Gelijke behandeling op de werkvloer

Compliance, regels naleven en voorkomen dat de onderneming imagoschade lijdt. Gelijke behandeling op het werk heeft daar alles mee te maken.

In veel Europese en Nederlandse wetten is de plicht voor de werkgever geregeld om werknemers gelijk te behandelen.

Gelijke behandeling voor, tijdens en na dienstverband

Dat begint al bij het sollicitatieproces. Dat moet zorgvuldig worden ingericht zodat de onderneming voorkomt dat kandidaten al bij voorbaat vanwege bijvoorbeeld ras, geslacht, leeftijd of handicap worden uitgesloten. Ook bij het aanbieden van arbeidsvoorwaarden, mag de werkgever gelijke gevallen niet ongelijk behandelen; dus niet discrimineren. Denk aan de pensioenregeling, salaris, promotiekansen.

En ook bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst speelt de plicht tot gelijke behandeling een rol. Denk aan beëindiging of niet-verlenging van een arbeidsovereenkomst wegens een chronische ziekte of zwangerschap. En in  collectieve ontslagregelingen (sociaal plan) worden vaak afspraken gemaakt voor (afwijkende) ontslagvergoedingen voor bepaalde leeftijdscategorieën – discriminatie naar leeftijd ligt dan mogelijk op de loer.

Voorkomen is beter dan genezen

Discriminatieclaims kunnen voorkomen worden. Wij staan ondernemingen bij in compliance vraagstukken en adviseren over het toepasselijke beleid zodat een en ander in lijn is met de Nederlandse regelgevend. Zo kan een werkgever vooraf aan het Collega voor de Rechten van de Mens een oordeel vragen of een (voorgenomen) regeling discriminatoir is.

Advies nodig?

Wij kunnen u adviseren over het handelen in lijn met de gelijkebehandelingswetgeving en de juridische mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op als u geconfronteerd wordt met een verzoek van een werknemer tot schadevergoeding wegens discriminatie, of als u een eigen regeling wilt laten toetsen. Wij staan voor u klaar.

Meer arbeidsrecht-gerelateerde informatie >

Advocaten

Godelijn Boonman

Godelijn Boonman

Lees meer over deze advocaat
Prof. Hans van Meerten

Prof. Hans van Meerten

Lees meer over deze advocaat
Roos van Zaltbommel

Roos van Zaltbommel

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een arbeidsrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw arbeidsrecht kwesties. Onze advocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Pensioenontslag

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

Lees meer over
Ontslag met een fiks prijskaartje

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

Lees meer over
Ontslag op staande voet de ontslagbrief

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer

Lees meer over
Schending wederindiensttredingsvoorwaarde

13 juni 2023

Schending wederindiensttredingsvoorwaarde: wat kost dat?

Menig werkgever in Nederland is zich ervan bewust dat het uitrollen van een reorganisatie, waarbij gedwongen ontslagen vallen, gebonden is aan de nodige regels.

Lees meer

Lees meer over
Belemmeringsverbod en zzp’ers

18 mei 2023

Belemmeringsverbod en zzp’ers

Regelmatig doet zich de vraag voor of een uitlener ter beschikking gestelde werknemers – uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers – kan verbieden om bij een inlener in dienst te treden.

Lees meer

Lees meer over
Nieuwe loot aan de stam van grondrecht op vakantie

10 mei 2023

Nieuwe loot aan de stam van grondrecht op vakantie

Het is bekend: “Europa” ziet het recht op vier weken doorbetaalde vakantie als een grondrecht. Al jarenlang benadrukt het Hof van Justitie van de EU dit zogeheten wezenlijke beginsel van sociaal recht in de rechtspraak.

Lees meer

Lees meer over
Het nieuwe studiekostenbeding

18 april 2023

Het nieuwe studiekostenbeding

Sinds 1 augustus 2022 mogen organisaties de kosten van bepaalde  opleidingen en scholing niet meer door middel van een studiekostenbeding in rekening brengen bij medewerkers.

Lees meer

Lees meer over

14 maart 2023

Kleine hartjes, grote gevolgen

Sinds de MeToo beweging in 2017 is het aantal gerechtelijke uitspraken waarin seksueel overschrijdend gedrag het onderwerp is exponentieel gestegen.

Lees meer

Lees meer over

7 maart 2023

Werken waar je wilt in 2023?!

De coronatijd ligt al weer even achter ons. Een tijd waarin thuis of elders dan op de werkplek werken, meer dan gebruikelijk was en werd.

Lees meer

Lees meer over