Privacy op de werkvloer

De werknemer heeft ook op en tijdens het werk recht op privacy. Dit betekent bijvoorbeeld dat een werkgevers niet zo maar een werknemer mag monitoren of zijn e-mail en internetgebruik mag bekijken.

Privacy op de werkplek kent wel zijn grenzen. Vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen kan de werkgever de privacy van de werknemer wel inperken.

Waarbij speelt privacy op het werk een rol?

  • Liefdesrelaties op de werkvloer
  • E-mail- en internetgebruik van de werknemer
  • Testen op gebruik van alcohol, drugs, medicijnen; vaccinatieverplichtingen
  • Uitlatingen of (risicovolle) gedragingen van de werknemer buiten werktijd
  • Controle op het gebruik van social media
  • De verwerking van persoonsgegevens van de werknemers waarbij de werkgever zich moet houden aan de AVG.

Privacy beperken

Als privé-activiteiten of gedragingen van de werknemer tot schade (kunnen) lijden voor de werkgever, kan de werkgever mogelijk ingrijpen. De werknemer moet zich immers als goed werknemer gedragen en de werkgever aan de andere kant mag ten behoeve van de orde in de organisatie instructies geven (het wettelijke instructierecht). Denk bij dit laatste aan het opstellen van protocollen en handboeken over het gebruik en misbruik van e-mail en internet, of over het inzetten van (verborgen) camera’s ter controle van werknemers. Ook de inschakeling van een onderzoeksbureau door de werkgever raakt aan de privacy van de werknemer.

Rol ondernemingsraad

Bij privacy op de werkvloer speelt ook de ondernemingsraad (OR) een rol. De OR heeft op grond instemmingsrecht over besluiten tot invoering of wijziging van bedrijfsregelingen op het gebied van privacy. De OR heeft ook een instemmingsrecht als het gaat om personeelsvolgsystemen, zoals cameratoezicht en controle op telefoon- en e-mailgebruik op het werk. De werkgever moet dus bij privacykwesties op het werk nagaan of de OR in een specifiek geval voorafgaand moet worden geraadpleegd.

Belang van de onderneming kan voorgaan

In bepaalde situaties heeft de werkgever een legitieme reden om de privacy van werknemers te beperken, zoals het ondernemingsbelang, het voorkomen van (reputatie)schade. Het zal altijd van de situatie afhangen of het recht op privacy van de werknemer zwaarder weegt dan de belangen van de werkgever. Met een goed privacybeleid en regels over verwerking van persoonsgegevens op grond van de AVG, sta je als werkgever een stuk sterker in discussies of procedures over beperking van privacyrechten. De advocaten van de sectie Arbeidsrecht adviseren u er graag over!

Meer arbeidsrecht-gerelateerde informatie >

Op zoek naar een arbeidsrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw arbeidsrecht kwesties. Onze advocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Contact
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Misschien vindt u dit ook interessant

Oei-foei-doei-beleid

8 juli 2024

Oei-foei-doei-beleid

In personeelshandboeken kom ik regelmatig tegen dat een derde waarschuwing, automatisch leidt tot ontslag op staande voet. In terminologie van honkbal heet dit wel een three strikes you’re out beleid. Een werkgever uit Eindhoven noemde dit een oei-foei-doei-beleid.

Lees meer

Lees meer over
Ernstig verwijtbaar handelen door werkgever wegens schending re-integratieverplichtingen

1 juli 2024

Ernstig verwijtbaar handelen door werkgever wegens schending re-integratieverplichtingen

De werkgever kan de rechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

Lees meer over
Oprichting en erkenning ondernemingsraad afdwingen

26 juni 2024

Oprichting en erkenning ondernemingsraad afdwingen

Bijna één derde van de ondernemingen met meer dan 50 werknemers heeft geen ondernemingsraad (OR).

Lees meer

Lees meer over
Is uw onderneming klaar voor een vierdaagse werkweek

19 juni 2024

Is uw onderneming klaar voor een vierdaagse werkweek?

AFAS voert per 1 januari 2025 voor al haar werknemers een vierdaagse werkweek in met behoud van hun huidige, vijfdaagse salaris. Werknemers die al minder dan vijf dagen werkten, worden gecompenseerd.

Lees meer

Lees meer over
Respecteren van medezeggenschapsrechten

13 juni 2024

Respecteren van medezeggenschapsrechten

Ondernemingsraden procederen niet veel tegen de eigen bestuurder. In constructief gesprek proberen ondernemingsraad (OR) en de bestuurder, ondernemer, geschillen vaak op te lossen. Dat heeft vaak ook de voorkeur. Gaat dat echt niet meer, dan zijn er voor de OR meerdere rechtsingangen.

Lees meer

Lees meer over
Thuiswerken voorlopig geen recht

10 juni 2024

Thuiswerken voorlopig geen recht

De coronacrisis veranderde hoe organisa­ties over thuiswerken denken. Het leidde zelfs tot een wetsvoorstel; de Wet werken waar je wilt beoogde het voor werknemers en werkgevers makkelijker te maken om tot afspraken te komen over hybride werken.

Lees meer

Lees meer over
Vakantiedagen tijdens ziekte afboeken van saldo of niet

4 juni 2024

Vakantiedagen tijdens ziekte: afboeken van saldo of niet?

Een zieke werknemer bouwt op een normale wijze vakantie op. Maar moet een zieke werknemer ook altijd dagen opnemen als hij of zij op vakantie gaat?

Lees meer

Lees meer over
Hulp nodig bij een arbeidsconflict

23 mei 2024

Hulp nodig bij een arbeidsconflict?

Heeft u te maken met een (dreigend) arbeidsconflict? Schakel op tijd hulp in voor advies. In elke werkomgeving kan een arbeidsconflict ontstaan. Meestal kan zo’n conflict onderling opgelost worden, soms is dit helaas niet mogelijk.

Lees meer

Lees meer over
Onderzoek bij ongewenst gedrag op de werkvloer

21 mei 2024

Onderzoek bij ongewenst gedrag op de werkvloer

Fysieke aanvallen, (seksuele) intimidatie, verbaal geweld, maar ook ongepaste op­merkingen: het is ongewenst gedrag op de werkvloer.

Lees meer

Lees meer over