Tewerkstellingsvergunning

Wanneer een werknemer al een verblijfsrecht heeft, kan voor het mogen verrichten van arbeid een tewerkstellingsvergunning (TWV) worden aangevraagd. De TWV is een vergunning die de werkgever aan dient te vragen bij het UWV voor een werknemer die van buiten de EU/EER en Zwitserland komt. De EER is de Europese Economische Ruimte. Hiertoe behoren alle landen van de EU (de Europese Unie) + de landen Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Voordat u de TWV kunt aanvragen, dient u aan de voorwaarden daarvoor te voldoen. Dit zijn de volgende.

  1. Eerst dient u gedurende een periode van vijf weken te hebben geprobeerd om de vacature te vervullen door een werknemer uit de EU/de EER of Zwitserland. Dit heet het prioriteit genietend aanbod. Voor moeilijk vervulbare functies is dit zelfs een periode van drie maanden.
  2. U dient de vacature te hebben aangemeld bij het UWV (Het werkgeversservicepunt via www.werk.nl). Pas wanneer de vacature vijf weken heeft uitgestaan zonder te zijn vervuld, kunt u de TWV aanvragen.
  3. Uw werknemer moet een geldige verblijfsvergunning hebben dan wel deze hebben aangevraagd.

Artikelen