Ondernemingsrecht

Ondernemingsrechtelijke vraagstukken zijn ingrijpend voor een organisatie en hebben juridische consequenties.

Inzicht in juridische mogelijkheden en risico’s is voor uw onderneming essentieel. Dit geldt ook voor de wijze waarop u uw onderneming juridisch organiseert en inricht.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen u begeleiden bij juridische (her)structurering en de fusie of (ver)koop van uw onderneming. Of wanneer uw bedrijf een samenwerking aangaat, bijvoorbeeld een joint venture, en er moet een samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld. Wij kunnen u ook helpen met het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst. Heeft u behoefte aan andere commerciële contracten? Algemene voorwaarden op maat? Wij helpen u graag.

Wilt u meer weten over bestuurdersaansprakelijkheid, wat u moet doen bij ondernemingsrechtelijke geschillen van kort geding tot een enquêteprocedure of hoger beroep, tussen aandeelhouders, bestuurders, vennoten en andere stakeholders? Speelt er een aansprakelijkheidskwestie of ander commercieel geschil? Is er beslag gelegd of moet er juist verhaalspositie worden gecreëerd? Heeft uw onderneming te maken met een internationaal geschil en/of is er sprake van IPR vraagstukken? Ook de bescherming van persoonsgegevens is nagenoeg voor iedere onderneming een punt van aandacht. Hoe gaat u om met privacy en datalekken?

Wij adviseren en procederen kortom over zeer uiteenlopende onderwerpen die uw onderneming aan (kunnen) gaan. Wij maken risico’s inzichtelijk en beperken deze graag voor uw onderneming. Ons team is bedreven in het meedenken vanuit juridisch perspectief bij de ontwikkeling van uw onderneming. Door de wisselwerking tussen onze transactiepraktijk, insolventiepraktijk en procespraktijk kunnen wij u(w onderneming) bijstaan aan de onderhandelingstafel en zo nodig ook in de rechtszaal.

Waarom GMW advocaten?

Onze werkzaamheden zijn divers, maar wij hanteren altijd dezelfde uitgangspunten: een hoge juridische kwaliteit, met aandacht voor de strategische en tactische aspecten van de zaak. Wij streven naar praktische, doeltreffende en efficiënte oplossingen met oog voor uw commerciële belang.

Afhankelijk van de omvang van een zaak werken wij individueel of in teams. Waar nodig maken wij gebruik van de expertise van andere specialisten binnen ons kantoor op het gebied van arbeidsrecht, pensioenen, vastgoed en/of intellectuele eigendom. Wij houden eventuele teams zo klein mogelijk. U hebt daarbij altijd een vast aanspreekpunt. Zo nodig betrekken wij ook uw externe adviseurs bij het proces, zoals corporate financieel adviseurs, accountants, notarissen of fiscalisten.

Wij treden op voor diverse nationaal en/of internationaal opererende ondernemingen, zoals onder meer MKB-bedrijven, grote ondernemingen, investeringsmaatschappijen en (semi)-overheidsinstellingen. Daardoor zijn wij betrokken bij uiteenlopende en aansprekende zaken en zijn wij goed bekend met de dynamiek van internationale verhoudingen. Wij staan voornoemde ondernemers, bestuurders, commissarissen, aandeelhouders, vennoten, financiers en handelscrediteuren bij en helpen u graag met uw juridische vraagstukken.

