Bedrijfsovername en werknemers

Het overnemen of overdragen van een onderneming, of een deel daarvan, is een complex proces. Veel aspecten van het ondernemingsrecht spelen een rol.

De arbeidsrechtelijke aspecten moeten daarbij zeker niet worden vergeten, want daar zijn vaak ook veel kosten en risico’s aan verbonden. Wat gebeurt er bij bedrijfsovername met de werknemers?

Overgang van onderneming

Als de bedrijfsovername kwalificeert als overgang van onderneming dan bepaalt de Nederlandse en Europese wet dat álle rechten en plichten van álle betrokken werknemers mee over gaan naar de verkrijgende onderneming (alleen voor pensioen geldt een uitzondering). Denk daarbij ook aan inloop- en uitloop- risico’s rond zieke werknemers en WGA-uitkeringen, aan claims wegens achterstallige pensioenpremies. En als de vervreemdende en verkrijgende onderneming vallen onder twee verschillende cao’s, vergt het specialistisch advies om vast te stellen op welke arbeidsvoorwaarden de werknemers na de overgang precies recht hebben.

Medezeggenschap

Naast het arbeidsrecht, speelt ook medezeggenschap een grote rol bij een bedrijfsovername – of dat nu is een overgang van onderneming of alleen een aandelenoverdracht. De ondernemingsraad heeft adviesrecht en u moet tijdig de OR in het overnameproces betrekken, maar tegelijk wilt u wellicht dat geheimhouding van toepassing is. Dit vergt een zorgvuldig medezeggenschapstraject.

Due diligence

Voordat u een (deel van een) andere onderneming gaat kopen, zult u onderzoek in de boeken willen doen (een due diligence onderzoek) om te voorkomen dat u een spreekwoordelijke kat in de zak koopt. Dat onderzoek voeren de GMW advocaten regelmatig uit. Het is van belang dit zorgvuldig te doen om in de arbeidsvoorwaarden, HR-systemen en arbeidsovereenkomsten clausules en afspraken te vinden die van belang zijn voor het bepalen van de overnameprijs en vrijwaringen en garanties.

Op basis van jarenlange kennis van en ervaring met bedrijfsovernames en alle arbeidsrechtelijke aspecten daarvan, zorgen de advocaten van GMW advocaten voor een zorgvuldig – en succesvol – proces. Neemt u dan contact met ons op.

Meer arbeidsrecht-gerelateerde informatie >

Advocaten

Godelijn Boonman

Godelijn Boonman

Lees meer over deze advocaat
Prof. Hans van Meerten

Prof. Hans van Meerten

Lees meer over deze advocaat
Roos van Zaltbommel

Roos van Zaltbommel

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een arbeidsrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw arbeidsrecht kwesties. Onze advocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Pensioenontslag

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

Lees meer over
Ontslag met een fiks prijskaartje

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

Lees meer over
Ontslag op staande voet de ontslagbrief

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer

Lees meer over
Schending wederindiensttredingsvoorwaarde

13 juni 2023

Schending wederindiensttredingsvoorwaarde: wat kost dat?

Menig werkgever in Nederland is zich ervan bewust dat het uitrollen van een reorganisatie, waarbij gedwongen ontslagen vallen, gebonden is aan de nodige regels.

Lees meer

Lees meer over
Belemmeringsverbod en zzp’ers

18 mei 2023

Belemmeringsverbod en zzp’ers

Regelmatig doet zich de vraag voor of een uitlener ter beschikking gestelde werknemers – uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers – kan verbieden om bij een inlener in dienst te treden.

Lees meer

Lees meer over
Nieuwe loot aan de stam van grondrecht op vakantie

10 mei 2023

Nieuwe loot aan de stam van grondrecht op vakantie

Het is bekend: “Europa” ziet het recht op vier weken doorbetaalde vakantie als een grondrecht. Al jarenlang benadrukt het Hof van Justitie van de EU dit zogeheten wezenlijke beginsel van sociaal recht in de rechtspraak.

Lees meer

Lees meer over
Het nieuwe studiekostenbeding

18 april 2023

Het nieuwe studiekostenbeding

Sinds 1 augustus 2022 mogen organisaties de kosten van bepaalde  opleidingen en scholing niet meer door middel van een studiekostenbeding in rekening brengen bij medewerkers.

Lees meer

Lees meer over

14 maart 2023

Kleine hartjes, grote gevolgen

Sinds de MeToo beweging in 2017 is het aantal gerechtelijke uitspraken waarin seksueel overschrijdend gedrag het onderwerp is exponentieel gestegen.

Lees meer

Lees meer over

7 maart 2023

Werken waar je wilt in 2023?!

De coronatijd ligt al weer even achter ons. Een tijd waarin thuis of elders dan op de werkplek werken, meer dan gebruikelijk was en werd.

Lees meer

Lees meer over