Partneralimentatie

Partneralimentatie is een bijdrage die de ene partner aan de andere partner moet betalen na een echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Deze bijdrage ziet op het levensonderhoud van de partner die zelf niet genoeg inkomen heeft om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien. De alimentatie is dan ook alleen bedoeld voor de partner en niet voor kinderen, familieleden of vrienden.

Waarom partneralimentatie?

De reden voor partneralimentatie is de lotsverbondenheid die is ontstaan door het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Die lotsverbondenheid werkt door na het einde van het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Simpel gezegd komt het er op neer dat beide partijen na hun huwelijk/geregistreerd partnerschap zo veel mogelijk op hetzelfde welstandsniveau moeten kunnen voortleven.

In welke situatie kan partneralimentatie een rol spelen?

Partneralimentatie speelt een rol na een echtscheiding of een beëindiging van het geregistreerd partnerschap. De alimentatie is geen verplichting na de verbreking van een relatie, zoals bij samenwoners.

Wie moet partneralimentatie betalen?

Normaal gesproken betaalt de meestverdienende partner een bedrag aan de minstverdienende partner.

Hoe wordt de alimentatie berekend?

Partneralimentatie wordt kort gezegd bepaald aan de hand van enerzijds de behoefte van de alimentatiegerechtigde (de persoon die aanspraak maakt op alimentatie) en anderzijds de draagkracht van de alimentatieplichtige (de persoon die de alimentatie zou moeten betalen). Dit is specialistenwerk. Kennis van de wet, rechtspraak en praktijkervaring zijn essentieel.

Tot wanneer duurt partneralimentatie?

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe regels ten aanzien van de duur van de partneralimentatie. Indien voor 1 januari 2020 door de rechtbank partneralimentatie is bepaald, ex-echtgenoten samen een bedrag aan alimentatie hebben afgesproken of het verzoek tot echtscheiding is ingediend voor 1 januari 2020, gelden nog de oude regels ten aanzien van de duur van de partneralimentatie. De duur van de partneralimentatie is dan in principe twaalf jaar. In gevallen waarin het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend na 1 januari 2020, gelden de nieuwe regels. De partneralimentatie duurt dan maximaal vijf jaar. Hierop zijn de volgende drie uitzonderingen gemaakt:

  1. Voor stellen met jonge kinderen (tot twaalf jaar).
    Een voorbeeld: een stel is elf jaar getrouwd en heeft twee kinderen (zeven en drie jaar). In dit geval eindigt de duur niet eerder dan het tijdstip waarop het jongste kind twaalf jaar wordt: negen jaar.
  2. Voor stellen die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn en waarbij de alimentatiegerechtigde maximaal tien jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd zit.
    Een voorbeeld: een stel is 27 jaar getrouwd, hebben geen jonge kinderen en de alimentatiegerechtigde bereikt binnen acht jaar de AOW-gerechtigde leeftijd. In dit geval eindigt de duur niet eerder dan het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt: acht jaar.
  3. Voor stellen die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn en waarbij de alimentatiegerechtigde ouder is dan 50 jaar. Een voorbeeld: een stel is 21 jaar getrouwd, hebben geen jonge kinderen en de alimentatiegerechtigde is 52 jaar. In dit geval duurt de alimentatieverplichting tien jaar.

Kunnen er tussentijdse wijzigingen plaatsvinden?

Een eenmaal overeengekomen of door de rechtbank vastgestelde partneralimentatie kan gewijzigd worden als bijvoorbeeld de financiële situatie of gezinssituatie van de betaler en/of de ontvanger wijzigt, tenzij daarover andersluidende afspraken zijn gemaakt. Ook als de alimentatie is vastgesteld op basis van verkeerde gegevens, is een wijziging soms mogelijk.

Is partneralimentatie aftrekbaar?