GMW advocaten adviseert en procedeert onder andere over de volgende onderwerpen:

• Aandeelhoudersovereenkomsten
• Aandeelhoudersrelaties en –geschillen
• Beslag en executie
• (bestuurders)aansprakelijkheid
• Commerciële contracten, waaronder franchise-, agentuur- en distributieovereenkomsten, duurovereenkomsten, algemene voorwaarden, geheimhoudingsovereenomsten (NDA’s), service level agreements (SLA’s), overeenkomsten van opdracht, licentieovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten.
• Corporate & Commercial litigation (geschillen binnen de onderneming)
• Corporate Governance
• Fusies, (bedrijfs)overnames en herstructureringen
• Incasso
• Intellectueel eigendomsrecht
• Joint ventures
• Privacy en bescherming persoonsgegevens
• Samenwerking(sverband)en
• Vastgoed en organisatie in de zorg

Download onze gratis whitepaper

In deze whitepaper worden de zes risico’s van B.V.-bestuurders uiteengezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan risico’s bij het sluiten en (niet) nakomen van overeenkomsten, risico’s bij dividenduitkering en risico’s rondom fiscaliteit. De auteurs Christiaan Mensink en Martijn Dellebeke geven ook enkele eenvoudige, praktische tips om persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen.

Download whitepaper

Advocaten

Christiaan Mensink

Christiaan Mensink

Lees meer over deze advocaat
Daniël Huijboom

Daniël Huijboom

Lees meer over deze advocaat
Janine van den Bemt

Janine van den Bemt

Lees meer over deze advocaat
Joris Groeneveld

Joris Groeneveld

Lees meer over deze advocaat
Lucie Burggraaff

Lucie Burggraaff

Lees meer over deze advocaat
Mechteld van Veen-Oudenaarden

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Lees meer over deze advocaat
Stephanie de Wit

Stephanie de Wit

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een ondernemingsrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw ondernemingsrecht kwesties en zakelijke geschillen.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Wat is een STAK

21 september 2023

Wat is een STAK?

Het fenomeen certificering van aandelen zal bij de gemiddelde ondernemer veel vraagtekens opleveren. In deze blog leest u in vogelvlucht de basisprincipes en enkele voor- en nadelen van de Stichting Administratiekantoor (de ‘STAK’).

Lees meer

Lees meer over
Uitkoop van minderheidsaandeelhouders

22 augustus 2023

Uitkoop van minderheids-aandeelhouders

De voordelen, eisen en knelpunten van de geforceerde uitkoop van de laatste 5%.

Lees meer

Lees meer over

12 januari 2023

Particuliere of zakelijke borgtocht?

Een geldverstrekker zal bij het verstrekken van leningen nagenoeg altijd zekerheden verlangen. Daarbij kunt u niet alleen denken aan zakelijke zekerheden zoals pandrechten en hypotheekrechten, maar ook aan persoonlijke zekerheden.

Lees meer

Lees meer over

6 december 2022

Wordt de baby-BV volwassen?

Een baby-BV is een belastingcontructie waarbij ouders een besloten vennootschap oprichten. Hier krijgen hun (minderjarige) kinderen – bij oprichting – aandelen van uitgereikt.

Lees meer

Lees meer over

2 juni 2022

Schadevergoeding bij waardevermindering van aandelen

Waardevermindering van mijn aandelen: heb ik recht op schadevergoeding?

Lees meer

Lees meer over

2 mei 2022

Beslag leggen op digitale eigendommen

Lees meer

Lees meer over

1 april 2022

Liquidatieakkoorden

Wat zijn Liquidatieakkoorden? De Wet Homologatie Onderhands Akkoord – de WHOA – biedt bedrijven in financiële problemen een effectieve mogelijkheid om van een (te) hoge schuldenlast af te komen.

Lees meer

Lees meer over

1 april 2022

WHOA updates

Op 1 januari 2021 is de WHOA-regeling ingegaan. Daarmee kunnen ondernemingen die in de kern levensvatbaar zijn hun (te) hoge schuldenlast saneren in een akkoord met hun schuldeisers dat door de rechtbank wordt goedgekeurd, en zo een faillissement voorkomen. U leest hier de laatste WHOA updates.

Lees meer

Lees meer over

22 maart 2022

Is een bank verplicht om een bedrijf een betaalrekening aan te bieden?

Het hebben van een bankrekening is voor een onderneming in de meeste gevallen noodzakelijk.

Lees meer

Lees meer over