Huur bedrijfsruimte

Bij de huur en verhuur van bedrijfsruimte zijn de wettelijke bepalingen deels van regelend recht. Dat betekent dat partijen in hun overeenkomst van de wet kunnen afwijken. Hierdoor is de inhoud van de huurovereenkomst voor de betreffende bedrijfsruimte van groot belang.

Voor de huur en verhuur van bedrijfsruimte gelden twee verschillende wettelijke huurregimes. Enerzijds het regime voor (kort gezegd) winkelruimte als in artikel 7:290 BW, en anderzijds het regime voor kantoorruimte als in 7:230a BW.

Onder winkelruimte valt ook de ruimte voor een restaurant, café, afhaal-of besteldienst of een ambachtsbedrijf, zolang de ruimte maar voor het publiek toegankelijk is en er een rechtstreekse levering van goederen of diensten plaatsvindt. En verder valt een hotel- of kampeerbedrijf onder deze noemer. Onder kantoorruimte vallen alle gebouwde onroerende zaken die geen woonruimte of 7:290 BW-ruimte zijn. Dit onderscheid is van belang vanwege het volgende:

Bij de huur en verhuur van winkelruimte kan men in beginsel niet afwijken van de wettelijke regels voor de duur van de overeenkomst, de verlenging daarvan, de opzeggingsvereisten en -gronden, de mogelijkheden om de huurprijs marktconform aan te passen en de mogelijkheid tot indeplaatsstelling. Als partijen toch ten nadele van de huurder willen afwijken, kan dat als de kantonrechter toestemming geeft.

Bij de huur van kantoorruimte kan men niet afwijken van de ontruimingsbescherming. De verhuurder kan de huurder niet dwingen tot ontruiming in de eerste twee maanden na de aangezegde ontruimingsdatum. Als de huurder daarna toch nog wil blijven, kan hij binnen die twee maanden de kantonrechter verzoeken om de ontruimingstermijn te verlengen.

Buiten de bovenvermelde zaken kunnen partijen allerlei potentiële problemen contractueel afdekken op de wijze de ze willen. Dit bevordert de duidelijkheid tussen partijen en daarmee een goede huurrelatie. Een goede start begint dus bij een goed contract.

GMW advocaten denkt met u mee. Heeft u een vraag over de huur en verhuur van bedrijfsruimte, bekijk dan onderstaande informatiepagina’s of neem contact met ons op.

Meer huurrecht-gerelateerde onderwerpen >

Advocaten

Marie-Christine Veltkamp-van Paasen

Marie-Christine Veltkamp-van Paassen

Lees meer over deze advocaat
Raymond de Mooij

Raymond de Mooij

Lees meer over deze advocaat
Stephanie de Wit

Stephanie de Wit

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een huurrecht advocaat in Den Haag?

Ons team van ervaren huurrecht advocaten staat voor u klaar.

Heeft u een vraag of wilt u juridisch advies? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Contact
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Misschien vindt u dit ook interessant

Ontruiming bedrijfsruimte vanwege huurachterstanden

16 mei 2024

Ontruiming bedrijfsruimte vanwege huurachterstanden

Op grond van artikel 7:212 BW en de huurovereenkomst is een huurder verplicht de huurpenningen volledig en op tijd te betalen. Het niet (tijdig) voldoen van de huurpenningen kwalificeert als een tekortkoming die ontbinding van de huurovereenkomst kan rechtvaardigen.

Lees meer

Lees meer over
Wet betaalbare huur

6 mei 2024

Wet betaalbare huur

De afgelopen jaren is er veel veranderd voor de woningmarkt. Zo zijn de overdrachtsbelasting en box-3-heffing verhoogd, zijn de opkoopbescherming en de Wet goed verhuurderschap ingevoerd en worden tijdelijke huurcontracten afgeschaft.

Lees meer

Lees meer over
Opzegging huurovereenkomst woonruimte wegens dringend eigen gebruik

30 april 2024

Opzegging huurovereenkomst woonruimte wegens dringend eigen gebruik

Huurders van woonruimte kunnen een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder reden opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn die gelijk is aan de betalingstermijn van de huur (tenzij een minimumduur is overeengekomen). Dat geldt niet voor de verhuurder.

Lees meer

Lees meer over
Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening

23 april 2024

Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening

Op 1 januari 2021 is het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking getreden. Het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening legt aan alle verhuurders van woonruimten de verplichting op om betalingsachterstanden van huurders te melden bij de gemeente.

Lees meer

Lees meer over
De huurrechtelijke verdeling van onderhouds- en herstelkosten

21 maart 2024

De huurrechtelijke verdeling van onderhouds- en herstelkosten

Voor wiens rekening komen de kosten van onderhoud en herstel van het pand: de huurder of de verhuurder? Het is een vraag die veelvuldig tot discussie leidt en waarover veel geprocedeerd wordt. In deze blog wordt ingezoomd op de wettelijke regeling en de afwijkende regeling van de ROZ-modellen.

Lees meer

Lees meer over
Contractuele medehuur en de scheidingsregel

14 maart 2024

Contractuele medehuur en de scheidingsregel: een vervolg

In een eerder artikel schreef ik reeds over de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021, waarin werd geoordeeld dat contractuele medehuurders een beroep kunnen doen op de scheidingsregel van artikel 7:267 lid 7 BW.

Lees meer

Lees meer over
Wat kan een verhuurder doen tegen bestuursdwang

13 februari 2024

Wat kan een verhuurder doen tegen bestuursdwang?

Onlangs zijn er zes belangrijke uitspraken gepubliceerd door de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State, waarin duidelijk wordt gemaakt wanneer bestuursdwang tegen een verhuurder mogelijk is.

Lees meer

Lees meer over
Opschorting huurgenot door verhuurder naar aanleiding van betalingsachterstand

4 januari 2024

Opschorting huurgenot door verhuurder naar aanleiding van betalingsachterstand?

Kort voor de feestdagen is een tweetal interessante conclusies van advocaat-generaal Valk gepubliceerd.

Lees meer

Lees meer over
Huurprijsherziening bedrijfsruimte

28 november 2023

Huurprijsherziening bedrijfsruimte

Een van de belangrijkste onderdelen van een huurovereenkomst is de huurprijs. Na verloop van tijd kan het zo zijn dat de huurprijs niet meer marktconform is.

Lees meer

Lees meer over