Echtscheiding en financiële gevolgen

In de Financiële Telegraaf wordt door echtscheidingsspecialist Marjet Groenleer van GMW Advocaten in een tweetal artikelen ingegaan op de financiële aspecten van een echtscheiding.

In het eerste artikel wordt uitvoerig gesproken over de partner- en kinderalimentatie en wordt stilgestaan bij de behoefte van de partner/kinderen en de draagkracht van de ex-echtgenoten. Wat kan je in het convenant zetten, wat gebeurt er als er een nieuwe partner in beeld komt en hoe strikt is de termijn van 12 jaar voor partneralimentatie? Slechts een aantal vragen waar Marjet Groenleer antwoord op geeft.

In het tweede stuk komt de verdeling van het vermogen aan de orde, waarbij het onderscheid tussen gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden van belang is. Wat gebeurt er met het huis, het spaargeld en het pensioen? En hoe zit het met het verrekenbeding? Om jarenlang gesteggel te voorkomen is het raadzaam de zaken van te voren te regelen.

Wilt u de artikelen in zijn geheel lezen? Klik hier en hier voor de artikelen op de website van de Telegraaf.