Partneralimentatie

Partneralimentatie is een bijdrage die de ene partner aan de andere partner moet betalen na een echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Deze bijdrage ziet op het levensonderhoud van de partner die zelf niet genoeg inkomen heeft om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien. De alimentatie is dan ook alleen bedoeld voor de partner en niet voor kinderen, familieleden of vrienden.

Waarom partneralimentatie?

De reden voor partneralimentatie is de lotsverbondenheid die is ontstaan door het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Die lotsverbondenheid werkt door na het einde van het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Simpel gezegd komt het er op neer dat beide partijen na hun huwelijk/geregistreerd partnerschap zo veel mogelijk op hetzelfde welstandsniveau moeten kunnen voortleven.

In welke situatie kan partneralimentatie een rol spelen?

Partneralimentatie speelt een rol na een echtscheiding of een beëindiging van het geregistreerd partnerschap. De alimentatie is geen verplichting na de verbreking van een relatie, zoals bij samenwoners.

Wie moet partneralimentatie betalen?

Normaal gesproken betaalt de meestverdienende partner een bedrag aan de minstverdienende partner.

Hoe wordt de alimentatie berekend?

Partneralimentatie wordt kort gezegd bepaald aan de hand van enerzijds de behoefte van de alimentatiegerechtigde (de persoon die aanspraak maakt op alimentatie) en anderzijds de draagkracht van de alimentatieplichtige (de persoon die de alimentatie zou moeten betalen). Dit is specialistenwerk. Kennis van de wet, rechtspraak en praktijkervaring zijn essentieel.

Tot wanneer duurt partneralimentatie?

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe regels ten aanzien van de duur van de partneralimentatie. Indien voor 1 januari 2020 door de rechtbank partneralimentatie is bepaald, ex-echtgenoten samen een bedrag aan alimentatie hebben afgesproken of het verzoek tot echtscheiding is ingediend voor 1 januari 2020, gelden nog de oude regels ten aanzien van de duur van de partneralimentatie. De duur van de partneralimentatie is dan in principe twaalf jaar. In gevallen waarin het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend na 1 januari 2020, gelden de nieuwe regels. De partneralimentatie duurt dan maximaal vijf jaar. Hierop zijn de volgende drie uitzonderingen gemaakt:

  1. Voor stellen met jonge kinderen (tot twaalf jaar).
    Een voorbeeld: een stel is elf jaar getrouwd en heeft twee kinderen (zeven en drie jaar). In dit geval eindigt de duur niet eerder dan het tijdstip waarop het jongste kind twaalf jaar wordt: negen jaar.
  2. Voor stellen die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn en waarbij de alimentatiegerechtigde maximaal tien jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd zit.
    Een voorbeeld: een stel is 27 jaar getrouwd, hebben geen jonge kinderen en de alimentatiegerechtigde bereikt binnen acht jaar de AOW-gerechtigde leeftijd. In dit geval eindigt de duur niet eerder dan het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt: acht jaar.
  3. Voor stellen die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn en waarbij de alimentatiegerechtigde ouder is dan 50 jaar. Een voorbeeld: een stel is 21 jaar getrouwd, hebben geen jonge kinderen en de alimentatiegerechtigde is 52 jaar. In dit geval duurt de alimentatieverplichting tien jaar.

Kunnen er tussentijdse wijzigingen plaatsvinden?

Een eenmaal overeengekomen of door de rechtbank vastgestelde partneralimentatie kan gewijzigd worden als bijvoorbeeld de financiële situatie of gezinssituatie van de betaler en/of de ontvanger wijzigt, tenzij daarover andersluidende afspraken zijn gemaakt. Ook als de alimentatie is vastgesteld op basis van verkeerde gegevens, is een wijziging soms mogelijk.

Is partneralimentatie aftrekbaar?

Partneralimentatie is in Nederland belast bij de ontvangende partij en aftrekbaar bij de betaler. Bij afkoop van alimentatie gelden weer andere regels. Veel expats zijn geen inkomstenbelasting verschuldigd in Nederland en voor hen is partneralimentatie niet altijd aftrekbaar.

Lees hier de informatie over kinderalimentatie.

