Huur bedrijfsruimte

Bij de huur en verhuur van winkel- en kantoorruimten zijn de wettelijke bepalingen van regelend recht. Dat betekent dat de inhoud van de huurovereenkomst van groot belang is. Veel potentiële problemen kunnen contractueel worden afgedekt. GMW advocaten denkt met u mee.

Huur en verhuur van winkel- en kantoorruimten

Bij het aangaan van een huurovereenkomst is het belangrijk om in een vroeg stadium te onderzoeken of u winkel- dan wel kantoorruimte huurt. Voor beide soorten bedrijfsruimten gelden namelijk afzonderlijke wettelijke bepalingen. Het wettelijke regime is bijvoorbeeld van belang als het gaat om huurtermijnen, opzeggingsgronden, huurprijswijzigingen en indeplaatsstelling.

Wijziging huurprijs

Bij de verhuur van winkelruimten kunnen huurder en verhuurder eens in de zoveel tijd een wijziging van de huurprijs vorderen. De corresponderende gerechtelijke procedure kent de nodige haken en ogen. Het inschakelen van een advocaat is daarom verstandig.

Indeplaatsstelling

Huurders van winkelruimte kunnen een ander in hun plaats stellen als huurder, indien zij hun bedrijf willen overdragen. Uiteraard moet er aan diverse voorwaarden voldaan worden. Hoe dwing je een indeplaatsstelling af als huurder? En hoe verweer je je als verhuurder tegen deze “wisseling van de wacht” is? De advocaten van ons kantoor kunnen u snel wegwijs maken in deze materie en u zowel in het voortraject als tijdens een gerechtelijke procedure terzijde staan.

Wanprestatie huurder

Helaas worden veel verhuurders geconfronteerd met wanprestatie van hun contractspartij. Huurders die niet of te laat betalen (“slepers”), overlast veroorzaken, hennep telen of het gehuurde onderverhuren. GMW advocaten heeft een jarenlange expertise in het aanpakken van dergelijke huurders. In gerechtelijke procedures wordt onder meer betaling, ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde gevorderd.

Veelgestelde vragen

Advocaten

Lis van Engelen
Maurice van Kleef
Raymond de Mooij
Marie-Christine Veltkamp-van Paassen
Glenn Kerver

Artikelen

Het beëindigen van de huurovereenkomst van 7:290-bedrijfsruimte

Het beëindigen van de huurovereenkomst van 7:290-bedrijfsruimte

In deze weblog ga ik in op het beëindigen van…

Nieuwe Wet aanpak woonoverlast: nu eindelijk een goed instrument om overlastveroorzakers aan te pakken?

Nieuwe Wet aanpak woonoverlast: nu eindelijk een goed instrument om overlastveroorzakers aan te pakken?

Overlast veroorzaakt door buren komt vaak voor: schreeuwen, pesterijen, late…

Waar moet u als verhuurder op letten bij einde van de verhuur?

Waar moet u als verhuurder op letten bij einde van de verhuur?

Gebreken aan het gehuurde bij het einde van de verhuur…

Verhuurders dubbel gestraft bij hennepvondst, en hoe dat te voorkomen

Verhuurders dubbel gestraft bij hennepvondst, en hoe dat te voorkomen

Een grote hennepkwekerij in het gehuurde; het is een nachtmerrie…

Alle artikelen