Partneralimentatie

Partneralimentatie is een bijdrage die de ene partner aan de andere partner moet betalen na een echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Deze bijdrage ziet op het levensonderhoud van de partner die zelf niet genoeg inkomen heeft om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien. De alimentatie is dan ook alleen bedoeld voor de partner en niet voor kinderen, familieleden of vrienden.

Waarom partneralimentatie?

De reden voor partneralimentatie is de lotsverbondenheid die is ontstaan door het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Die lotsverbondenheid werkt door na het einde van het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Simpel gezegd komt het er op neer dat beide partijen na hun huwelijk/geregistreerd partnerschap zo veel mogelijk op hetzelfde welstandsniveau moeten kunnen voortleven.

In welke situatie kan partneralimentatie een rol spelen?

Partneralimentatie speelt een rol na een echtscheiding of een beëindiging van het geregistreerd partnerschap. De alimentatie is geen verplichting na de verbreking van een relatie, zoals bij samenwoners.

Wie moet partneralimentatie betalen?

Normaal gesproken betaalt de meestverdienende partner een bedrag aan de minstverdienende partner.

Hoe wordt de alimentatie berekend?

Partneralimentatie wordt kort gezegd bepaald aan de hand van enerzijds de behoefte van de alimentatiegerechtigde (de persoon die aanspraak maakt op alimentatie) en anderzijds de draagkracht van de alimentatieplichtige (de persoon die de alimentatie zou moeten betalen). Dit is specialistenwerk. Kennis van de wet, rechtspraak en praktijkervaring zijn essentieel.

Tot wanneer duurt partneralimentatie?

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe regels ten aanzien van de duur van de partneralimentatie. Indien voor 1 januari 2020 door de rechtbank partneralimentatie is bepaald, ex-echtgenoten samen een bedrag aan alimentatie hebben afgesproken of het verzoek tot echtscheiding is ingediend voor 1 januari 2020, gelden nog de oude regels ten aanzien van de duur van de partneralimentatie. De duur van de partneralimentatie is dan in principe twaalf jaar. In gevallen waarin het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend na 1 januari 2020, gelden de nieuwe regels. De partneralimentatie duurt dan maximaal vijf jaar. Hierop zijn de volgende drie uitzonderingen gemaakt:

  1. Voor stellen met jonge kinderen (tot twaalf jaar).
    Een voorbeeld: een stel is elf jaar getrouwd en heeft twee kinderen (zeven en drie jaar). In dit geval eindigt de duur niet eerder dan het tijdstip waarop het jongste kind twaalf jaar wordt: negen jaar.
  2. Voor stellen die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn en waarbij de alimentatiegerechtigde maximaal tien jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd zit.
    Een voorbeeld: een stel is 27 jaar getrouwd, hebben geen jonge kinderen en de alimentatiegerechtigde bereikt binnen acht jaar de AOW-gerechtigde leeftijd. In dit geval eindigt de duur niet eerder dan het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt: acht jaar.
  3. Voor stellen die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn en waarbij de alimentatiegerechtigde ouder is dan 50 jaar. Een voorbeeld: een stel is 21 jaar getrouwd, hebben geen jonge kinderen en de alimentatiegerechtigde is 52 jaar. In dit geval duurt de alimentatieverplichting tien jaar.

Kunnen er tussentijdse wijzigingen plaatsvinden?

Een eenmaal overeengekomen of door de rechtbank vastgestelde partneralimentatie kan gewijzigd worden als bijvoorbeeld de financiële situatie of gezinssituatie van de betaler en/of de ontvanger wijzigt, tenzij daarover andersluidende afspraken zijn gemaakt. Ook als de alimentatie is vastgesteld op basis van verkeerde gegevens, is een wijziging soms mogelijk.

Is partneralimentatie aftrekbaar?

Partneralimentatie is in Nederland belast bij de ontvangende partij en aftrekbaar bij de betaler. Bij afkoop van alimentatie gelden weer andere regels. Veel expats zijn geen inkomstenbelasting verschuldigd in Nederland en voor hen is partneralimentatie niet altijd aftrekbaar.

Lees hier de informatie over kinderalimentatie.

Meer echtscheiding-gerelateerde onderwerpen >

Advocaten

Lise-Milou Lagerwerf

Lise-Milou Lagerwerf

Lees meer over deze advocaat
Lucienne Diaz Murillo

Lucienne Diaz Murillo

Lees meer over deze advocaat
Marcella Verwoerd

Marcella Verwoerd

Lees meer over deze advocaat
Marieke Morshuis

Marieke Morshuis

Lees meer over deze advocaat
Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Lees meer over deze advocaat

Bent u op zoek naar een familierecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw familierecht kwesties. Neem gerust contact met ons op.

Stel uw vraag via het formulier. U kunt ons ook direct bellen op:
+31 (0)70 3615048

"*" geeft vereiste velden aan

Manier van contact
Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

de juridische vader vs. de biologische vader

25 mei 2023

Kinderalimentatie: de juridische vader vs. de biologische vader

In sommige gevallen komt het voor dat de juridische vader niet de biologische vader is. Op grond van de Nederlandse wet is de juridische vader verantwoordelijk voor het betalen van kinderalimentatie.

Lees meer

Lees meer over

16 maart 2023

Mag u afzien van partneralimentatie?

Mag u vóór het huwelijk afspraken maken over het afzien van partneralimentatie?

Lees meer

Lees meer over

9 maart 2023

Ex-vrouw ontvangt 204.000 euro voor 25 jaar onbetaald huishoudelijk werk

Internationale Vrouwendag was extra bijzonder voor mevrouw Ivana Moral in Spanje.

Lees meer

Lees meer over

14 februari 2023

Door mediation weer samen ouder

Vaak komen ouders bij mij op het moment dat ze er samen echt niet meer uitkomen. Er is al veel gepraat en er is ruzie geweest.

Lees meer

Lees meer over

7 februari 2023

Indexering kinder- en partneralimentatie 2023

Ieder jaar wordt de kinder- en partneralimentatie verhoogd door de jaarlijkse indexering. Vandaag vertel ik u meer over de indexering van de kinder- en partneralimentatie in 2023.

Lees meer

Lees meer over

19 januari 2023

Vervangende toestemming voor een verhuizing met de kinderen naar het land van herkomst (als expat)

Regelmatig krijg ik als scheidingsadvocaat tijdens of na de echtscheiding vragen van expats over hun wens om samen met de kinderen terug te verhuizen naar het land van herkomst.

Lees meer

Lees meer over

10 januari 2023

Gezamenlijk gezag door erkenning vanaf 2023

Een vraag die in de praktijk veel voorkomt is of de andere ouder ook met het gezag is belast. Het antwoord op deze vraag hangt mede af van het moment waarop de erkenning heeft plaatsgevonden.

Lees meer

Lees meer over

8 december 2022

Wat zijn de voordelen van mediation?

Een aantal van onze familierechtadvocaten is ook werkzaam als mediator. Daar ben ik er één van. Mediation in familierechtelijke zaken is in opkomst. Niettemin bestaan er nog steeds een aantal onduidelijkheden over mediation.

Lees meer

Lees meer over

15 november 2022

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt

Wilt u en/of uw partner scheiden en bevindt u zich in een internationale situatie? Denk hierbij aan de situatie waarin u allebei de Nederlandse nationaliteit heeft en in het buitenland woont. Of een van u/u beiden in Nederland woont en een van u/u beiden niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Zorg dan dat u op de hoogte bent van de mogelijkheden.

Lees meer

Lees meer over