Disfunctioneren

De arbeidsrechtsspecialisten van GMW advocaten weten dat goede dossieropbouw voor een ondernemer soms lastig is, en tegelijk noodzakelijk is voor een goed ontslagdossier.

Een oordeel over het functioneren van een werknemer is in beginsel iets dat tot de vrijheid van de ondernemer behoort. Vanaf het moment dat een werkgever een dergelijk oordeel heeft gegeven, komen er legio verplichtingen op hem af.

Welke stappen moet u zetten voor een succesvol disfunctioneringstraject?

  • Zorg voor een duidelijke taak-/functiebeschrijving.
  • Spreek de werknemer mondeling en schriftelijk (ook per mail) aan op tekortkomingen in functioneren.
  • Wees duidelijk en eerlijk over verbeterpunten.
  • Zet scholing, begeleiding en of coaching in.
  • Maak een schriftelijk verbeterplan.
  • Evalueer regelmatig de verbeterpunten en leg dat schriftelijk vast.
  • Zorg over en weer voor nakoming van gemaakte (verbeter)afspraken en spreek de werknemer schriftelijk aan.
  • Doorloop het volledige verbetertraject.
  • Maak de werknemer duidelijk dat als verbetering uitblijft, ontbinding van de arbeidsovereenkomst volgt.

Geef een eindbeoordeling na het doorlopen hebben van het verbetertraject.

Ontbinding of vaststellingsovereenkomst?

Als de werknemer bij de eindbeoordeling nog altijd onvoldoende functioneert dan kunt u proberen samen met de werknemer tot een beëindiging via een vaststellingsovereenkomst te komen. Lukt dat niet dan dient u een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in bij de kantonrechter. Dat kan wegens disfunctioneren en ook op basis van de zogeheten cumulatiegrond, want onze ervaring is dat de arbeidsrelatie in de loop van zo’n disfunctioneringstraject regelmatig ook verstoord raakt.

Advisering en begeleiding

GMW advocaten kan u adviseren over het te bewandelen traject en begeleidt u daarbij, zodat u beslagen ten ijs komt en de kosten zo veel mogelijk kunnen worden beperkt. Wij adviseren u snel en deskundig bij de te nemen stappen in dit traject en ook bij het vragen van ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de rechter. Neem gerust contact met ons op.

Meer arbeidsrecht-gerelateerde informatie >

Advocaten

Godelijn Boonman

Godelijn Boonman

Lees meer over deze advocaat
Prof. Hans van Meerten

Prof. Hans van Meerten

Lees meer over deze advocaat
Roos van Zaltbommel

Roos van Zaltbommel

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een arbeidsrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw arbeidsrecht kwesties. Onze advocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Een tweede proeftijd is dat mogelijk

7 december 2023

Een tweede proeftijd: is dat mogelijk?

Veel werkgevers denken dat een proeftijd uitsluitend in de eerste arbeidsovereenkomst met de werknemer overeengekomen mag worden. Dit is niet zo.

Lees meer

Lees meer over
Dienstverbanden beëindigen wegens reorganisatie

14 november 2023

Dienstverbanden beëindigen wegens reorganisatie

U heeft een eigen bedrijf en tot 50 medewerkers in dienst. Vanwege bedrijfseconomische redenen moet u helaas reorganiseren en afscheid nemen van een aantal medewerkers.

Lees meer

Lees meer over
Controverse over concurrentiebeding

19 oktober 2023

Controverse over concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is geen rustig bezit. Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt, zien wij in de praktijk veel conflicten en procedures over het concurrentiebeding.

Lees meer

Lees meer over
Loon opschorten of stopzetten

12 oktober 2023

Loon opschorten of stopzetten?

In geval van arbeidsongeschiktheid heeft een werknemer 104 weken recht op loondoorbetaling. In die periode hebben de werkgever en werknemer re-integratieverplichtingen.

Lees meer

Lees meer over
Finale kwijting en pensioenschade

3 oktober 2023

Finale kwijting en pensioenschade

Het komt regelmatig voor dat een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst door werkgever en werknemer.

Lees meer

Lees meer over
Pensioenontslag

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

Lees meer over
Ontslag met een fiks prijskaartje

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

Lees meer over
Ontslag op staande voet de ontslagbrief

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer

Lees meer over
Schending wederindiensttredingsvoorwaarde

13 juni 2023

Schending wederindiensttredingsvoorwaarde: wat kost dat?

Menig werkgever in Nederland is zich ervan bewust dat het uitrollen van een reorganisatie, waarbij gedwongen ontslagen vallen, gebonden is aan de nodige regels.

Lees meer

Lees meer over