Bedrijfsovername en werknemers

Het overnemen of overdragen van een onderneming, of een deel daarvan, is een complex proces. Veel aspecten van het ondernemingsrecht spelen een rol. De arbeidsrechtelijke aspecten moeten daarbij zeker niet worden vergeten, want daar zijn vaak ook veel kosten en risico’s aan verbonden. Wat gebeurt er bij bedrijfsovername met de werknemers?

Overgang van onderneming

Als de bedrijfsovername kwalificeert als overgang van onderneming dan bepaalt de Nederlandse en Europese wet dat álle rechten en plichten van álle betrokken werknemers mee over gaan naar de verkrijgende onderneming (alleen voor pensioen geldt een uitzondering). Denk daarbij ook aan inloop- en uitloop- risico’s rond zieke werknemers en WGA-uitkeringen, aan claims wegens achterstallige pensioenpremies. En als de vervreemdende en verkrijgende onderneming vallen onder twee verschillende cao’s, vergt het specialistisch advies om vast te stellen op welke arbeidsvoorwaarden de werknemers na de overgang precies recht hebben.

Medezeggenschap

Naast het arbeidsrecht, speelt ook medezeggenschap een grote rol bij een bedrijfsovername – of dat nu is een overgang van onderneming of alleen een aandelenoverdracht. De ondernemingsraad heeft adviesrecht en u moet tijdig de OR in het overnameproces betrekken, maar tegelijk wilt u wellicht dat geheimhouding van toepassing is. Dit vergt een zorgvuldig medezeggenschapstraject.

Due diligence

Voordat u een (deel van een) andere onderneming gaat kopen, zult u onderzoek in de boeken willen doen (een due diligence onderzoek) om te voorkomen dat u een spreekwoordelijke kat in de zak koopt. Dat onderzoek voeren de GMW advocaten regelmatig uit. Het is van belang dit zorgvuldig te doen om in de arbeidsvoorwaarden, HR-systemen en arbeidsovereenkomsten clausules en afspraken te vinden die van belang zijn voor het bepalen van de overnameprijs en vrijwaringen en garanties.

Op basis van jarenlange kennis van en ervaring met bedrijfsovernames en alle arbeidsrechtelijke aspecten daarvan, zorgen de advocaten van GMW advocaten voor een zorgvuldig – en succesvol – proces. Neemt u gerust contact met ons op.

Artikelen

een onbelaste thuiswerkvergoeding
tussentijds opzegbeding
Discriminatie op de werkvloer
Vaccinatie ontslag
ontslag zieke statutair bestuurder
Vissen naar de aansprakelijkheid
concurrentiebeding
billijke vergoeding
vaccinatieverplichting
Mondeling aanzeggen blijft ongeldig
Vaccinatieplicht
De proeftijd
concurrentiebeding
corona op de werkvloer
De proeftijd

De proeftijd

cao