Partneralimentatie is in Nederland belast bij de ontvangende partij en aftrekbaar bij de betaler. Bij afkoop van alimentatie gelden weer andere regels. Veel expats zijn geen inkomstenbelasting verschuldigd in Nederland en voor hen is partneralimentatie niet altijd aftrekbaar.

Lees hier de informatie over kinderalimentatie.

Meer echtscheiding-gerelateerde onderwerpen >

Advocaten

Lise-Milou Lagerwerf

Lise-Milou Lagerwerf

Lees meer over deze advocaat
Lucienne Diaz Murillo

Lucienne Diaz Murillo

Lees meer over deze advocaat
Marcella Verwoerd

Marcella Verwoerd

Lees meer over deze advocaat
Marieke Morshuis

Marieke Morshuis

Lees meer over deze advocaat
Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Stephanie Hasselaar-Veltkamp

Lees meer over deze advocaat

Bent u op zoek naar een familierecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw familierecht kwesties. Neem gerust contact met ons op.

Stel uw vraag via het formulier. U kunt ons ook direct bellen op:
+31 (0)70 3615048

"*" geeft vereiste velden aan

Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Alimentatie voor een jong-meerderjarig kind

24 augustus 2023

Alimentatie voor een jong-meerderjarig kind

Moet u ook alimentatie betalen als uw kind meerderjarig is? En zo ja, hoe hoog is die alimentatie? In deze blog wordt kort ingegaan op de alimentatieverplichtingen van de ouders van jongvolwassenen.

Lees meer

Lees meer over
Heeft een donor recht op omgang met het kind

3 augustus 2023

Heeft een donor recht op omgang met het kind?

Vooropgesteld hebben niet slechts de juridische ouders van een kind recht op omgang met het kind.

Lees meer

Lees meer over
Geslachts- en voornaamswijziging

25 juli 2023

Geslachts- en voornaamswijziging

Wat zijn de mogelijkheden tot geslachts- en voornaamswijziging en wanneer moet u daarvoor naar de rechtbank? In deze blog worden de mogelijkheden hiertoe kort besproken.

Lees meer

Lees meer over
Partneralimentatie en verdiencapaciteit

29 juni 2023

Partneralimentatie en verdiencapaciteit

Na echtscheiding kunt u de verplichting hebben om partneralimentatie aan uw ex-echtgenoot te betalen of kunt u het recht hebben om een bijdrage te ontvangen.

Lees meer

Lees meer over
Afkoop alimentatie

15 juni 2023

Afkoop alimentatie

Na echtscheiding kan het zijn dat een van de partners een onderhoudsverplichting heeft in de vorm van kinderalimentatie of partneralimentatie. Vaak wordt de alimentatie door de ene ex-partner maandelijks aan de andere ex-partner overgemaakt. Het is ook mogelijk om de alimentatie in één keer aan de ex-partner over te maken (afkoop of lump sum).

Lees meer

Lees meer over
de juridische vader vs. de biologische vader

25 mei 2023

Kinderalimentatie: de juridische vader vs. de biologische vader

In sommige gevallen komt het voor dat de juridische vader niet de biologische vader is. Op grond van de Nederlandse wet is de juridische vader verantwoordelijk voor het betalen van kinderalimentatie.

Lees meer

Lees meer over

16 maart 2023

Mag u afzien van partneralimentatie?

Mag u vóór het huwelijk afspraken maken over het afzien van partneralimentatie?

Lees meer

Lees meer over

9 maart 2023

Ex-vrouw ontvangt 204.000 euro voor 25 jaar onbetaald huishoudelijk werk

Internationale Vrouwendag was extra bijzonder voor mevrouw Ivana Moral in Spanje.

Lees meer

Lees meer over
Parenting together again through mediation

14 februari 2023

Door mediation weer samen ouder

Vaak komen ouders bij mij op het moment dat ze er samen echt niet meer uitkomen. Er is al veel gepraat en er is ruzie geweest.

Lees meer

Lees meer over