Meer echtscheiding-gerelateerde onderwerpen >

Advocaten

Lise-Milou Lagerwerf

Lise-Milou Lagerwerf

Lees meer over deze advocaat
Marcella Verwoerd

Marcella Verwoerd

Lees meer over deze advocaat
Marieke Morshuis

Marieke Morshuis

Lees meer over deze advocaat
Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Lees meer over deze advocaat

Bent u op zoek naar een familierecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw familierecht kwesties. Neem gerust contact met ons op.

Stel uw vraag via het formulier. U kunt ons ook direct bellen op:
+31 (0)70 3615048

"*" geeft vereiste velden aan

Contact
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Misschien vindt u dit ook interessant

Online mediation in het familierecht

17 juli 2024

Online mediation in het familierecht

Binnen het familierecht wordt er meer en meer gebruik gemaakt van mediation, waarbij (toekomstige) ex-partners afspraken kunnen maken over bijvoorbeeld de inhoud of wijziging van een ouderschapsplan en de financiële afwikkeling van een huwelijk. Door middel van mediation kan er gekomen worden tot duurzame overeenkomsten.

Lees meer

Lees meer over
Kindrekening of kinderalimentatie

25 juni 2024

Kindrekening of kinderalimentatie?

Op het moment dat de ouders van een kind hun relatie beëindigen moeten zij afspraken maken over de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding van hun kind. Het staat ouders in beginsel vrij om zelf invulling te geven aan deze afspraken. Uitgangspunt is echter wel dat een kind na de beëindiging van de relatie van zijn of haar ouders er niet (financieel) op achteruit gaat.

Lees meer

Lees meer over
De overspannen woningmarkt in familierecht

17 juni 2024

De overspannen woningmarkt in familierecht

Dat er in Nederland sprake is van een overspannen woningmarkt is algemeen bekend. Dit gegeven heeft echter, zo bemerkte ik in een aantal uitspraken, ook zijn invloed doen gelden in het familierecht.

Lees meer

Lees meer over
De voordelen van mediation bij echtscheiding

6 juni 2024

De voordelen van mediation bij echtscheiding

Echtscheiding kan een van de meest stressvolle gebeurtenissen in iemands leven zijn. Het is een proces dat niet alleen emotioneel belastend is, maar ook complex kan zijn wat betreft de juridische afwikkeling. In deze context kan mediation een waardevol alternatief bieden voor het inschakelen van een advocaat. In dit blog leest u enkele voordelen van mediation bij echtscheiding.

Lees meer

Lees meer over
5 praktische tips voor mediation bij echtscheiding

28 mei 2024

5 praktische tips voor mediation bij echtscheiding

Als u het besluit heeft genomen om uit elkaar te gaan kan mediation een waardevolle wijze zijn om conflicten op te lossen en tot overeenstemming te komen in een emotioneel beladen situatie. Om een mediationtraject goed te laten verlopen, geven we u in onderstaand artikel 5 praktische tips voor mediation bij echtscheiding.

Lees meer

Lees meer over
Het overbruggen van een grote haal- en brengafstand bij een omgangsregeling

2 april 2024

Het overbruggen van een grote haal- en brengafstand bij een omgangsregeling

Als ouders uit elkaar gaan, moeten er afspraken worden gemaakt over de omgangsregeling.

Lees meer

Lees meer over
15 jaar ouderschapsplan

1 maart 2024

15 jaar ouderschapsplan

Deze maand bestaat het (verplichte) ouderschapsplan maar liefst 15 jaar. Na een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap heeft u er zeker één nodig als u samen minderjarige kinderen heeft. Een ouderschapsplan is ook verplicht wanneer u alleen een relatie heeft gehad en sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag.

Lees meer

Lees meer over
Welke rechter mag beslissen over de kinderen

25 januari 2024

Welke rechter mag beslissen over de kinderen?

In zaken met een internationaal karakter, moet worden vastgesteld welke rechter rechtsmacht heeft.

Lees meer

Lees meer over
Indexering kinder- en partneralimentatie 2024

16 januari 2024

Indexering kinder- en partneralimentatie 2024

Ieder jaar wordt de kinder- en partneralimentatie verhoogd door de jaarlijkse indexering. Vandaag vertel ik u meer over de indexering van de kinder- en partneralimentatie in 2024.

Lees meer

Lees meer over