Concurrentiebeding en werkgevers

Een concurrentiebeding belemmert een werknemer om na afloop van het dienstverband bij een concurrent aan de slag te gaan. Vanwege de ingrijpende gevolgen worden aan het overeenkomen van een concurrentiebeding strenge eisen gesteld.

Schending van een concurrentie- of relatiebeding kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering. Daarom is het van belang dat u een geldig en goed geformuleerd concurrentiebeding afspreekt met de werknemer.

Moet het concurrentiebeding zijn ondertekend?

Een geldig concurrentiebeding moet schriftelijk overeen worden gekomen met een meerderjarige werknemer. Als niet aan deze eisen is voldaan, dan is het beding ongeldig. Bij voorkeur staat het concurrentiebeding dus in de ondertekende arbeidsovereenkomst of verwijst de ondertekende arbeidsovereenkomst expliciet naar een concurrentiebeding in het personeelshandboek.

Concurrentiebeding in tijdelijk contract mogelijk?

Indien op of na 1 januari 2015 een tijdelijk contract is gesloten met een concurrentiebeding, dan moet daarin de noodzaak ervan worden gemotiveerd, anders is het beding ongeldig. De formulering daarvan luistert nauw en moet zijn afgestemd op de functie van die specifieke werknemer, anders is het concurrentiebeding niet geldig.

Is een relatiebeding voldoende?

Het hangt van uw onderneming, producten en activiteiten af of u een concurrentiebeding en/of een relatiebeding wilt opnemen in de arbeidsovereenkomst. Een relatiebeding verbiedt een werknemer om na einde dienstverband contacten te onderhouden met relaties van de vorige werkgever. Voor het overeenkomen van een relatiebeding gelden ook de hiervoor beschreven regels.

Boete en procedure

Om te voorkomen dat u bij overtreding van het concurrentie- of relatiebeding moet bewijzen dat uw onderneming schade heeft geleden, adviseren wij altijd een boetebeding toe te voegen. Desnoods via de rechter kunt u de werknemer dwingen zich aan het concurrentiebeding te houden, de boete te betalen en zijn werk voor of bij concurrenten en relaties te stoppen.

Advies

Formulering van een concurrentie- en relatiebeding luistert nauw – eens te meer in een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Voor vragen over het opstellen daarvan of bij overtreding daarvan door een werknemer, staan de specialisten van GMW advocaten voor u klaar.

Meer arbeidsrecht-gerelateerde informatie >

Advocaten

Godelijn Boonman

Godelijn Boonman

Lees meer over deze advocaat
Prof. Hans van Meerten

Prof. Hans van Meerten

Lees meer over deze advocaat
Roos van Zaltbommel

Roos van Zaltbommel

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een arbeidsrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw arbeidsrecht kwesties. Onze advocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Een tweede proeftijd is dat mogelijk

7 december 2023

Een tweede proeftijd: is dat mogelijk?

Veel werkgevers denken dat een proeftijd uitsluitend in de eerste arbeidsovereenkomst met de werknemer overeengekomen mag worden. Dit is niet zo.

Lees meer

Lees meer over
Dienstverbanden beëindigen wegens reorganisatie

14 november 2023

Dienstverbanden beëindigen wegens reorganisatie

U heeft een eigen bedrijf en tot 50 medewerkers in dienst. Vanwege bedrijfseconomische redenen moet u helaas reorganiseren en afscheid nemen van een aantal medewerkers.

Lees meer

Lees meer over
Controverse over concurrentiebeding

19 oktober 2023

Controverse over concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is geen rustig bezit. Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt, zien wij in de praktijk veel conflicten en procedures over het concurrentiebeding.

Lees meer

Lees meer over
Loon opschorten of stopzetten

12 oktober 2023

Loon opschorten of stopzetten?

In geval van arbeidsongeschiktheid heeft een werknemer 104 weken recht op loondoorbetaling. In die periode hebben de werkgever en werknemer re-integratieverplichtingen.

Lees meer

Lees meer over
Finale kwijting en pensioenschade

3 oktober 2023

Finale kwijting en pensioenschade

Het komt regelmatig voor dat een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst door werkgever en werknemer.

Lees meer

Lees meer over
Pensioenontslag

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

Lees meer over
Ontslag met een fiks prijskaartje

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

Lees meer over
Ontslag op staande voet de ontslagbrief

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer

Lees meer over
Schending wederindiensttredingsvoorwaarde

13 juni 2023

Schending wederindiensttredingsvoorwaarde: wat kost dat?

Menig werkgever in Nederland is zich ervan bewust dat het uitrollen van een reorganisatie, waarbij gedwongen ontslagen vallen, gebonden is aan de nodige regels.

Lees meer

Lees meer over