Privacy op de werkvloer

De werknemer heeft ook op en tijdens het werk recht op privacy. Dit betekent bijvoorbeeld dat een werkgevers niet zo maar een werknemer mag monitoren of zijn e-mail en internetgebruik mag bekijken.

Privacy op de werkplek kent wel zijn grenzen. Vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen kan de werkgever de privacy van de werknemer wel inperken.

Waarbij speelt privacy op het werk een rol?

  • Liefdesrelaties op de werkvloer
  • E-mail- en internetgebruik van de werknemer
  • Testen op gebruik van alcohol, drugs, medicijnen; vaccinatieverplichtingen
  • Uitlatingen of (risicovolle) gedragingen van de werknemer buiten werktijd
  • Controle op het gebruik van social media
  • De verwerking van persoonsgegevens van de werknemers waarbij de werkgever zich moet houden aan de AVG.

Privacy beperken

Als privé-activiteiten of gedragingen van de werknemer tot schade (kunnen) lijden voor de werkgever, kan de werkgever mogelijk ingrijpen. De werknemer moet zich immers als goed werknemer gedragen en de werkgever aan de andere kant mag ten behoeve van de orde in de organisatie instructies geven (het wettelijke instructierecht). Denk bij dit laatste aan het opstellen van protocollen en handboeken over het gebruik en misbruik van e-mail en internet, of over het inzetten van (verborgen) camera’s ter controle van werknemers. Ook de inschakeling van een onderzoeksbureau door de werkgever raakt aan de privacy van de werknemer.

Rol ondernemingsraad

Bij privacy op de werkvloer speelt ook de ondernemingsraad (OR) een rol. De OR heeft op grond instemmingsrecht over besluiten tot invoering of wijziging van bedrijfsregelingen op het gebied van privacy. De OR heeft ook een instemmingsrecht als het gaat om personeelsvolgsystemen, zoals cameratoezicht en controle op telefoon- en e-mailgebruik op het werk. De werkgever moet dus bij privacykwesties op het werk nagaan of de OR in een specifiek geval voorafgaand moet worden geraadpleegd.

Belang van de onderneming kan voorgaan

In bepaalde situaties heeft de werkgever een legitieme reden om de privacy van werknemers te beperken, zoals het ondernemingsbelang, het voorkomen van (reputatie)schade. Het zal altijd van de situatie afhangen of het recht op privacy van de werknemer zwaarder weegt dan de belangen van de werkgever. Met een goed privacybeleid en regels over verwerking van persoonsgegevens op grond van de AVG, sta je als werkgever een stuk sterker in discussies of procedures over beperking van privacyrechten. De advocaten van de sectie Arbeidsrecht adviseren u er graag over!

Meer arbeidsrecht-gerelateerde informatie >

Advocaten

Godelijn Boonman

Godelijn Boonman

Lees meer over deze advocaat
Prof. Hans van Meerten

Prof. Hans van Meerten

Lees meer over deze advocaat
Roos van Zaltbommel

Roos van Zaltbommel

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een arbeidsrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw arbeidsrecht kwesties. Onze advocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Een tweede proeftijd is dat mogelijk

7 december 2023

Een tweede proeftijd: is dat mogelijk?

Veel werkgevers denken dat een proeftijd uitsluitend in de eerste arbeidsovereenkomst met de werknemer overeengekomen mag worden. Dit is niet zo.

Lees meer

Lees meer over
Dienstverbanden beëindigen wegens reorganisatie

14 november 2023

Dienstverbanden beëindigen wegens reorganisatie

U heeft een eigen bedrijf en tot 50 medewerkers in dienst. Vanwege bedrijfseconomische redenen moet u helaas reorganiseren en afscheid nemen van een aantal medewerkers.

Lees meer

Lees meer over
Controverse over concurrentiebeding

19 oktober 2023

Controverse over concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is geen rustig bezit. Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt, zien wij in de praktijk veel conflicten en procedures over het concurrentiebeding.

Lees meer

Lees meer over
Loon opschorten of stopzetten

12 oktober 2023

Loon opschorten of stopzetten?

In geval van arbeidsongeschiktheid heeft een werknemer 104 weken recht op loondoorbetaling. In die periode hebben de werkgever en werknemer re-integratieverplichtingen.

Lees meer

Lees meer over
Finale kwijting en pensioenschade

3 oktober 2023

Finale kwijting en pensioenschade

Het komt regelmatig voor dat een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst door werkgever en werknemer.

Lees meer

Lees meer over
Pensioenontslag

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

Lees meer over
Ontslag met een fiks prijskaartje

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

Lees meer over
Ontslag op staande voet de ontslagbrief

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer

Lees meer over
Schending wederindiensttredingsvoorwaarde

13 juni 2023

Schending wederindiensttredingsvoorwaarde: wat kost dat?

Menig werkgever in Nederland is zich ervan bewust dat het uitrollen van een reorganisatie, waarbij gedwongen ontslagen vallen, gebonden is aan de nodige regels.

Lees meer

Lees meer over