Disfunctioneren

De arbeidsrechtsspecialisten van GMW advocaten weten dat goede dossieropbouw voor een ondernemer soms lastig is, en tegelijk noodzakelijk is voor een goed ontslagdossier.

Een oordeel over het functioneren van een werknemer is in beginsel iets dat tot de vrijheid van de ondernemer behoort. Vanaf het moment dat een werkgever een dergelijk oordeel heeft gegeven, komen er legio verplichtingen op hem af.

Welke stappen moet u zetten voor een succesvol disfunctioneringstraject?

  • Zorg voor een duidelijke taak-/functiebeschrijving.
  • Spreek de werknemer mondeling en schriftelijk (ook per mail) aan op tekortkomingen in functioneren.
  • Wees duidelijk en eerlijk over verbeterpunten.
  • Zet scholing, begeleiding en of coaching in.
  • Maak een schriftelijk verbeterplan.
  • Evalueer regelmatig de verbeterpunten en leg dat schriftelijk vast.
  • Zorg over en weer voor nakoming van gemaakte (verbeter)afspraken en spreek de werknemer schriftelijk aan.
  • Doorloop het volledige verbetertraject.
  • Maak de werknemer duidelijk dat als verbetering uitblijft, ontbinding van de arbeidsovereenkomst volgt.

Geef een eindbeoordeling na het doorlopen hebben van het verbetertraject.

Ontbinding of vaststellingsovereenkomst?

Als de werknemer bij de eindbeoordeling nog altijd onvoldoende functioneert dan kunt u proberen samen met de werknemer tot een beëindiging via een vaststellingsovereenkomst te komen. Lukt dat niet dan dient u een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in bij de kantonrechter. Dat kan wegens disfunctioneren en ook op basis van de zogeheten cumulatiegrond, want onze ervaring is dat de arbeidsrelatie in de loop van zo’n disfunctioneringstraject regelmatig ook verstoord raakt.

Advisering en begeleiding

GMW advocaten kan u adviseren over het te bewandelen traject en begeleidt u daarbij, zodat u beslagen ten ijs komt en de kosten zo veel mogelijk kunnen worden beperkt. Wij adviseren u snel en deskundig bij de te nemen stappen in dit traject en ook bij het vragen van ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de rechter. Neem gerust contact met ons op.

Meer arbeidsrecht-gerelateerde informatie >

Advocaten

Godelijn Boonman

Godelijn Boonman

Lees meer over deze advocaat
Prof. Hans van Meerten

Prof. Hans van Meerten

Lees meer over deze advocaat
Roos van Zaltbommel

Roos van Zaltbommel

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een arbeidsrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw arbeidsrecht kwesties. Onze advocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Manier van contact
Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Belemmeringsverbod en zzp’ers

18 mei 2023

Belemmeringsverbod en zzp’ers

Regelmatig doet zich de vraag voor of een uitlener ter beschikking gestelde werknemers – uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers – kan verbieden om bij een inlener in dienst te treden.

Lees meer

Lees meer over
Nieuwe loot aan de stam van grondrecht op vakantie

10 mei 2023

Nieuwe loot aan de stam van grondrecht op vakantie

Het is bekend: “Europa” ziet het recht op vier weken doorbetaalde vakantie als een grondrecht. Al jarenlang benadrukt het Hof van Justitie van de EU dit zogeheten wezenlijke beginsel van sociaal recht in de rechtspraak.

Lees meer

Lees meer over
Het nieuwe studiekostenbeding

18 april 2023

Het nieuwe studiekostenbeding

Sinds 1 augustus 2022 mogen organisaties de kosten van bepaalde  opleidingen en scholing niet meer door middel van een studiekostenbeding in rekening brengen bij medewerkers.

Lees meer

Lees meer over

14 maart 2023

Kleine hartjes, grote gevolgen

Sinds de MeToo beweging in 2017 is het aantal gerechtelijke uitspraken waarin seksueel overschrijdend gedrag het onderwerp is exponentieel gestegen.

Lees meer

Lees meer over

7 maart 2023

Werken waar je wilt in 2023?!

De coronatijd ligt al weer even achter ons. Een tijd waarin thuis of elders dan op de werkplek werken, meer dan gebruikelijk was en werd.

Lees meer

Lees meer over

24 januari 2023

Aanpassen klokkenluidersregeling aan nieuwe wet

Aanpassen klokkenluidersregeling aan nieuwe wet; werkgevers zullen interne meldprocedures voor klokkenluiders moeten aanpassen. En klokkenluidende werknemers krijgen meer bescherming tegen arbeidsrechtelijke maatregelen.

Lees meer

Lees meer over

5 januari 2023

Dagdieverij

Sinds de coronapandemie werken we massaal thuis en, tegen de verwachting van sommige arbeidsmarkdeskundigen in, lijkt in deze trend geen verandering te zitten. Niet gek want voor zowel werkgevers als werknemers kan thuiswerken voordelen hebben.

Lees meer

Lees meer over

27 december 2022

Een verstoorde arbeidsverhouding

Het komt in de beste organisaties voor: een medewerker en een leidinggevende die niet met elkaar door één deur kunnen. De span­ningen op de werkvloer lopen dan al snel op, waarbij de werksfeer binnen de afde­ling negatief wordt beïnvloed.

Lees meer

Lees meer over

13 december 2022

Ontslag bij reorganisatie

Het nieuws staat er - na een relatief rustige periode - weer vol van: reorganisaties en herstructureringen. Bedrijven als Philips, Intel, Twitter en Facebook die aankondigen een deel van hun werknemers te laten gaan.

Lees meer

Lees meer over