Concurrentiebeding – werkgevers

Een concurrentiebeding belemmert een werknemer om na afloop van het dienstverband bij een concurrent aan de slag te gaan. Vanwege de ingrijpende gevolgen worden aan het overeenkomen van een concurrentiebeding strenge eisen gesteld. Schending van een concurrentie- of relatiebeding kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering. Daarom is het van belang dat u een geldig en goed geformuleerd concurrentiebeding afspreekt met de werknemer.

Moet het concurrentiebeding zijn ondertekend?

Een geldig concurrentiebeding moet schriftelijk overeen worden gekomen met een meerderjarige werknemer. Als niet aan deze eisen is voldaan, dan is het beding ongeldig. Bij voorkeur staat het concurrentiebeding dus in de ondertekende arbeidsovereenkomst of verwijst de ondertekende arbeidsovereenkomst expliciet naar een concurrentiebeding in het personeelshandboek.

Concurrentiebeding in tijdelijk contract mogelijk?

Indien op of na 1 januari 2015 een tijdelijk contract is gesloten met een concurrentiebeding, dan moet daarin de noodzaak ervan worden gemotiveerd, anders is het beding ongeldig. De formulering daarvan luistert nauw en moet zijn afgestemd op de functie van die specifieke werknemer, anders is het concurrentiebeding niet geldig.

Is een relatiebeding voldoende?

Het hangt van uw onderneming, producten en activiteiten af of u een concurrentiebeding en/of een relatiebeding wilt opnemen in de arbeidsovereenkomst. Een relatiebeding verbiedt een werknemer om na einde dienstverband contacten te onderhouden met relaties van de vorige werkgever. Voor het overeenkomen van een relatiebeding gelden ook de hiervoor beschreven regels.

Boete en procedure

Om te voorkomen dat u bij overtreding van het concurrentie- of relatiebeding moet bewijzen dat uw onderneming schade heeft geleden, adviseren wij altijd een boetebeding toe te voegen. Desnoods via de rechter kunt u de werknemer dwingen zich aan het concurrentiebeding te houden, de boete te betalen en zijn werk voor of bij concurrenten en relaties te stoppen.

Advies

Formulering van een concurrentie- en relatiebeding luistert nauw – eens te meer in een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Voor vragen over het opstellen daarvan of bij overtreding daarvan door een werknemer, staan de specialisten van GMW advocaten voor u klaar.

Artikelen

Aanpassen klokkenluidersregeling aan nieuwe wet
Dagdieverij

Dagdieverij

een verstoorde arbeidsverhouding
Ontslag bij reorganisatie
Wanneer is werknemer hersteld
Werknemers werven met groene arbeidsvoorwaarden
De zorgplicht van de werkgever
Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst
Nakomen van pensioentoezegging
Studiekosten en nevenwerkzaamheden
‘Voorwaardelijk’ ontslag op staande voet
De schrijnende nabestaandenpensioenregeling
Dossieropbouw bij de disfunctionerende werknemer
Eenzijdige verlaging van het loon
Wanneer vervallen wettelijke vakantiedagen
Grensoverschrijdend gedrag
What is a redundancy scheme
Schending geheimhoudingsbeding
Controleren Mail en Surfgedrag
Pan Europees Pensioen Product