Gelijke behandeling op de werkvloer

Compliance, regels naleven en voorkomen dat de onderneming imagoschade lijdt. Gelijke behandeling op het werk heeft daar alles mee te maken.

In veel Europese en Nederlandse wetten is de plicht voor de werkgever geregeld om werknemers gelijk te behandelen.

Gelijke behandeling voor, tijdens en na dienstverband

Dat begint al bij het sollicitatieproces. Dat moet zorgvuldig worden ingericht zodat de onderneming voorkomt dat kandidaten al bij voorbaat vanwege bijvoorbeeld ras, geslacht, leeftijd of handicap worden uitgesloten. Ook bij het aanbieden van arbeidsvoorwaarden, mag de werkgever gelijke gevallen niet ongelijk behandelen; dus niet discrimineren. Denk aan de pensioenregeling, salaris, promotiekansen.

En ook bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst speelt de plicht tot gelijke behandeling een rol. Denk aan beëindiging of niet-verlenging van een arbeidsovereenkomst wegens een chronische ziekte of zwangerschap. En in  collectieve ontslagregelingen (sociaal plan) worden vaak afspraken gemaakt voor (afwijkende) ontslagvergoedingen voor bepaalde leeftijdscategorieën – discriminatie naar leeftijd ligt dan mogelijk op de loer.

Voorkomen is beter dan genezen

Discriminatieclaims kunnen voorkomen worden. Wij staan ondernemingen bij in compliance vraagstukken en adviseren over het toepasselijke beleid zodat een en ander in lijn is met de Nederlandse regelgevend. Zo kan een werkgever vooraf aan het Collega voor de Rechten van de Mens een oordeel vragen of een (voorgenomen) regeling discriminatoir is.

Advies nodig?

Wij kunnen u adviseren over het handelen in lijn met de gelijkebehandelingswetgeving en de juridische mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op als u geconfronteerd wordt met een verzoek van een werknemer tot schadevergoeding wegens discriminatie, of als u een eigen regeling wilt laten toetsen. Wij staan voor u klaar.

Meer arbeidsrecht-gerelateerde informatie >

Advocaten

Godelijn Boonman

Godelijn Boonman

Lees meer over deze advocaat
Prof. Hans van Meerten

Prof. Hans van Meerten

Lees meer over deze advocaat
Roos van Zaltbommel

Roos van Zaltbommel

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een arbeidsrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw arbeidsrecht kwesties. Onze advocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Manier van contact
Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Belemmeringsverbod en zzp’ers

18 mei 2023

Belemmeringsverbod en zzp’ers

Regelmatig doet zich de vraag voor of een uitlener ter beschikking gestelde werknemers – uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers – kan verbieden om bij een inlener in dienst te treden.

Lees meer

Lees meer over
Nieuwe loot aan de stam van grondrecht op vakantie

10 mei 2023

Nieuwe loot aan de stam van grondrecht op vakantie

Het is bekend: “Europa” ziet het recht op vier weken doorbetaalde vakantie als een grondrecht. Al jarenlang benadrukt het Hof van Justitie van de EU dit zogeheten wezenlijke beginsel van sociaal recht in de rechtspraak.

Lees meer

Lees meer over
Het nieuwe studiekostenbeding

18 april 2023

Het nieuwe studiekostenbeding

Sinds 1 augustus 2022 mogen organisaties de kosten van bepaalde  opleidingen en scholing niet meer door middel van een studiekostenbeding in rekening brengen bij medewerkers.

Lees meer

Lees meer over

14 maart 2023

Kleine hartjes, grote gevolgen

Sinds de MeToo beweging in 2017 is het aantal gerechtelijke uitspraken waarin seksueel overschrijdend gedrag het onderwerp is exponentieel gestegen.

Lees meer

Lees meer over

7 maart 2023

Werken waar je wilt in 2023?!

De coronatijd ligt al weer even achter ons. Een tijd waarin thuis of elders dan op de werkplek werken, meer dan gebruikelijk was en werd.

Lees meer

Lees meer over

24 januari 2023

Aanpassen klokkenluidersregeling aan nieuwe wet

Aanpassen klokkenluidersregeling aan nieuwe wet; werkgevers zullen interne meldprocedures voor klokkenluiders moeten aanpassen. En klokkenluidende werknemers krijgen meer bescherming tegen arbeidsrechtelijke maatregelen.

Lees meer

Lees meer over

5 januari 2023

Dagdieverij

Sinds de coronapandemie werken we massaal thuis en, tegen de verwachting van sommige arbeidsmarkdeskundigen in, lijkt in deze trend geen verandering te zitten. Niet gek want voor zowel werkgevers als werknemers kan thuiswerken voordelen hebben.

Lees meer

Lees meer over

27 december 2022

Een verstoorde arbeidsverhouding

Het komt in de beste organisaties voor: een medewerker en een leidinggevende die niet met elkaar door één deur kunnen. De span­ningen op de werkvloer lopen dan al snel op, waarbij de werksfeer binnen de afde­ling negatief wordt beïnvloed.

Lees meer

Lees meer over

13 december 2022

Ontslag bij reorganisatie

Het nieuws staat er - na een relatief rustige periode - weer vol van: reorganisaties en herstructureringen. Bedrijven als Philips, Intel, Twitter en Facebook die aankondigen een deel van hun werknemers te laten gaan.

Lees meer

Lees meer over