktober 2023

Vergoedingsrechten bij schenking en erfenis onder uitsluitingsclausule

Indien u tijdens het huwelijk een erfenis of schenking ontvangt, is het goed mogelijk dat de erflater of schenker een zogeheten uitsluitingsclausule heeft opgenomen in zijn of haar testament en aan de schenking heeft verbonden.

Lees meer

Lees meer over
Welke informatie legitimaris

22 juni 2023

Welke informatie krijgt een legitimaris?

Een legitimaris heeft informatie nodig om de legitieme portie te kunnen berekenen. De legitimaris heeft recht op inzage in en afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van de legitieme portie nodig heeft. Hoever gaat dit recht?

Lees meer

Lees meer over

20 september 2022

Hertrouwen van de langstlevende ouder; wat betekent dit voor de erfenis?

Als er geen testament is opgesteld, is de wettelijke verdeling op de erfenis van toepassing.

Lees meer

Lees meer over

14 juni 2022

Een verblijvingsbeding in een samenlevingscontract: wat u als samenwoner erfrechtelijk gezien in ieder geval kan regelen

Anders dan bij gehuwde mensen, kent het Nederlandse wetboek amper regels voor samenwoners.

Lees meer

Lees meer over

19 april 2022

Erfenis (beneficiair of zuiver) aanvaarden of toch verwerpen?

Een erflater kan bij testament erfgenamen benoemen. Indien er geen testament is, geldt de wettelijke verdeling. Wat te doen als erfgenaam indien erflater is overleden? De erfenis (nalatenschap) aanvaarden of verwerpen?

Lees meer

Lees meer over

29 maart 2022

Erfbelasting en Schenkbelasting: Wat zijn de tarieven en vrijstellingen voor 2022?

Wat zijn de tarieven en vrijstellingen voor 2022? Indien men een erfenis ontvangt, dan krijgt men over het algemeen te maken met het voldoen van erfbelasting.

Lees meer

Lees meer over

18 januari 2022

Microsoft verleent toegang tot de digitale accounts van overledenen

Microsoft verleent toegang tot de digitale accounts van overledenen. Wanneer kan u als erfgename hier aanspraak op maken? U leest het in deze blog.

Lees meer

Lees meer over