Privacy op de werkvloer

De werknemer heeft ook op en tijdens het werk recht op privacy. Dit betekent bijvoorbeeld dat een werkgevers niet zo maar een werknemer mag monitoren of zijn e-mail en internetgebruik mag bekijken.

Privacy op de werkplek kent wel zijn grenzen. Vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen kan de werkgever de privacy van de werknemer wel inperken.

Waarbij speelt privacy op het werk een rol?

  • Liefdesrelaties op de werkvloer
  • E-mail- en internetgebruik van de werknemer
  • Testen op gebruik van alcohol, drugs, medicijnen; vaccinatieverplichtingen
  • Uitlatingen of (risicovolle) gedragingen van de werknemer buiten werktijd
  • Controle op het gebruik van social media
  • De verwerking van persoonsgegevens van de werknemers waarbij de werkgever zich moet houden aan de AVG.

Privacy beperken

Als privé-activiteiten of gedragingen van de werknemer tot schade (kunnen) lijden voor de werkgever, kan de werkgever mogelijk ingrijpen. De werknemer moet zich immers als goed werknemer gedragen en de werkgever aan de andere kant mag ten behoeve van de orde in de organisatie instructies geven (het wettelijke instructierecht). Denk bij dit laatste aan het opstellen van protocollen en handboeken over het gebruik en misbruik van e-mail en internet, of over het inzetten van (verborgen) camera’s ter controle van werknemers. Ook de inschakeling van een onderzoeksbureau door de werkgever raakt aan de privacy van de werknemer.

Rol ondernemingsraad

Bij privacy op de werkvloer speelt ook de ondernemingsraad (OR) een rol. De OR heeft op grond instemmingsrecht over besluiten tot invoering of wijziging van bedrijfsregelingen op het gebied van privacy. De OR heeft ook een instemmingsrecht als het gaat om personeelsvolgsystemen, zoals cameratoezicht en controle op telefoon- en e-mailgebruik op het werk. De werkgever moet dus bij privacykwesties op het werk nagaan of de OR in een specifiek geval voorafgaand moet worden geraadpleegd.

Belang van de onderneming kan voorgaan

In bepaalde situaties heeft de werkgever een legitieme reden om de privacy van werknemers te beperken, zoals het ondernemingsbelang, het voorkomen van (reputatie)schade. Het zal altijd van de situatie afhangen of het recht op privacy van de werknemer zwaarder weegt dan de belangen van de werkgever. Met een goed privacybeleid en regels over verwerking van persoonsgegevens op grond van de AVG, sta je als werkgever een stuk sterker in discussies of procedures over beperking van privacyrechten. De advocaten van de sectie Arbeidsrecht adviseren u er graag over!

Meer arbeidsrecht-gerelateerde informatie >

Advocaten

Godelijn Boonman

Godelijn Boonman

Lees meer over deze advocaat
Prof. Hans van Meerten

Prof. Hans van Meerten

Lees meer over deze advocaat
Roos van Zaltbommel

Roos van Zaltbommel

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een arbeidsrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw arbeidsrecht kwesties. Onze advocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Manier van contact
Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Belemmeringsverbod en zzp’ers

18 mei 2023

Belemmeringsverbod en zzp’ers

Regelmatig doet zich de vraag voor of een uitlener ter beschikking gestelde werknemers – uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers – kan verbieden om bij een inlener in dienst te treden.

Lees meer

Lees meer over
Nieuwe loot aan de stam van grondrecht op vakantie

10 mei 2023

Nieuwe loot aan de stam van grondrecht op vakantie

Het is bekend: “Europa” ziet het recht op vier weken doorbetaalde vakantie als een grondrecht. Al jarenlang benadrukt het Hof van Justitie van de EU dit zogeheten wezenlijke beginsel van sociaal recht in de rechtspraak.

Lees meer

Lees meer over
Het nieuwe studiekostenbeding

18 april 2023

Het nieuwe studiekostenbeding

Sinds 1 augustus 2022 mogen organisaties de kosten van bepaalde  opleidingen en scholing niet meer door middel van een studiekostenbeding in rekening brengen bij medewerkers.

Lees meer

Lees meer over

14 maart 2023

Kleine hartjes, grote gevolgen

Sinds de MeToo beweging in 2017 is het aantal gerechtelijke uitspraken waarin seksueel overschrijdend gedrag het onderwerp is exponentieel gestegen.

Lees meer

Lees meer over

7 maart 2023

Werken waar je wilt in 2023?!

De coronatijd ligt al weer even achter ons. Een tijd waarin thuis of elders dan op de werkplek werken, meer dan gebruikelijk was en werd.

Lees meer

Lees meer over

24 januari 2023

Aanpassen klokkenluidersregeling aan nieuwe wet

Aanpassen klokkenluidersregeling aan nieuwe wet; werkgevers zullen interne meldprocedures voor klokkenluiders moeten aanpassen. En klokkenluidende werknemers krijgen meer bescherming tegen arbeidsrechtelijke maatregelen.

Lees meer

Lees meer over

5 januari 2023

Dagdieverij

Sinds de coronapandemie werken we massaal thuis en, tegen de verwachting van sommige arbeidsmarkdeskundigen in, lijkt in deze trend geen verandering te zitten. Niet gek want voor zowel werkgevers als werknemers kan thuiswerken voordelen hebben.

Lees meer

Lees meer over

27 december 2022

Een verstoorde arbeidsverhouding

Het komt in de beste organisaties voor: een medewerker en een leidinggevende die niet met elkaar door één deur kunnen. De span­ningen op de werkvloer lopen dan al snel op, waarbij de werksfeer binnen de afde­ling negatief wordt beïnvloed.

Lees meer

Lees meer over

13 december 2022

Ontslag bij reorganisatie

Het nieuws staat er - na een relatief rustige periode - weer vol van: reorganisaties en herstructureringen. Bedrijven als Philips, Intel, Twitter en Facebook die aankondigen een deel van hun werknemers te laten gaan.

Lees meer

Lees meer over